NR 9

                                                                                                               28. februar 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Grethe Kristin Syvertsen                                                  45 01 81 25 M        grethe@bridgesenteret.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

Resultater Torsdag 21. februar:

BRIDGEKAM. 21.02.08
21. feb 2008
R E S U L T A T L I S T E

 

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[13]

Arnold Mundal - Olav Orheim

 

74,0

2

[17]

Hans Jørgen Bakke - Trond Kleiven

 

70,0

3

[18]

Stig Martinussen - Steinar Krogstad

 

47,0

4

[10]

Helge Bjaaland - Hans Slaaen

 

46,0

5

[2]

Tor Henriksen - Martin Rian

 

36,0

6

[8]

Jarl Johansen - Jan Harald Eek

 

31,0

7

[4]

Anton Gunnarsson - Eirin Halvorsen

 

26,0

8

[12]

Bjarne Erlandsen - Per H Wang

 

22,0

9

[7]

Jan Fjellvang - Arild F Johansen

 

20,0

10

[16]

Erik Rynning - John Berger

 

16,0

11

[6]

Ragnar Præsttun - Ole Lesteberg

 

14,0

12

[11]

Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik

 

7,0

13

[15]

Frederic Wilt - Håvard Larsen

 

-6,0

14

[14]

Jill & Gunnar Huun

 

-7,0

15

[9]

Bjørg Westerheim - Rolf Knudsen

 

-10,0

16

[1]

Tommy Sandsmark - Dag Mangset

 

-11,0

17

[24]

Anders Wethal - Yngvar Lepperød

 

-19,0

18

[20]

Siri Sandsmark - Cecilie Kielland

 

-27,0

19

[21]

Håkon & Kristine Brandsnes

 

-30,0

20

[19]

Trond Høines - Trond Odin Rødnbeck

 

-39,0

21

[5]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

-52,0

22

[3]

Christel Gundelach - Jan Male

 

-53,0

23

[22]

Øyvind & Arne Tellesbø

 

-56,0

24

[23]

Aase Bugge - Magnar Johansen

 

-99,0

 

Topbridge mandag 25. februar

Runde 10

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Best Uten Kort

0 - 18

(0 - 0)

2

Tøffel/VSOP

Juniors Disipler

18 - 12

(32 - 20)

3

Sørvoll

Gunsmoke

14 - 16

(16 - 20)

4

Panzer

Lakk & Lær

2 - 25

(0 - 47)

5

TTT

Akademisk

21 - 9

(35 - 15)

6

Streamline

Samma

15 - 15

(19 - 18)

7

Abeddiengen

Tor Ivars

21 - 9

(37 - 16)

8

Psycho

YES!

6 - 24

(2 - 33)

Runde 11

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Juniors Disipler

0 - 18

(0 - 0)

2

Best Uten Kort

Gunsmoke

15 - 15

(21 - 22)

3

Tøffel/VSOP

Lakk & Lær

18 - 12

(48 - 36)

4

Sørvoll

TTT

18 - 12

(31 - 20)

5

Samma

Panzer

18 - 12

(37 - 25)

6

Akademisk

Abeddiengen

16 - 14

(18 - 16)

7

Psycho

Streamline

25 - 5

(37 - 4)

8

YES!

Tor Ivars

11 - 19

(7 - 21)

Runde 12

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Gunsmoke

0 - 18

(0 - 0)

2

Juniors Disipler

Lakk & Lær

12 - 18

(3 - 15)

3

Best Uten Kort

TTT

17 - 13

(26 - 17)

4

Tøffel/VSOP

Samma

10 - 20

(26 - 44)

5

Abeddiengen

Sørvoll

25 - 2

(48 - 2)

6

Panzer

Psycho

9 - 21

(5 - 25)

7

YES!

