Årets Bridgekamerat:
Vinneren av OSS-toppen, et løpende klubbmesterskap over hele året, blir kåret til "Årets Bridgekamerat"
Dessverre er denne listen noe ufullstendig, og vi ber derfor de som vet noe mer om å komme med tilbakemeldinger som gjør oss i stand til å gjøre arkivet komplett.
1984           Odd Aimar Moripen
1985 ?
1986 ?
1987 ?
1988 ?
1989           Kjell Moen
1990 ?
1991 ?
1992           Tommy Sandsmark
1993 ?
1994           Noel Mikalsen
1995           Pål Haga
1996           Anton Gunnarsson
1997           Terje Berg
1998           Pål Haga
1999           Pål Haga
2000           Pål Haga
2001           Bjørn-Erik Bugge
2002           Bjørn-Erik Bugge
2003           Terje Berg
2004           Anton Gunnarsson
2005           Tommy Sandsmark
2006           Tommy Sandsmark
2007           Tommy Sandsmark
2008          Tommy Sandsmark
2009          John Berger
2010           John Berger
2011 John Berger
2012 Frédéric Wilt
2013 Tommy Sandsmark
2014 Håvard Heimset Larsen
2015