NR 10

                                                                                                                 13. mars 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Grethe Kristin Syvertsen                                                  45 01 81 25 M        grethe@bridgesenteret.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

6/3-2008: NB! Årsmøtet har vedtatt ny spilleavgift!

Årsmøtet 2008 vedtok at vi skal beholde den medlemskontingenten vi har i dag (150,- pr. vanlig medlem og halvparten for juniorer). Imidlertid skal kveldsavgiften settes opp med kr. 10,- for vanlige medlemmer, beholdes for medlemmer som er pensjonister/trygdede og reduseres for juniorer. De nye satsene er:

 

Ikke-medlemmer:                                         100,-           (som før)

Ikke-medlemmer (juniorer)                          50,-             (nytt)

Medlemmer (vanlig)                                     80,-             (satt opp fra 70,-)

Medlemmer (pensjonister & trygdede) 60,-             (som før)

Medlemmer (juniorer)                                  20,-             (Satt ned fra 35,-)

 

6/3-2008: NB! Årsmøtet har vedtatt: ingen pause!

Årsmøtet 2008 vedtok at vi skal kutte ut den 10 minutters røykepausen som vi har hatt i et par år nå. Det var forslag både om å gi lengre tid pr. runde og å øke spillantallet til 30. Dette blir det opptil Turneringsutvalget å foreslå og opptil styret å bestemme.

 

6/3-2008: NB! Forandringer gjort i vedtektene.

Vedtektene ble forandret i 2006, men dessverre var ikke alle forandringene kommet med i de vedtektene som man kunne åpne på nettet. Nå er dette ordnet, og dere kan finne vedtektene gjennom å følge denne lenken:

http://www.bridgekameratene.no/Vedtekter/Vedtekter.htm

 

Resultater Torsdag 6. mars:

BR.KAM SPEED BALL 6. MARS 2007
06. mar 2008
R E S U L T A T L I S T E

 

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[6]

Hans Jørgen Bakke - Trond Kleiven

 

436,0

2

[7]

Svein Erik Dahl - Ole Lesteberg

 

394,0

3

[8]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

257,0

4

[12]

Tommy Sandsmark - Tore Lydvo

 

255,0

5

[15]

Jarl Johansen - Jan Harald Eek

 

230,0

6

[4]

Frederic Wilt - Håvard H Larsen

 

179,0

7

[1]

Arild H Johansen - Terje Berg

 

162,0

8

[3]

Hans Slaaen - Helge Bjaaland

 

50,0

9

[16]

Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang

 

27,0

10

[18]

Jill & Gunnar Huun

 

-17,0

11

[13]

Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

 

-58,0

12

[14]

Anton Gunnarsson - Martin Rian

 

-60,0

13

[5]

Christel Gundelach - Åse Mogstad

 

-70,0

14

[10]

Trond Høines - Trond Odin Rønbeck

 

-72,0

15

[17]

Morten Wishmann - Ole Mørch

 

-241,0

16

[11]

Arild Basma - Ole Roar Opsahl

 

-381,0

17

[9]

Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik

 

-395,0

 

Har du noen relativt unge slektninger eller bekjente

som kunne tenke seg å lære å spille bridge og som du kunne tenke deg å gi en gave til?

I så fall har du nå muligheten til å gi dem en enestående gave for resten av livet som ikke vil koste deg et eneste øre! Bridgeskolen legger nemlig opp til gratis nybegynnerkurs for alle under 25 og for alle studenter under 30.

 

Våren 2008 vil vi ha gratis weekend-kurs for Ungdom under 25 år (begynnere):

Lørdag 12. april - søndag 13. april:

Gratis begynnerkurs for ungdom under 25 år: "Lær bridge på 1 weekend!"

Lørdag 12. april, 19. april & 26. april:

Gratis begynnerkurs for ungdom under 25 år: "Lær bridge på 3 lørdager!"

 

Påmelding til post@bridgesenteret.no, til 92 44 30 50 eller via nettportalen: http://www.bridgeskolen.no/

 

 

c

 

REFERAT ÅRSMØTE I BRIDGEKAMERATENE

6/3-2008

Tid (dato, fra kl til kl):

6/3 Kl 2055-2200

Sted:

BRIDGESENTER VEST

Innkalt av :

BRIDGEKAMERATENES STYRET

Ordstyrer:

Morten Wishman

Referent:

Tor Inge Iversen

Deltakere:

Årsmøtet

 

Sak

Diskusjon og Konklusjon

1.   

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

2.   

Morten Wishmann ble valg til møteleder, Tor Inge Iversen som referent.

Cecilie Njøs Kielland og Ole Roar Opsahl ble valgt til å underskrive ”protokollen”.