Akademisk

5 - 25

(0 - 33)

8

Tor Ivars

Streamline

11 - 19

(11 - 24)

Stillingen før siste kveld:

Plass

Lagnr

Navn

Spillere

Poeng

1

6

Akademisk

Harald Nordby, Arve Farstad, Jan Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen, Runar Lillevik

224,0

2

10

Best Uten Kort

Tommy Sandsmark, Hans Jørgen Bakke, Per Arvid Andersen, Martin Rian, Tore Lydvo, Trond Hantveit, Espen C Fasting, Dag Mangset, Markku Lähteenoja

216,0

3

1

Abeddiengen

Jo-Arne Ovesen, Frank Erik Svindahl, Baard Dahl, Svein Arild Naas Olsen, Odin S. Svendsen, Siv Thoresen, Gunn Tove Vist, Jonny Hansen, Tor Bølum

201,0

4

4

Tor Ivars

Bjørn Gulheim, Bjørnar Halderaker, Tor Ivar Bang, Eskil Monrad Hagen, Atle Sæterdal, Olav Ellestad, Are Aarebrot

194,0

5

12

Gunsmoke

Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Gunn Kari Helness, Jan Petter Svendsen, Erik Sælensminde, Anne-Lill Hellemann, Lasse Aaseng

192,0

(0)

5

5

Streamline

Ketil Jørstad, Per Ongstad, Svein Parnas, Hans Slaaen, Jan Langøy

192,0

(0)

7

3

YES!

Sam Inge Høyland, Harald Skjæran, Gjermund Rekstad, Tore Skoglund, John-Hallvard Skoglund, Tor Ove Reistad, Jesper Dall

184,0

 

8

7

Panzer

Arnold Mundal, John Berger, Erik Rynning, Tor Henriksen, Fredric Wilt, Magnus Klerck Skaar

183,0

 

9

2

Psycho

Arnold Digre, Willy Brown, Finn Brandsnes, Anton Reynir Gunnarsson

182,0

 

10

15

Samma

Ole Tørhaug, Ulf Sverdrup, Vegard Brekke, Christel Gundelach, Cato Sundeng, Rolf E. Olsen, Terje Jørgensen, Ketil Olsen

176,0

 

11

14

TTT

Jan Løvfall, Truls Bjerkås, Håvard Heimset Larsen, Trond Odin Rønbeck, Erlend Torjussen, Trond Høines, Terje Beck Nilsen, Vemund Vikjord

168,0

 

12

13

Lakk & Lær

Hans Thomas Holmøy, Barbro Spillum, Maja Rom Anjer, Ida Wennevold, Simen Gan Schweder, Lise Blågestad, Kjell Isingrud

162,0

 

13

8

Sørvoll

Arne Olsen, Knut Koppang, Leif Salterød, Tormod Clemetsen, Sverre Koch, Jostein Sørvoll, Bjørn Bratteteig, Erik Bølviken

155,0

 

14

9

Tøffel/VSOP

Christian Vennerød, John Kåre Schjelderupsen, Jørn Markussen, Dag Steinar Jensen, Tor Eivind Høyland, Johan Fredrik Monrad, Brynjulv Hauksson

150,0

 

15

11

Juniors Disipler

Petter Osbak, Jorunn Feness, Kjell Otto Kopstad, Espen Østli, Tim Nørgaard, Olav Lomsdalen, Thorvald Tande Jr.

112,0

 

Butler:

Plass

Navn

Lag

Snitt

Ant kamper

Score

1

Ketil Jørstad

Streamline

1,56

6

84

2

Øyvind Ludvigsen

Akademisk

1,40

9

113

3

Lasse Aaseng

Gunsmoke

1,25

6

67

3

Sam Inge Høyland

YES!

1,25

12

134

5

Svein Arild Naas Olsen

Abeddiengen

1,07

7

67

6

John-Hallvard Skoglund

YES!

1,06

6

57

7

Ulf Sverdrup

Samma

0,99

9

80

8

Eskil Monrad Hagen

Tor Ivars

0,99

6

53

9

Jan Petter Svendsen

Gunsmoke

0,94

5

42

10

Tor Bølum

Abeddiengen

0,93

6

50

11

Arnold Digre

Psycho

0,85

12

91

12

Håvard Heimset Larsen

TTT

0,78

6

42

13

Tor Helness

Gunsmoke

0,76

8

54

14

Frank Erik Svindahl

Abeddiengen

0,75

12

80

15

Harald Nordby

Akademisk

0,73

12

78

16

Tore Skoglund

YES!

