Bridgekameratenes konvensjonsbank
Her vil vi offentliggjøre konvensjoner, som kan brukes helt vederlagsfritt av våre medlemmer. Dette vil rett og slett være en system- og konvensjonsbank, der alle kan gjøre innskudd. Vi tar gjerne imot innskudd i denne banken, så har du noe elektronisk beskrevet, det være en konvensjon, eller hele systemet ditt, så send det til oss: tommy@bridgekameratene.no
a) Offensive konvensjoner
b) Forsvarskonvensjoner
c) Motspillskonvensjoner