3.   

Årsberetning. Kommentar fra Ole Roar: Opplysningstabellene blir tatt med som vedlegg i stedet for som en del av beretningen.

4.   

Regnskapet ble fremlagt. Kommentar fra Tommy: Overskudd på NM-lag osv skyldes avskrevne kostnader som Tommy allikevel har klart å innkreve. Ole Roar mener at Forbundets praksis med å kreve inn kontingent tre måneder er utenfor all regnskapskikk. Klubbens representanter bes om å ta opp saken i alle fora hvor vi kan bli hørt i forhold til Forbundet. Styret blir bedt om å skrive et saklig brev via kretsen om saken og få den fremmet til kretstinget.

5.   

Revisjonsrapport. Ingen kommentarer.

6.   

Budjett 2008.

Budsjettet vedtatt.

7.   

Materiellfortegnelsen ble fremlagt og kommentert.

8.   

Fastsettelse av ny årskontingent. Intet fremkommet!

9.   

Innkomne forslag.

1.      Pausen  spillekveldene vedtatt fjernet!

2.      Årsmøte fikk fremlagt forslag å øke spilleavgiften for våre medlemmer på en slik måte at de er de samme som i de andre klubbene på senteret. Nye spilleavgifter foreslås å bli:

a.      Spilleavgift vanlige medlemmer           80,-(tidl. 70,-)
Vedtatt: 80;-

b.      Spilleavgift Pensjonister/trygdede        70,-(tidl. 60,-)
Vedtatt: 60,- (kun hvis medlemmer)

c.      Spilleavgift juniorer                              40,-(tidl. 35,-)
Vedtatt: 20,- etter forslag fra salen

d.      Spilleavgift ikke-medlemmer           100,-(tidl. 100,-)

e.      Vedtatt: 100,-

f.        Spilleavgift ikke-medlemmer juniorer  50,-(tidl. 100,-)
Vedtatt: 50,-

Begrunnelsen om å harmonisere prisene med prisnivået til Bridgesenteret for øvrig syntes ikke å falle i smak, men vedtatt budsjett inneholder denne økningen. Profesjonell drift koster. Overskudd må ikke påregnes dersom denne økningen blir vedtatt. Forslag om å sette prisen som juniorer skal betale settes ned.

 

3. Forslag fornorsking og korreksjon til vedtektene ble godjent ved akklamasjon..

10.

Valg i henhold til vedtektene § 2-3

         a)        Leder 

                        Christel Birgitte Gundelach (Gjenvalg)                 

            b)        Leder for turneringsutvalget (TU)  

                        Arild H. Johansen (Gjenvalg)         

            c)         Styremedlem

                        Jan Harald Eek (Gjenvalg)

d)        Varamedlem

            Tor Inge Iversen (Gjenvalg)            

            e)        Revisor

                        Ragnar Præsttun (Gjenvalg)

            f)          Valgkomite bestående av 2 - to - medlemmer som

                       konstituerer seg selv

                       Hans Jørgen Bakke og Anton Gunnarson (gjenvalgt).

 

Cecilie Njøs Kielland

(sign)

Ole Roar Opsahl

(sign)

 

Postkassen

Brev fra en mor i Trøndelag.

 

Kjære gutten min!

 

 

Æ skriv dette brevet sakte fordi æ veit at du itj læs så fort.

 

No bor vi itj længer der vi bodd da du dro hjemmefra. Faren din læst i avisa at de fleste uløkkan skjer innafor to mil fra hjemmet. Derfor fløtta vi tre mil sørover.

 

Huset e skikkelig fint. Det e til og med ei vaskemaskin her. Men æ e itj så sikker på om den fungere heilt bra. I forrige uke la æ oppi klær og trækt i snorra. Siden har æ itj sett dem. Været e fint. Det regna bare to ganger forrige uke. Første gangen regna det i tre daga, og andre gangen i fire daga.

 

Når det gjelder den jakka du ville æ sku sende , så sa onkel Jonas at den villa bli altfor tung å send i posten med dæm knappan på, så æ kløpt dæm av og la dem i innerlomma. Faren din låste inn nøklan i bila i går. Vi var skikkelig bekymra ei stund. Det tok nesten to tima å få og bror din ut!

 

Onkel Harry falt i ei tønne med heimbrent i forrige uke. Vi prøvd å dra'n opp, men han bare flira og ville itj kom opp. Te slutt så drukna'n. Vi fikk'n kremert og han brinn enno! Nån av kompisan din kjørt utfor brua her om dagen - i en åpen pickup. Kenny og Robert, som satt på lasteplanet, drukna. Dæm fikk itj opp luka i tide.

