NR 8

                                                                                                               21. februar 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Grethe Kristin Syvertsen                                                  45 01 81 25 M        grethe@bridgesenteret.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

Resultater A Torsdag 14. februar:

Klubbmesterskapet i A Kveld 3:

Plass

Parnr

Navn

14-2-

%

1

[3]

Bjarne Erlandsen - Per H Wang

26

59,03 %

2

[9]

Håvard Larsen - Frederic Wilt

17

55,90 %

3

[6]

(Christel Gundelach - Rolf E. Olsen)

16

55,56 %

4

[10]

Frode Mo - Geir Godal

15

55,21 %

5

[13]

Dag Mangset - Markku Lätheenoja

5

51,74 %

6

[1]

Are Aarebrot - Ketil Olsen

3

51,04 %

7

[12]

Tore Lydvo - Tommy Sandsmark

2

50,69 %

8

[5]

Arild H Johansen - Terje Berg

-1

49,65 %

9

[8]

Arnold Mundal - Tor Henriksen

-2

49,31 %

10

[2]

Trond Kleiven - Hans Jørgen Bakke

-6

47,92 %

11

[7]

John Berger - Erik Rynning

-7

47,57 %

12

[11]

(Martin Rian) - Anton Gunnarsson

-15

44,79 %

13

[4]

Vemund Vikjord - (Berit Anna Hanssen)

-19

43,40 %

14

[14]

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

-34

38,19 %

 

Sammenlagtresultat i A:

Klubbmesterskapet i A:

 

Plass

Parnr

Navn

Poeng

%

31-1-

%

7-2-

%

14-2-

%

1

[3]

Bjarne Erlandsen - Per H Wang

51

166,75 %

25

57,72 %

0

50,00 %

26

59,03 %

2

[7]

John Berger - Erik Rynning

41

162,38 %

21

56,48 %

27

58,33 %

-7

47,57 %

3

[1]

Are Aarebrot - Ketil Olsen

27

158,45 %

9

52,78 %

15

54,63 %

3

51,04 %

4

[5]

Arild H Johansen - Terje Berg

18

155,52 %

8

52,47 %

11

53,40 %

-1

49,65 %

5

[12]

Tore Lydvo (Trond Hantveit) - Tommy Sandsmark

8

152,55 %

-5

48,46 %

11

53,40 %

2

50,69 %

6

[13]

Dag Mangset - Markku Lätheenoja

8

152,67 %

7

52,16 %

-4

48,77 %

5

51,74 %

7

[11]

Eirin Halvorsen (Martin Rian) - Anton Gunnarsson

4

150,66 %

18

55,56 %

1

50,31 %

-15

44,79 %

8

[2]

Trond Kleiven (Claudia Reitan) - Hans Jørgen Bakke

-1

149,47 %

-4

48,77 %

9

52,78 %

-6

47,92 %

9

[9]

Håvard Larsen - Frederic Wilt

-1

150,34 %

7

52,16 %

-25

42,28 %

17

55,90 %

10

[10]

Frode Mo - Geir Godal

-22

143,79 %

-15

45,37 %

-22

43,21 %

15

55,21 %

11

[14]

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

-57

131,10 %

-19

44,14 %

-4

48,77 %

-34

38,19 %

12

[8]

Arnold Mundal - Tor Henriksen

-57

132,33 %

-11

46,60 %

-44

36,42 %

-2

49,31 %

13

[4]

Vemund Vikjord - Arve Farstad (Berit Anna Hanssen)

-80

124,57 %

-50

34,57 %

-11

46,60 %

-19

43,40 %

 

[6]

Gunn Tove Vist - Jonny Hansen (Christel Gundelach - Rolf E. Olsen)

61

169,45 %

9

52,78 %

36

61,11 %

16

55,56 %

Gunn Tove Vist - Jonny Hansen ble sammenlagt beste par i klubbmesterskapet, men kan dessverre ikke bli klubbmestre fordi ett av kriteriene var at man ikke kunne ha reserver for begge spillere samme kveld. Siste kveld spilte ingen av spillerne i dette paret, og derfor havner de utenfor resultatrekken.

Vi kan derfor gratulere Bjarne Erlandsen og Per Herman Wang som klubbmestre 2008!