0,72

9

58

17

Trond Hantveit

Best Uten Kort

0,63

5

28

18

Olav Ellestad

Tor Ivars

0,61

7

38

19

Markku Lähteenoja

Best Uten Kort

0,58

11

57

20

Tommy Sandsmark

Best Uten Kort

0,55

8

39

21

Svein Parnas

Streamline

0,50

9

40

22

Trond Odin Rønbeck

TTT

0,47

9

38

23

Martin Rian

Best Uten Kort

0,45

5

20

24

Simen Gan Schweder

Lakk & Lær

0,40

9

32

25

Lise Blågestad

Lakk & Lær

0,39

12

42

26

Jon-Egil Furunes

Gunsmoke

0,38

11

37

27

Runar Lillevik

Akademisk

0,36

9

29

28

Jan Mikkelsen

Akademisk

0,34

9

27

28

Odin S. Svendsen

Abeddiengen

0,34

6

18

30

Anton Reynir Gunnarsson

Psycho

0,31

12

33

31

Jonny Hansen

Abeddiengen

0,30

9

24

32

Per Ongstad

Streamline

0,15

9

12

33

Are Aarebrot

Tor Ivars

0,12

12

12

34

Fredric Wilt

Panzer

0,09

11

8

34

Magnus Klerck Skaar

Panzer

0,09

11

8

36

Arve Farstad

Akademisk

0,08

6

4

37

Hans Slaaen

Streamline

0,04

12

4

37

Jan Langøy

Streamline

0,04

12

4

39

Terje Jørgensen

Samma

0,01

9

0

40

Bjørnar Halderaker

Tor Ivars

-0,01

6

-1

41

Gunn Tove Vist

Abeddiengen

-0,07

6

-4

42

Arne Olsen

Sørvoll

-0,08

9

-7

42

Knut Koppang

Sørvoll

-0,08

9

-7

44

Jostein Sørvoll

Sørvoll

-0,20

8

-15

45

Terje Beck Nilsen

TTT

-0,23

12

-25

45

Vemund Vikjord

TTT

-0,23

12

-25

47

Cato Sundeng

Samma

-0,25

9

-21

48

Finn Brandsnes

Psycho

-0,30

9

-25

49

Erik Rynning

Panzer

-0,31

11

-31

49

John Berger

Panzer

-0,31

11

-31

51

Ida Wennevold

Lakk & Lær

-0,31

6

-17

52

Tor Eivind Høyland

Tøffel/VSOP

-0,34

8

-25

52

Jørn Markussen

Tøffel/VSOP

-0,34

8

-25

54

Barbro Spillum

Lakk & Lær

-0,35

6

-19

55

Tor Ove Reistad

YES!

-0,37

12

-40

56

Willy Brown

Psycho

-0,43

12

-47

57

Maja Rom Anjer

Lakk & Lær

-0,56

9

-46

58

Erik Bølviken

Sørvoll

-0,67

11

-67

59

Tor Ivar Bang

Tor Ivars

-0,71

5

-32

60

Brynjulv Hauksson

Tøffel/VSOP

-0,74

6

-40

60

Johan Fredrik Monrad

Tøffel/VSOP

-0,74

6

-40

62

Rolf E. Olsen

Samma

-0,75

6

-41

63

Gunn Kari Helness

Gunsmoke

-0,79

8

-57

64

Olav Lomsdalen

Juniors Disipler

-0,90

11

-90

65

Trond Høines

TTT

-0,96

6

-52

66

Espen Østli

Juniors Disipler

-1,09

11

-108

67

John Kåre Schjelderupsen

Tøffel/VSOP

-1,11

8

-80

67

Dag Steinar Jensen

Tøffel/VSOP

-1,11

8

-80

69

Christel Gundelach

Samma

-1,24

9

-101

70

Harald Skjæran

YES!

-1,68

6

-91

71

Thorvald Tande Jr.

Juniors Disipler

-2,29

9

-186

72

Tim Nørgaard

Juniors Disipler

-2,44

6

-132

72

Gjermund Rekstad

YES!