 

Ellers så har det itj skjedd så veldig mye her.

 

Klem fra mamma.

 

 

PS. Æ tænkt å sende pæng, men konvolutten var allerede klistra igjen.

 

                                                                           Innsendt av vårt adlige medlem:  Jarl Johansen

 

Topbridge mandag 10/3 Runde 13:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Lakk & Lær

0 - 18

(0 - 0)

2

Gunsmoke

TTT

18 - 12

(28 - 17)

3

Juniors Disipler

Samma

21 - 9

(27 - 6)

4

Best Uten Kort

Abeddiengen

6 - 24

(0 - 30)

5

Psycho

Tøffel/VSOP

13 - 17

(13 - 21)

6

Sørvoll

YES!

23 - 7

(34 - 9)

7

Tor Ivars

Panzer

23 - 7

(32 - 6)

8

Streamline

Akademisk

4 - 25

(4 - 43)

Runde 14:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

TTT

0 - 18

(0 - 0)

2

Lakk & Lær

Samma

25 - 0

(61 - 4)

3

Gunsmoke

Abeddiengen

18 - 12

(40 - 28)

4

Juniors Disipler

Psycho

15 - 15

(31 - 30)

5

YES!

Best Uten Kort

10 - 20

(21 - 38)

6

Tøffel/VSOP

Tor Ivars

14 - 16

(23 - 28)

7

Streamline

Sørvoll

25 - 5

(44 - 11)

8

Akademisk

Panzer

10 - 20

(10 - 27)

Runde 15:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Samma

0 - 18

(0 - 0)

2

TTT

Abeddiengen

12 - 18

(24 - 34)

3

Lakk & Lær

Psycho

17 - 13

(36 - 29)

4

Gunsmoke

YES!

24 - 6

(54 - 24)

5

Tor Ivars

Juniors Disipler

24 - 6

(54 - 25)

6

Best Uten Kort

Streamline

25 - 4

(47 - 8)

7

Akademisk

Tøffel/VSOP

15 - 15

(27 - 26)

8

Sørvoll

Panzer

24 - 6

(33 - 5)

Stillingen:

Plass

Lagnr

Navn

Spillere

Poeng

1

6

Akademisk

Harald Nordby, Arve Farstad, Jon Aabye, Jan Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen, Runar Lillevik

274,0

2

10

Best Uten Kort

Tommy Sandsmark, Hans Jørgen Bakke, Per Arvid Andersen, Martin Rian, Tore Lydvo, Trond Hantveit, Espen C Fasting, Dag Mangset, Markku Lähteenoja

267,0

3

4

Tor Ivars

Bjørn Gulheim, Bjørnar Halderaker, Tor Ivar Bang, Eskil Monrad Hagen, Tor F. Bølum, Atle Sæterdal, Olav Ellestad, Are Aarebrot

260,0

4

1

Abeddiengen

Jo-Arne Ovesen, Frank Erik Svindahl, Baard Dahl, Odin S. Svendsen, Siv Thoresen, Gunn Tove Vist, Jonny Hansen, Tor Bølum

258,0

5

12

Gunsmoke

Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Gunn Kari Helness, Jan Petter Svendsen, Erik Sælensminde, Anne-Lill Hellemann, Lasse Aaseng

250,0

6

5

Streamline

Ketil Jørstad, Per Ongstad, Svein Parnas, Hans Slaaen, Jan Langøy

225,0

7

2

Psycho

Arnold Digre, Willy Brown, Finn Brandsnes, Anton Reynir Gunnarsson

223,0

8

13

Lakk & Lær

Hans Thomas Holmøy, Svein Arild Naas Olsen, Barbro Spillum, Anders Fodstad, Maja Rom Anjer, Ida Wennevold, Simen Gan Schweder, Lise Blågestad, Kjell Isingrud

222,0

9

7

Panzer

Arnold Mundal, John Berger, Erik Rynning, Tor Henriksen, Fredric Wilt, Halvor Lervik, Magnus Klerck Skaar

216,0

10

14

TTT

Jan Løvfall, Truls Bjerkås, Håvard Heimset Larsen, Trond Odin Rønbeck, Erlend Torjussen, Trond Høines, Terje Beck Nilsen, Vemund Vikjord

210,0

11

3

YES!

