Morsomme PowerPoint presentasjoner og fotos
  Power Point:   Foto:              
1. Illusjon (D.Copperfield) 1. New PC Features 1 2 3 4 5 6 7
2. Drikkeplan 2. Bad Parenting m.m.m.              
3. A look 3. Kanskje makker vaakner nu?              
4. Women's drivers' Olympics 4. Rasediskriminering på mikroplan              
5. Reklamens makt er stor…. 5. O skrekk og gru…              
6. Engrish… 6. Train to hell              
7. Arbeidstilsynet 7. Weather Forecast              
8. Ting skjer 8. Bridge & Sex              
9. Arbeidskamerater 9. Hyggelig med håndvask etter wc              
10. Ta deg tid…. 10. Hva er forskjellen på folk?              
11. Donkey 11. Cute Overload              
12. Funny ads 12. Dogs & people              
13. Herlige skilt 13.                
14. Banantesten 14.                
15. Bare i Russland….. 15.                
16. Den perfekte vinkel 16.                
17. For katteelskere 17.                
18. Ville bare hilse på…… 18.                
19. Smiil, da vel…. 19.                
20.   20.                
21.   21.                
22.   22.