Vi minnes:
Hans Skaug  
Ivar Kinn  
Knut Sjoemaeling  
Ottar Dahle  
Florry Sandsmark PP
Wenche Wang  
Einar Hanssen  
Siri Hildrum Sandsmark PP NB! Kan ta litt tid laste ned