Sten Bjertnes, Sam Inge Høyland, Harald Skjæran, Gjermund Rekstad, Tore Skoglund, John-Hallvard Skoglund, Tor Ove Reistad, Jesper Dall

207,0

(0)

11

8

Sørvoll

Arne Olsen, Knut Koppang, Leif Salterød, Tormod Clemetsen, Sverre Koch, Jostein Sørvoll, Bjørn Bratteteig, Erik Bølviken

207,0

(0)

13

15

Samma

Ole Tørhaug, Ulf Sverdrup, Vegard Brekke, Christel Gundelach, Cato Sundeng, Rolf E. Olsen, Terje Jørgensen, Ketil Olsen

205,0

 

14

9

Tøffel/VSOP

Christian Vennerød, John Kåre Schjelderupsen, Jørn Markussen, Dag Steinar Jensen, Tor Eivind Høyland, Johan Fredrik Monrad, Brynjulv Hauksson

196,0

 

15

11

Juniors Disipler

Petter Osbak, Jorunn Feness, Kjell Otto Kopstad, Espen Østli, Tim Nørgaard, Olav Lomsdalen, Thorvald Tande Jr.

154,0

 

Butler:

Plass

Navn

Lag

Snitt

Ant kamper

Score

1

Gjermund Rekstad

YES!

1,58

6

85

2

Ketil Jørstad

Streamline

1,56

6

84

3

Jan Petter Svendsen

Gunsmoke

1,46

8

105

4

Øyvind Ludvigsen

Akademisk

1,42

9

115

5

Simen Gan Schweder

Lakk & Lær

1,34

11

132

6

Jo-Arne Ovesen

Abeddiengen

1,26

6

68

7

Sam Inge Høyland

YES!

1,24

12

133

8

Lise Blågestad

Lakk & Lær

1,13

14

142

9

Frank Erik Svindahl

Abeddiengen

1,12

15

150

10

John-Hallvard Skoglund

YES!

1,04

6

56

11

Trond Hantveit

Best Uten Kort

0,99

8

71

12

Tor Bølum

Abeddiengen

0,93

6

50

12

Eskil Monrad Hagen

Tor Ivars

0,93

6

50

14

Harald Nordby

Akademisk

0,91

15

122

15

Erik Sælensminde

Gunsmoke

0,89

6

48

16

Tommy Sandsmark

Best Uten Kort

0,83

11

82

17

Svein Arild Naas Olsen

Lakk & Lær

0,73

9

59

18

Tor Helness

Gunsmoke

0,71

8

51

19

Lasse Aaseng

Gunsmoke

0,70

9

56

20

Runar Lillevik

Akademisk

0,68

12

73

21

Bjørnar Halderaker

Tor Ivars

0,65

9

52

22

Tore Skoglund

YES!

0,63

12

67

23

Olav Ellestad

Tor Ivars

0,61

7

38

24

Svein Parnas

Streamline

0,58

12

62

25

Arnold Digre

Psycho

0,53

15

71

26

Trond Odin Rønbeck

TTT

0,51

9

41

27

Are Aarebrot

Tor Ivars

0,49

15

66

28

Per Arvid Andersen

Best Uten Kort

0,43

6

23

29

Odin S. Svendsen

Abeddiengen

0,38

6

20

30

Jan Mikkelsen

Akademisk

0,36

9

29

31

Markku Lähteenoja

Best Uten Kort

0,33

14

41

32

Per Ongstad

Streamline

0,32

12

34

33

Jon-Egil Furunes

Gunsmoke

0,28

11

27

34

Ulf Sverdrup

Samma

0,21

11

20

35

Anton Reynir Gunnarsson

Psycho

0,13

15

17

36

Jostein Sørvoll

Sørvoll

0,09

11

8

37

Fredric Wilt

Panzer

0,04

11

3

38

Arve Farstad

Akademisk

0,02

9

1

39

Magnus Klerck Skaar

Panzer

0,00

14

-1

40

Jonny Hansen

Abeddiengen

-0,01

12

-2

41

Knut Koppang

Sørvoll

-0,08

9

-7

41

Arne Olsen

Sørvoll

-0,08

9

-7

43

Terje Beck Nilsen

TTT

-0,09

14

-12

43

Vemund Vikjord

TTT

-0,09

14

-12

45

Håvard Heimset Larsen

TTT

-0,09

8

-7

46

Ida Wennevold

Lakk & Lær

-0,27

6

-15

47

Finn Brandsnes

Psycho

-0,30

12

-33

48

Erik Bølviken

Sørvoll

-0,33

14

-42

49

Tor Eivind Høyland

Tøffel/VSOP

-0,34

8

-25

49

Jørn Markussen

Tøffel/VSOP

-0,34

8

-25

51

Barbro Spillum

Lakk & Lær

-0,35

6

-19

52

Gunn Tove Vist

Abeddiengen

-0,37

9

-30

53

Tor Ove Reistad

YES!

