Bridgekameratenes æresmedlemmer

 

 

ODD AIMAR MORIPEN (1984)

 Odd Almar Moripen ble medlem i Bridgekameratene i 1975, og kom umiddelbart med i administrativt arbeid. Han har sittet i turneringsutvalget i en årrekke og var formann i klubben fra 1989 til 1991. Han har også hatt verv som nestformann i to perioder. Han har nedlagt et kjempearbeid for stadig å gjøre klubbens eksterne og interne arrangementer både teknisk bedre og mer attraktive for klubbens medlemmer.

 

På det sportslige plan har han hele tiden utmerket seg. Han er klubbmester 6 ganger og som representasjonsspiller har han gjort en fremragende innsats med flere kretsmesterskap i A-klassen og flere sesonger i mesterklassen. l tillegg kommer gode resultater i NM par og en rekke topplasseringer i åpne turneringer. Odd ble æresmedlem i 1984.

 

I 1994 ved klubbens 60-års jubileum ble statuttene og seremonien forandret, og fra dette år inngikk kåring av æresmedlemmer i Bridgekameratenes Ridderskap, med statutter og en seremoni som var samordnet dette. Samtidig ble det innført ridderbrev i en gullramme, som ble gitt til hver resipient, og alle resipienter fikk sin orden ved sverdslag og med en (litt syrlig eller små-ondskapsfull) devise, og dessuten sin egen sang.

 

  

LIDVOR MIDTHUN (1994)

Lidvor Midthun ble medlem i 1980 og allerede på årsmøtet 1981 ble hun valgt inn i festkomiteen. Lidvor har siden hatt verv for klubben gjennom 13 år. Hun har vært medlem og formann i festkomiteen, medlem av turneringsutvalget, redaktør av OSS i to perioder, sekretær og nestformann i styret og var formann 1991 - 1993.

 

Lidvor har vært ansvarlig for gjennomføringen av Jeløya-utflukter og deltatt i arrangementet av klubbens eksterne turneringer hvert år siden starten i 1984. Og akkurat her er vi kanskje ved kjernen i Lidvors virke for klubben: det enorme bruk av sin tid for at klubben i hennes hjerte skulle gjøre det bra utad, slik at alle skulle trives og at alle skulle føle seg hjemme både ved bridgebordet og til fest.

 

Hun har deltatt på stort sett alle klubbkveider gjennom 14 år helt til helsen satte en stopper for det, og representert klubben utad i både KM lag og NM lag. Lidvor har gjennom sitt vesen og sitt virke for klubben fremstått som en sann Bridgekamerat.

 

Devise:

 

Midtpunktet er du i hverdag og fest:

danser som en svane og drekker som en hest!

Det du gjør, gjør du fullt og helt,

og ikke stykkevis og delt!

 

TOMMY SANDSMARK (1999)

Tommy Sandsmark ble medlem av klubben i 1977. Han var styremedlem fra 1982-84, og ble klubbens leder fra 1993 til 95. Han initierte mange forandringer i klubben vår - blant annet startet han OSS som ukentlig publikasjon. Han var også leder av TU 1997-98.

 

Tommy spilte til å begynne med på klubbens førstelag og kom til NM-finalen for par allerede i 1978. På denne tiden laget han både tekst og melodi til klubbsangen og dessuten klubb-ropet. Han var fast toastmaster på alle Bridgekameratenes fester i mer enn 15 år, og var en klar årsak til at våre fester var så populære. Han ble klubbmester i 1983. For den kulturelle innsatsen, for hans bidrag til underholdningen på festene og for hans evner og anlegg som bridgespiller ble Tommy tildelt ”Vil & Kan-medaljen” som en av de første i 1984.

 

Bridgekameratenes par- og lagturneringer ble første gang arrangert i 1984, og helt fra starten var Tommy en drivende kraft bak begge disse arrangementene. Som en av landets beste turneringsledere har han hvert eneste år ledet ett eller begge arrangementer på en utmerket måte.

 

Tommy var med på starten av BIN i 1976 og har eiet og drevet dette bridgemagasinet siden 1984. Han har for sin journalistikk vunnet utallige priser både i Norge og i utlandet. Han er æresmedlem av Norsk Bridge Presse og ærespresident i International Bridge Press Association, der han var president i mer enn 6 år.

 

Tommy kjennetegnes best ved sin enorme gjestfrihet som det sosiale ”dyr” han er. Hans humør og innøvde latterkuler har drevet både makkere og de fleste andre til fortvilelse, men sjelden har vi vel delt ut en mer fortjent æresbevisning.

 

Devise:

 

Din latter er høy

og bridge er din sport.

I en sfære av støy

er du best uten kort!

 

Sang til ære for Æresmedlem Tommy

ved Bridgekameratenes 65-års jubileum, 1. mai 1999

Forfattet av Christel Gundelach

Melodi: Kjærlighetsvise av Halfdan Sivertsen

 

Hvem lager Bridgekam's aller beste fester?

Gjør stas på OSS og feirer jubile,

med lek og moro, stil og ritualer,

vi kjenner Tommy, han er god til det!

Når klubben trenger sang og eget kamprop

og toastmaster med stil og med ide.

