Bridgekameratenes ledere gjennom tidene:

 

1934 - 45 Oscar M. Hansen
1945 - 47 Karsten Granli
1947 - 49 Erling Flesvig
1949 - 52 Paul Kristiansen
1952 - 54 Bergraf Antonsen
1954 - 56 Kåre Koppang
1956 - 58 Harry Pedersen
1958 - 60 Paul Kristiansen
1960 - 62 Peter Koppang
1962 - 65 Hans Dahl
1965 - 67 Peter Koppang
1967 - 69 Paul Kristiansen
1969 - 71 Per Ljøner
1971 - 74 Bjørn Johansen
1974 - 78 Hans Skaug
1978 - 80 John Mathiesen
1980 - 82 Gaute Kolsberg
1982 - 85 Hans Skaug
1985 - 88 Ole Roar Opsahl
1988 - 89 Arild H. Johansen
1989 - 91 Odd Aimar Moripen
1991 - 93 Lidvor Moripen
1993 - 95 Tommy Sandsmark
1995 - 97 Jan Fjellvang
1997 - 99 Trine Furunes
1999 - 01 Pål Haga
2001 - 02 Tommy Sandsmark
2002 - 03 Arild H. Johansen
2003 - 04 Ragnar Præsttun
2005 - 08 Christel Birgitte Gundelach
2009 - 10 Ole Roar Opsahl
2010 - Tor Inge Iversen