-0,37

12

-41

54

Willy Brown

Psycho

-0,42

15

-57

55

Cato Sundeng

Samma

-0,47

11

-47

56

Maja Rom Anjer

Lakk & Lær

-0,54

9

-44

57

Hans Slaaen

Streamline

-0,54

15

-74

57

Jan Langøy

Streamline

-0,54

15

-74

59

Gunn Kari Helness

Gunsmoke

-0,58

11

-58

60

Terje Jørgensen

Samma

-0,60

11

-60

61

Brynjulv Hauksson

Tøffel/VSOP

-0,67

9

-55

61

Johan Fredrik Monrad

Tøffel/VSOP

-0,67

9

-55

63

John Berger

Panzer

-0,68

14

-86

63

Erik Rynning

Panzer

-0,68

14

-86

65

Bjørn Bratteteig

Sørvoll

-0,68

6

-37

66

Dag Steinar Jensen

Tøffel/VSOP

-0,72

11

-72

66

John Kåre Schjelderupsen

Tøffel/VSOP

-0,72

11

-72

68

Rolf E. Olsen

Samma

-1,04

8

-75

69

Olav Lomsdalen

Juniors Disipler

-1,07

14

-136

70

Espen Østli

Juniors Disipler

-1,17

14

-148

71

Christel Gundelach

Samma

-1,22

9

-99

72

Trond Høines

TTT

-1,36

8

-98

73

Thorvald Tande Jr.

Juniors Disipler

-2,27

9

-184

74

Harald Skjæran

YES!

-2,34

9

-190

75

Tim Nørgaard

Juniors Disipler

-2,44

6

-132

75

Ole Tørhaug

Samma

1,60

3

43

77

Tore Lydvo

Best Uten Kort

1,34

3

36

78

Atle Sæterdal

Tor Ivars

1,27

5

57

79

Tor F. Bølum

Tor Ivars

1,12

3

30

80

Dag Mangset

Best Uten Kort

0,98

4

35

81

Jorunn Feness

Juniors Disipler

0,96

5

43

81

Kjell Otto Kopstad

Juniors Disipler

0,96

5

43

83

Martin Rian

Best Uten Kort

0,45

5

20

84

Espen C Fasting

Best Uten Kort

0,41

3

11

85

Tormod Clemetsen

Sørvoll

0,34

3

9

86

Vegard Brekke

Samma

0,26

3

7

87

Siv Thoresen

Abeddiengen

0,01

3

0

87

Baard Dahl

Abeddiengen

0,01

3

0

89

Hans Jørgen Bakke

Best Uten Kort

-0,05

2

-1

90

Jon Aabye

Akademisk

-0,11

3

-3

91

Halvor Lervik

Panzer

-0,14

3

-4

92

Ketil Olsen

Samma

-0,33

3

-9

93

Anders Fodstad

Lakk & Lær

-0,44

2

-8

94

Bjørn Gulheim

Tor Ivars

-0,48

3

-13

95

Tor Ivar Bang

Tor Ivars

-0,68

5

-31

96

Sverre Koch

Sørvoll

-0,83

2

-15

97

Leif Salterød

Sørvoll

-1,05

2

-19

98

Jesper Dall

YES!

-1,48

3

-40

98

Petter Osbak

Juniors Disipler

-1,48

3

-40

100

Kjell Isingrud

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

100

Hans Thomas Holmøy

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

102

Truls Bjerkås

TTT

-1,77

3

-48

103

Anne-Lill Hellemann

Gunsmoke

-2,11

3

-57

104

Sten Bjertnes

YES!

-3,66

3

-99

 

 

Planer Lørdagsseminaret våren 2008:

Lørdagsseminaret passer best for dem som kan en del, men som ikke har satt kunnskapene i system. Dette er tilbudene vi kan gi våren 2008:

Dato

Tema

Lørdag 15. mars 2008:

Innmeldinger

Lørdag 19. april 2008:

Spilleføring i farge

Lørdag 10. mai 2008:

I slemsonen: Mini-Splinter, Splinter, Cuebids og Roman Key Card Blackwood

Lørdag 31. mai 2008:

Utspill

Lørdag 21. juni 2008:

Moderne offensive konvensjoner: XY-NT, Lebensohl, support-x, Reese-x, DOPI/ROPI

 

Du kan melde deg på gjennom www.bridgeskolen.no og gå til ”Påmelding Lørdagsseminaret” øverst til høyre (rød knapp).

 

Her kan du faktisk melde deg på til alle seminarene som avholdes resten av 2007 + de 5 første I 2008. Fra januar kan du også melde deg på til de to siste våren 2008.

 

Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark