Bridgekameratene tar opp nye medlemmer!

 

Bridgekameratene er en bridgeklubb, der selve navnet påpeker klubbens tradisjoner: vi setter gleden, hyggen og kameratskapet i høysetet. Det å bli medlem har altså ingen ting med spillestyrken å gjøre, men handler mer om sosialt samvær i trivelige omgivelser. I henhold til klubbens vedtekter, må alle søknader om medlemskap styrebehandles.

Ta kontakt med vår sekretær Tor Inge Iversen mob: 901 53 367 eller send en henvendelse via e-post : Bridgekameratene@gmail.com

Vi spiller hver torsdag kl 18.00 i Sinsenveien 47C, 5.etg


A-medlemskap koster kr. 100,- til Bridgekameratene og kr. 220,- til NBF og Kr 200,- til NBF Oslo, til sammen kr. 520,-. B-medlemskap koster kun kr. 100,- til Bridgekameratene. For juniorer er det halv pris Kr.50,- til Bridgekameratene og det som krets og forbund skal ha for juniormedlemmer. I klubben vår skiller vi ikke mellom A- og B- og J-medlemmer. Er du først medlem, har du fulle medlemsrettigheter uansett. (B-medlemskap er kun tilgjengelig for spillere som er medlem i en annen klubb i forbundet. Skal du spille i kretsturneringer/representere Oslo, må også kontingent til Oslo betales. Kontingenten til forbundet betales kun en gang i året uansett hvilke(n) klubb(er) du ønsker å være medlem av.

Spilleavgift på klubbkveldene er kr. 100 for medlemmer i forbundet og kr. 20,- for juniormedlemmer av forbundet. For spillere som ikke er medlem i forbundet kommer en serviceavgift til forbundet på kr 50,-

Vi Håper du ønsker å bli medlem hos oss, og ber om at du i søknaden kopierer inn det nedenstående, og skriver inn følgende opplysninger:
(er du allered registrert betalende medlem av forbundet trenger vi kun medlemsnr.)

Navn:

 

Adresse:

 

Postadresse:

 

Telefon :

 

Mobil:

 

E-mail:

 

Født den:

 

Hva slags medlemskap? (A/B/J):

 

Tidligere klubb:

 

NBF medlemsnummer:

 

Trenger du makker?

 

I så fall hvilket system spiller du?

 

Spillernivå:

 

Hvis du svarer på de tre siste spørsmålene vil styret gjøre det de kan for å skaffe deg en makker som er på høyde med ditt spillenivå.