 

Klubbmesterskapet i B Torsdag 14. februar:

 

Klubbmesterskapet i B 2008 3. kveld:

Plass

Navn

14-feb

%

1

Zdziscaw Wojcik - Ela Przelicka

36

63,33 %

2

Øystein Gulliksen - Svein Rystad

14

55,19 %

 

Ole Lesteberg - Mikkel Østbye

14

55,19 %

 

Anne Rydning - Petter Gjerull

14

55,19 %

5

Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

13

54,81 %

6

Morten Wishman - Ole Mørch

6

52,22 %

7

Jan Fjellvang - Arild Fyhn Johansen

3

51,11 %

8

Kris Kowalik - Pavel Piechocki

-10

46,30 %

9

Tor Inge Iversen - Ragnar Præsttun

-12

45,56 %

10

Rolf Knudsen - Bjørg Westerheim

-13

45,19 %

11

Knut Sem - Anders Hauge

-30

38,89 %

12

Aase Bugge - Magnar Johansen

-35

37,04 %

 

Sammenlagtresultat i B:

Klubbmesterskapet i B 2008:

Plass

Navn

Sammenlagt

31-jan

07-feb

14-feb

1

Øystein Gulliksen

173,18 %

57,67 %

60,32 %

55,19 %

 

Svein Rystad

173,18 %

57,67 %

60,32 %

55,19 %

3

Jan Fjellvang

159,10 %

56,88 %

51,11 %

51,11 %

 

Arild Fyhn Johansen

159,10 %

56,88 %

51,11 %

51,11 %

5

Ole Lesteberg

153,92 %

46,83 %

51,90 %

55,19 %

 

Mikkel Østbye

153,92 %

46,83 %

51,90 %

55,19 %

7

Cecilie Kielland

148,78 %

47,09 %

46,88 %

54,81 %

 

Siri Sandsmark

148,78 %

47,09 %

46,88 %

54,81 %

9

Tor Inge Iversen

141,38 %

38,89 %

56,93 %

45,56 %

10

Morten Wishman

132,96 %

38,62 %

42,12 %

52,22 %

 

Ole Mørch

132,96 %

38,62 %

42,12 %

52,22 %

12

Trond Høines

112,44 %

61,38 %

51,06 %

 

13

Trond Støre

105,87 %

56,35 %

49,52 %

 

 

Marius Berntsen

105,87 %

56,35 %

49,52 %

 

15

Lars Jørgensen

104,02 %

55,03 %

48,99 %

 

 

Einar Sviland

104,02 %

55,03 %

48,99 %

 

17

Anne Rydning

102,81 %

 

47,62 %

55,19 %

18

Viggo Nordvik

95,82 %

38,89 %

56,93 %

 

19

Rolf Knudsen

94,40 %

49,21 %

 

45,19 %

 

Bjørg Westerheim

94,40 %

49,21 %

 

45,19 %

21

Ragnar Præsttun

93,18 %

 

47,62 %

45,56 %

22

Knut Sem

92,86 %

53,97 %

 

38,89 %

 

Anders Hauge

92,86 %

53,97 %

 

38,89 %

24

Ole Roar Opsahl

91,58 %

42,59 %

48,99 %

 

 

Jan Male

91,58 %

42,59 %

48,99 %

 

26

Aase Bugge

72,44 %

35,40 %

 

37,04 %

 

Magnar Johansen

72,44 %

35,40 %

 

37,04 %

28

Brynjulv Hauksson

67,99 %

67,99 %

 

 

 

Jan Mikkelsen

67,99 %

67,99 %

 

 

30

Zdziscaw Wojcik

63,33 %

 

 

63,33 %

 

Ela Przelicka

63,33 %

 

 

63,33 %

32

Terje Beck Nilsen

61,38 %

61,38 %

 

 

33

Bjørg Westerheim

58,20 %

 

58,20 %

 

 

Rolf Holm Knutsen

58,20 %

 

58,20 %

 

35

Petter Gjerull

55,19 %

 

 

55,19 %

36

Einar Berg

54,23 %

54,23 %

 

 

 

Sven Erik Dahl

54,23 %

54,23 %

 

 

38

Trond Odin Rønbeck

51,06 %

 

51,06 %

 

39

Jill Huun

50,53 %

 

50,53 %

 

 

Gunnar Huun

50,53 %

 

50,53 %

 

41

Helge Bjaaland

50,32 %

 

50,32 %

 

 

Hans Slaaen

50,32 %

 

50,32 %

 

43

Kris Kowalik

46,30 %

 

 

46,30 %

 

Pavel Piechocki

46,30 %

 

 

46,30 %

45

Lars Eivind Lervåg

45,50 %

 

45,50 %

 

 

Harald Gjerdahl

45,50 %

 

45,50 %

 

47

Jill Huun

38,62 %

38,62 %

 

 

 

Gunnar Huun

38,62 %

38,62 %

 

 

Vi kan da gratulere Øystein Gulliksen og Svein Rystad som klubbmestre i B 2008!