2,78

3

75

74

Atle Sæterdal

Tor Ivars

1,67

2

30

75

Ole Tørhaug

Samma

1,60

3

43

76

Per Arvid Andersen

Best Uten Kort

1,19

3

32

76

Tore Lydvo

Best Uten Kort

1,19

3

32

78

Dag Mangset

Best Uten Kort

0,98

4

35

79

Jorunn Feness

Juniors Disipler

0,84

2

15

79

Kjell Otto Kopstad

Juniors Disipler

0,84

2

15

81

Espen C Fasting

Best Uten Kort

0,41

3

11

82

Vegard Brekke

Samma

0,26

3

7

83

Hans Jørgen Bakke

Best Uten Kort

0,12

2

2

84

Baard Dahl

Abeddiengen

0,01

3

0

84

Jo-Arne Ovesen

Abeddiengen

0,01

3

0

84

Siv Thoresen

Abeddiengen

0,01

3

0

87

Bjørn Gulheim

Tor Ivars

-0,48

3

-13

88

Ketil Olsen

Samma

-0,62

3

-17

89

Erik Sælensminde

Gunsmoke

-0,66

3

-18

90

Sverre Koch

Sørvoll

-0,83

2

-15

91

Leif Salterød

Sørvoll

-1,05

2

-19

92

Petter Osbak

Juniors Disipler

-1,33

3

-36

93

Jesper Dall

YES!

-1,48

3

-40

94

Hans Thomas Holmøy

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

94

Kjell Isingrud

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

96

Bjørn Bratteteig

Sørvoll

-1,77

3

-48

96

Truls Bjerkås

TTT

-1,77

3

-48

98

Anne-Lill Hellemann

Gunsmoke

-2,11

3

-57

 

Dagens spill

Er hentet fra Topbridge, runde 12:

Rundenr 12

 

ª J

 

Spillnr 101(20)

 

© Q875

 

Giver: Vest

 

¨ AT85

 

Sone: Alle

 

§ T842

 

 

ª AT92

 

ª K5

 

© AKT

 

© 62

 

¨ Q92

 

¨ KJ43

 

§ AJ6

 

§ KQ975

 

 

ª Q87643

 

 

 

© J943

 

 

 

¨ 76

 

 

 

§ 3

 

              Vest                  Nord              Øst                   Syd

              Vemund             Trond             Terje                Tommy

              Vikjord             Hantveit         Beck Nilsen       Sandsmark

 

              1 kl                   pass               2 kl 1)               pass

              2 hj 2)               pass               2 sp 2)               pass

              3 ru 2)               x                    xx 3)                 pass

              3 sp 2)               pass               4 NT 4)             pass

              5 kl 5)               pass               6 kl                  pass

              6 NT                pass               pass                  pass

 

1)      Omvendt minorhøyning: minst 12 hp og minst invitt i kløver/NT

2)    Visning av stoppere

3)    Førstekontroll

4)    Roman Key Card Blackwood

5)    0 eller 3 ess (av 5)

 

Jeg spilte naturligvis ut ruter 7, som gikk til nieren, 10 og knekt. Terje spilte ny ruter til damen og esset, og en ny ruter fra Trond i Nord satte Øst inn på kongen. Nå fulgte kløver til esset, kløver knekt, spar til kongen (knekten stupte i Nord), spar til esset og hjerter ess. Deretter fulgte all kløveren:

 

Rundenr 12

 

ª -

 

Spillnr 101(20)

 

© Q8

 

Giver: Vest

 

¨ 5

 

Sone: Alle

 

§ -

 

 

ª T

 

ª -

 

© KT

 

© 6

 

¨ -

 

¨ 3

 

§ -

 

§ 9

 

 

ª Q

 

 

 

© J9

 

 

 

¨ -

 

 

 

§ -

 

 

Kløver 9 satte nå Syd i press. Han måtte kaste en hjerter for å holde spar dame. Da forsvant trusselkortet spar 10 fra bordet, og så var det Nord til å kaste. Han måtte også kaste en hjerter for å holde ruteren. En nyydelig utført dobbeltsidig skvis av den gode Terje Beck Nilsen!

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

2

7

 

6 NT

V

10

200

0

14,0

-14,0

13

11

 

6 NT

Ø

11

100

0

14,0

-14,0

11

13

 

6 NT

V

11

100

0

14,0

-14,0

15

9

 

3 NT

V

11

0

660

4,0

-4,0

5

4

 

3 NT

Ø

12

0

690

3,0

-3,0

6

3

 

4 NT

V

12

0

690

3,0

-3,0

4

5

 

3 NT

V

12

0

690

3,0

-3,0

7

2

 

3 NT

V

12

0

690

3,0

-3,0

9

15

 

4 NT

V

12

0

690

3,0

-3,0

14

10

 

6 Kløver

Ø

12

0

1370

-11,0

11,0

8

1

 

6 NT

V

12

0

1440

-12,0

12,0

3

6

 

6 NT

V

12

0

1440

-12,0

12,0

1

8

 

6 NT

V

12

0

1440

-12,0

12,0

10

14

 

6 NT

Ø

12

0

1440

-12,0

12,0

BUTLERSNITT: -800 (1)

 

Festkameratene!

Første fest ut er Skuddårsmixen som går lørdag 1. mars, med fest om kvelden. Her vil vi gjerne be så mange som mulig om å melde seg, både til turneringen og til festen, så snart som overhodet mulig. Man kan melde seg på i klubben i kveld allerede, og liste vil bli sendt rundt.

 

Turneringen står det referanse til på forsiden av nettsidene våre: www.bridgekameratene.no  og regelen er at hvert par bør ha minst et medlem av Bridgekameratene. Her kan du også finne ut hvem som har meldt seg på til nå.

 

Vi vil spesielt oppfordre de av Bridgekameratenes jenter som ikke spiller så mye lenger til å melde seg, gjerne med en makker utenfra, men gjerne også alene, for vi har mange kjekke og flinke Bridgekamerat-gutter som nærmest dør etter å få seg en hyggelig kvinnelig makker!

 

Ikke minst skal vi ha Årsfest lørdag 7. juni, og dette blir igjen en tradisjonell sak, der vi håper at flest mulig vil komme. Sett av dagen like gjerne først som sist! Det blir festlig! Det har i alle fall vært meget vellykket og hyggelig i de siste årene.

 

Tommy

 

Lørdag 1. mars arrangerer vi

Bridgekameratenes skuddårsmix med tilhørende Mixfest.

Vi spiller mixturnering fra kl. 12 til kl. 18 (så mange spill som vi greier på den tiden), og går til bords kl. 18.30.

Middagen: menyen kommer vi tilbake til, men vi tenker oss middag med vin og en liten en til kaffen for kun kr 250,- pr. person (medlemmer med følge). Drikke betales for øvrig av hver enkelt. Denne gang vil Tor Erik ha kjøpt inn mer enn nok øl! Årsmøtet har avsatt penger for subsidiering av denne festen, så selve bridgeturneringen vil koste kun 100 kroner, og vil ha rause og gode pengepremier. Denne turneringen vil telle med på OSS-toppen for 2008. Regelen er at man kan delta i turneringen dersom en av spillerne i paret er medlem (A eller B) av Bridgekameratene. Spillerne i hvert par må også være i besittelse av forskjellig kjønn!

Av programmet for middagen nevnes:

Sanger, damenes/herrenes tale (begge ved Jan Harald Eek, som er vår residerende spesialist på denne typen taler), Fjernstyring av klubbleder Christel (utrolig moro), premiering av turneringen, Ja-nei-konkurranse og en liten middagsrebus.

 

Vi trenger at våre medlemmer reagerer så raskt de bare kan, og melder seg på til Tommy, senest  innen torsdag 28. februar 2008. Du kan melde deg på til turneringen, til festen eller til begge deler. Etter middagen blir det hygge, glede og selskapelig samvær, så her kan du trygt ta med deg kone/mann/samboer/elsker/venn/venninne. Vi vil organisere dans etc. etter maten.

 

Meld deg på til skuddårsmixen i dag!

 

 

Planer Lørdagsseminaret våren 2008:

Lørdagsseminaret passer best for dem som kan en del, men som ikke har satt kunnskapene i system. Dette er tilbudene vi kan gi våren 2008:

Dato

Tema

Lørdag 15. mars 2008:

Innmeldinger

Lørdag 19. april 2008:

Spilleføring i farge

Lørdag 10. mai 2008:

I slemsonen: Mini-Splinter, Splinter, Cuebids og Roman Key Card Blackwood

Lørdag 31. mai 2008:

Utspill

Lørdag 21. juni 2008:

Moderne offensive konvensjoner: XY-NT, Lebensohl, support-x, Reese-x, DOPI/ROPI

 

Du kan melde deg på gjennom www.bridgeskolen.no og gå til ”Påmelding Lørdagsseminaret” øverst til høyre (rød knapp).

 

Her kan du faktisk melde deg på til alle seminarene som avholdes resten av 2007 + de 5 første I 2008. Fra januar kan du også melde deg på til de to siste våren 2008.

 

Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark