Bridgekameratenes kamprop

 

Hvilken klubb vet du om som har eget kamprop:

 

“BRIDGEKAMERATENE - HEI

BRIDGEKAMERATENE - HEI

BRIDGEKAMERATENE - HEI, HEI, HEI!

DET ER GUTTENE OG JENTENE SINE, DET!”

 

Dette ble sendt som telegram fra Tommy Sandsmark til klubbens representasjonslag (Gaute Kolsberg, Johan Fredrik Monrad, Odd Moripen og Knut Hellem) da de spilte 1. divisjon i Drammen. Det ble brakt inn i spillesalen på sølvfat og lest opp med fynd, klem og patos. Senere ble det annektert som Bridgekameratenes kamprop.