 

Bloody unfair!

 

Rundenr 26

 

ª AJ5

 

Spillnr 77(23)

 

© KT53

 

Giver: Syd

 

¨ JT76

 

Sone: Alle

 

§ 63

 

 

ª

 

ª

 

©

 

©

 

¨

 

¨

 

§

 

§

 

 

ª Q2

 

 

 

© J8

 

 

 

¨ AKQ3

 

 

 

§ KJ982

 

 

              Vest                  Nord              Øst                   Syd

              Jarl                  Tore               Jan Harald        Tommy

              Literam          ”på sporet”     Oakwell          ”tanken”

              Johansen           Lydvo             Eek                   Sandsmark

 

                                                                                    1 NT

              2 sp 1)               x 2)                 pass                  3 NT

              Pass                  pass               pass

 

1)      Viser spar og en minorfarge (minst 5-4 en av veiene)

2)    Viser 4-kort hjerter og nok til invittverdi

 

Utspillet fra Jarl var kløver 4, og kløver 6 på bordet beholdt stikket. Nå var det ganske klart at Vest hadde minst 5-5 i spar og kløver, så det kunne gjerne se ut som om Vest ville kunne sluttspilles til å måtte gi en favør i kløver, ikke sant?

 

Som sagt, så gjort: Ruter til kongen, (Vest kastet spar) og spar dame, som ble dekket med kongen og esset. Ruter til esset og hjerter knekt som tok med seg hele familien. Jan Harald spilte en hjerter til, som gikk til åtteren og nieren, som fikk beholde stikket. Nok en hjerter ble stukket med tieren. Deretter fulgte to ganger ruter og jeg var inne på ruter dame på hånden. Jarl kastet slik at han satt igjen med to kløvere og en spar, ja nettopp slik måtte det jo se ut, ikke sant?

 

Rundenr 26

 

ª J5

 

Spillnr 77(23)

 

© 5

 

Giver: Syd

 

¨ -

 

Sone: Alle

 

§ 3

 

 

ª T9

 

ª 86

 

© -

 

© 7

 

¨ -

 

¨ 9

 

§ AQ

 

§ -

 

 

ª 2

 

 

 

© -

 

 

 

¨ -

 

 

 

§ KJ9

 

 

Nå fulgte naturligvis en spar til knekten, og deretter nok en spar med kløveravkast på hånden, slik at Vest var inne og måtte spille kløver fra esset. En elegant eliminasjon, som helt sikkert måtte føre til 9 stikk, ikke sant?

 

Neida, slettes ikke! Det satt nemlig dessverre ikke slik. Jan Harald hadde for sikkerhets skyld satt seg til med tieren tredje i spar opprinnelig på Østs hånd, så det var faktisk han som kom inn i den tredje sparrunden! Og da hadde han jo  bare røde ståkort igjen på hånden! Æsja- bæsja! Slik satt det:

 

Rundenr 26

 

ª AJ5

 

Spillnr 77(23)

 

© KT53

 

Giver: Syd

 

¨ JT76

 

Sone: Alle

 

§ 63

 

 

ª K9874

 

ª T63

 

© Q94

 

© A762

 

¨ -

 

¨ 98542

 

§ AQT74

 

§ 5

 

 

ª Q2

 

 

 

© J8

 

 

 

¨ AKQ3

 

 

 

§ KJ982

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[4]

[7]

 

3 NT

S

9

600

0

5,0

-5,0

[5]

[2]

 

3 NT

S

9

600

0

5,0

-5,0

[12]

[14]

 

3 NT

S

8

0

100

1,0

-1,0

[10]

[13]

 

3 NT

S

8

0

100

1,0

-1,0

[11]

[8]

 

3 NT D

N

8

0

200

-3,0

3,0

[9]

[6]

 

3 NT

N

7

0

200

-3,0

3,0

[1]

[3]

 

3 NT D

N

7

0

500

-6,0

6,0

 

Hvordan to par har vunnet 3 NT, spør du? Nei sannelig om jeg vet. Det ser temmelig håpløst ut, spør du meg! Det eneste jeg kan tenke meg er at Vest har vært grossist i tidlige favører, og spilt ut kløver ess og så skiftet til en liten spar. Da går det temmelig greit å vinne 9 stikk!

