Motspillskonvensjoner
1 Oddball (Smith Peter) Tommy Sandsmark
2 Vinjes Presisjonsmotspill Tommy Sandsmark
3 Vinjes Trumf-fordelingssignal Tommy Sandsmark