Bridgekameratenes turneringssider     
Her kommer det etter hvert bordplansjer, flytteanvisninger, turneringsledertips, slipper, lagkampskjemaer, imptabeller og vinnerpoengtabeller, singelturneringer, parturneringer og lagturneringer. Med andre ord: alt det du vil trenge når du skal lage turnering hjemme og ikke vet hvordan du skal gjøre det.
1 24-spille lagkamplister NBF  
2 32-spills lagkamplister NBF  
3 40-spills lagkamplister NBF  
4 Appellskjema NBF  
5 IMP-tabell Kan brukes i alle lagkamper  
6 VP-tabeller Fra 4 til 48 spill  
7 Lovboka NBF  
8 Turneringsreglement NBF  
9 Reglement for spillerlisens NBF FAQ
10 Rapportskjema NM for Klubblag NBF