Ingen er så god som du da,

ingen er så god som du.

 

Når Bridgekam' skal ha stor og fin turnering,

det være seg, i mix, i par, i lag

og klubbens folk skal verves til en innsats,

og jobbe i en stor og dyktig stab.

Og spillerne ha service; bulletin' er,

turneringsledelse av beste slag.

Ingen er så god som du da,

ingen er så god som du.

 

Når det er Ting i Forbund eller Kretsen,

og Bridgekam trenger folk som kan si fra,

som lever, ånder helt for denne sporten,

og håper at man vedtar noe bra.

Når noe skjer som ikke kan begraves

og glemmes, noe vi kan lære av.

Ingen er så sta som du da,

ingen er så sta som du.

 

Når torsdagskvelden kommer, og vi spiller

og prater litt, og flere tar en "beer".

Og noen bidrar med no'n kommentarer

som morer hele bordet (eller fler' ).

Når det "tar av" sånn litt utover kvelden,

humøret er på topp og alle ler.

Ingen ler så høyt som du da,

ingen ler så høyt som du.

 

Men mest av alt, du har et stort, varmt hjerte,

i ditt hjem er det alltid åpen dør,

for dem som måtte trenge deg til støtte,

du stiller opp som få jeg kjenner gjør.

I din ånd skal vi feire jubileum

som Bridgekam'rater det seg hør og bør'.

 Tommy, du er god å ha du,

Ingen er så god som du!

 

 

Arild H. Johansen (2004)

Arild H. Johansen ble medlem av klubben i 1980. Fra 1983 til 87 og fra 1993-95 var han president i Norsk Bridgeforbund, og han er den eneste i klubben som er innehaver av NBFs Hederstegn.

 

Han satt som klubbens leder 1988-89 og fra 2002-3. Han har i flere år vært medlem av turneringsutvalget, og har i mange år arbeidet i klubbens eksterne turneringer. Siden 1990 har han sittet mer eller mindre fast som leder for klubbens valgkomite. Som han selv sier: ”Hvis jeg stiller meg til rådighet for valgkomitéen, blir jeg vel i alle fall ikke innstilt til noe styreverv!” Arild var medlem av klubbens jubileumskomité under 60-årsfeiringen.

 

Arild fikk klubbens Vil-og-Kan-medalje på Refsnes i 1999, med devisen:

 

Det er soleklart som dagen:

du har en president i magen!

I klubben er du langt i fra skurken,

til tross for at du ble kalt ”Gurken”!

 

Arild kom til Oslo iført kun sparnål med krans etter omfattende turneringsliv nordpå og vestpå. Da Arild startet sitt nye bridgeliv i Bridgekameratene, ble dette et  liv i fortvilelse, som Tommys makker i nesten 5 år. Til tross for nåla, tok det ham ikke mindre enn ¾ år å spille seg opp fra B til A i klubben! Likevel fikk han trukket sin makker etter ørene frem til klubbmesterskap i 1983. Arild er nå blitt Stormester og han har mange NM-finaler bak seg, både i par og lag.

 

Hvis noen skulle lure på hva H-en står for i navnet hans, er dette en vel bevart hemmelighet som nå gjøres offentlig: ”HENRY”!

 

Arild er en typisk stillferdig byråkrat, som bygget kornsiloer. Men han har sine helt bestemte meninger og dessuten et heftig temperament, noe han har bevist som pedantisk møteplager på diverse årsmøter.

 

Han påstår at han er pensjonist, noe som utvilsomt stemmer, siden han aldri har tid til noe når man ringer ham. Dette er en grunn for at han ikke kan stille opp hver torsdag. Makkeren Ivar er den andre grunnen.

 

Arild og Ivar danner et par som ikke bryr seg så mye om de spiller i A eller B, og som stiller opp når de kan. De er alltid hyggelige å møte, og tar gjerne alle poengene fra motparten med et smil.”

 

Din devise skal være:

 

Fører korten’ elegant.

Er mot damer svært galant.

Men er likevel konstant

klubbens største kverulant:

en riktig arrogant pedant.

 

 

Sang til ære for Arild H. Johansen

Æresmedlem av Bridgekameratene i år 2004

Mel.: Morgan Kane.

Tekst: Jubileumskomitéen, men mest Christel

 

Han ble født i nittenhundreogførtifem.

Gran på Hadeland, var Arilds første hjem.

Og med kortstokken som våpen vant han frem.

Er blitt stormester, har aldri brent en slem!

Arild Henry – er hans navn.

 

Har vært medlem nå i firogtyve år,

og hatt verv de aller færreste oppnår.

Det med valg er noe denne mann forstår:

Han blir gjenvalgt, ja han høster som han sår!

Arild Henry – er hans navn.

 

Du var forbundspresident i åttitre.

Varte 4 år og ti år etter det

tok du nok en periode, og du ble

tildelt hederstegn fra forbundet for det.

Arild Henry – er ditt navn.

 

Du er Bridgekam’rat i hjertet ditt for godt

Klubben takker deg for alt hva vi har fått.

Det som du har gjort for klubben har vært flott.

La oss skåle, la hvert sete være vått.

Arild Henry – er ditt navn.