 

Festkameratene!

Første fest ut er Skuddårsmixen som går lørdag 1. mars, med fest om kvelden. Her vil vi gjerne be så mange som mulig om å melde seg, både til turneringen og til festen, så snart som overhodet mulig. Man kan melde seg på i klubben i kveld allerede, og liste vil bli sendt rundt.

 

Turneringen står det referanse til på forsiden av nettsidene våre: www.bridgekameratene.no  og regelen er at hvert par bør ha minst et medlem av Bridgekameratene. Her kan du også finne ut hvem som har meldt seg på til nå.

 

Vi vil spesielt oppfordre de av Bridgekameratenes jenter som ikke spiller så mye lenger til å melde seg, gjerne med en makker utenfra, men gjerne også alene, for vi har mange kjekke og flinke Bridgekamerat-gutter som nærmest dør etter å få seg en hyggelig kvinnelig makker!

 

Ikke minst skal vi ha Årsfest lørdag 7. juni, og dette blir igjen en tradisjonell sak, der vi håper at flest mulig vil komme. Sett av dagen like gjerne først som sist! Det blir festlig! Det har i alle fall vært meget vellykket og hyggelig i de siste årene.

 

Tommy

 

Lørdag 1. mars arrangerer vi

Bridgekameratenes skuddårsmix med tilhørende Mixfest.

Vi spiller mixturnering fra kl. 12 til kl. 18 (så mange spill som vi greier på den tiden), og går til bords kl. 18.30.

Middagen: menyen kommer vi tilbake til, men vi tenker oss middag med vin og en liten en til kaffen for kun kr 250,- pr. person (medlemmer med følge). Drikke betales for øvrig av hver enkelt. Denne gang vil Tor Erik ha kjøpt inn mer enn nok øl! Årsmøtet har avsatt penger for subsidiering av denne festen, så selve bridgeturneringen vil koste kun 100 kroner, og vil ha rause og gode pengepremier. Denne turneringen vil telle med på OSS-toppen for 2008. Regelen er at man kan delta i turneringen dersom en av spillerne i paret er medlem (A eller B) av Bridgekameratene. Spillerne i hvert par må også være i besittelse av forskjellig kjønn!

Av programmet for middagen nevnes:

Sanger, damenes/herrenes tale (begge ved Jan Harald Eek, som er vår residerende spesialist på denne typen taler), Fjernstyring av klubbleder Christel (utrolig moro), premiering av turneringen, Ja-nei-konkurranse og en liten middagsrebus.

 

Vi trenger at våre medlemmer reagerer så raskt de bare kan, og melder seg på til Tommy, senest  innen torsdag 28. februar 2008. Du kan melde deg på til turneringen, til festen eller til begge deler. Etter middagen blir det hygge, glede og selskapelig samvær, så her kan du trygt ta med deg kone/mann/samboer/elsker/venn/venninne. Vi vil organisere dans etc. etter maten.

 

Meld deg på til skuddårsmixen i dag!

 

 

Planer Lørdagsseminaret våren 2008:

Lørdagsseminaret passer best for dem som kan en del, men som ikke har satt kunnskapene i system. Dette er tilbudene vi kan gi våren 2008:

Dato

Tema

Lørdag 23. februar 2008:

Spilleføring i NT

Lørdag 15. mars 2008:

Innmeldinger

Lørdag 19. april 2008:

Spilleføring i farge

Lørdag 10. mai 2008:

I slemsonen: Mini-Splinter, Splinter, Cuebids og Roman Key Card Blackwood

Lørdag 31. mai 2008:

Utspill

Lørdag 21. juni 2008:

Moderne offensive konvensjoner: XY-NT, Lebensohl, support-x, Reese-x, DOPI/ROPI

 

Du kan melde deg på gjennom www.bridgeskolen.no og gå til ”Påmelding Lørdagsseminaret” øverst til høyre (rød knapp).

 

Her kan du faktisk melde deg på til alle seminarene som avholdes resten av 2007 + de 5 første I 2008. Fra januar kan du også melde deg på til de to siste våren 2008.

 

Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark