Bridgekameradernes Ridderskab

 

er indstifted

Anno Domini MCMXCIV (1994)

 

§I

Ordenen haver IV Grader:

I) Soelvmerket

II) Guldmerket

III) ”Vil & Kand”-Medallien

IV) Aeresmedlemskab

 

§II

Soelvmerket tildeles trofaste Bridgekamerader,

der haver vandret iblandt OSS i minst 10 Aar.

 

Gullmerket tildeles særdeles Klubb-tro

Bridgekamerader,

der haver vandret iblandt OSS i minst 20 Aar.

 

§III

”Vil & KandMedallien skal tildeles

fortiende Bridgekamerader,

der haver vandret iblandt OSS i minst V Aar,

& der giennom Ord & Action haver demonstreret

at De baade ”Vil” & ”Kand”.

 

§IV:

Aeresmedlemskab ere den hoeieste Udmerkelse

der kan blive noget iordisk Vaesen til Del.

Ordenen tildeles saerdeles qualificerede

Bridgekamerader, der haver vandret iblant OSS

i mindst X Aar,

& der i Ord, Tanke & Gjerning haver demonstreret

at De ere fortienede Recipienter

af Vores eller hoeieste Actelse.

 

§V

Tildeling af Bridgekameradernes Udmerkelser skal vaere en hoeitidelig Ceremoni,

der Formanden eller den Han udpeger skal vaere Stormester & Ceremonimester,

& tidligere aeresmedlemmer ere Cancellister,

der ere Ceremonimesteren til Haande efter Dennes Oenske & Vilie.

 

§VI

Recipienterne af ”Vil & Kand” & Aeresmedlemskab skal af Stormesteren kaares

giennem Sverdslag med Bredsiden paa hver skulder,

samt ordene ”Bridgekaeraderne takker eder (/dig)”.

De skal ikles de reglementerede Decorationer

& motta hvert sitt Ridderbrev,

der skal innrammes i Soelv (V&K) eller Guld,

og der skal inneholde en Device specielt designeret Recipienten.

For Aeresmedlemmer kand der kvaedes et eget, for Momentet komponered kvad.