NR 15

                                                                                                                  17. april 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Grethe Kristin Syvertsen                                                  45 01 81 25 M        grethe@bridgesenteret.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

Tenk ÅRSFEST!

Sett av lørdag 7. juni til en hyggelig sammenkomst!

Meld deg på i dag!

 

Resultater Torsdag 10. april:

Brkam IMPS Vår cupen
10. apr 2008
R E S U L T A T L I S T E

 

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[11]

Gjermund Rekstad - Are Aarebrot

 

1 073,0

2

[23]

Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik

 

689,0

3

[26]

Anton Gunnarsson - Finn Brandsnes

 

545,0

4

[3]

Eivind Sethov - Asle Lutken

 

441,0

5

[1]

Anne Rydning - Petter Gjerull

 

365,0

6

[5]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

356,0

7

[19]

Ole Lesteberg - Sven Erik Dahl

 

274,0

8

[18]

Tommy Sandsmark - Tore Lydvo

 

273,0

9

[8]

Dag Mangset - John Berger

 

141,0

10

[20]

Jonny Hansen - Toro Reistad

 

61,0

11

[7]

Arvid Hilstad - Leif Bråten

 

56,0

12

[15]

Vemund Vikjord - Arve Farstad

 

53,0

13

[14]

Jill Huun - Gunnar Huun

 

18,0

14

[6]

Ole Roar Opsahl - Jan Male

 

-68,0

15

[4]

Fred Vear - Helge Bjaaland

 

-71,0

16

[12]

Signe Kjørsvik Andersson - Kim Andersson

 

-78,0

17

[24]

Tor Henriksen - Arnold Mundal

 

-169,0

18

[25]

Ragnar Præsttun - Mikkel Østbye

 

-227,0

19

[22]

Frederic Wilt - Stig Martinussen

 

-242,0

20

[2]

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

 

-331,0

21

[21]

Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang

 

-487,0

22

[16]

Trond Kleiven - Hans Jørgen Bakke

 

-488,0

23

[10]

Anders Hauge - Knut Sem

 

-519,0

24

[17]

Andreas Pedersen - Robin Bjørkås

 

-524,0

25

[9]

Are Nundal - Jan Erik Lien

 

-540,0

26

[13]

Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

 

-601,0

 

Sammenlagt etter tre kvelder:

Vårcupen 2008

Plass

Navn

Sum IMPS

IMPS 1

IMPS 2

IMPS 3

1

Are Aarebrot - Gjermund Rekstad

1418

 

345

1073

2

Tor Inge Iversen 

1185

469

27

689

3

John Berger

1163

644

378

141

4

Erik Rynning

1022

644

378

 

5

Anton Gunnarsson

773

42

186

545

6

Svein Erik Dahl

743

469

 

274

7

Ole Lesteberg

739

250

215

274

8

Tore Lydvo - Tommy Sandsmark

601

-43

371

273

9

Finn Brandsnes

545

 

 

545

10

Viggo Nordvik

509

-272

92

689

11

Einar Berg

465

250

215

 

12

Eivind Sethov - Asle Lütken

441

 

 

441

13

Tonje Larsen - Tor Arne Larsen

423

 

423

 

14

Ole Mørch - Morten Wishmann

401

-151

552

 

15

Anne Rydning - Petter Gjerull

365

 

 

365

16

Håvard Heimseth Larsen

356

 

356

 

17

Mikkel Østbye

333

374

186

-227

18

Ketil Olsen - Magnus Skaar

320

 

320

 

19

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

180

-112

-64

356

20

Per H Wang 

175

175

 

 

21

Frederic Wilt

156

42

356

-242

22

Ragnar Præsttun

147

374

 

-227

23

Dag Mangset

141

 

 

141

24

Christian Vennerød - Jan Mikkelsen

124

124

 

 

25

Gunnar Sandve - Geir Andersen

115

 

115

 

26

Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang

97

361

223

-487

27

Hans Jørgen Bakke - Trond Kleiven

78

 

566

-488

28

Per Berg - Helge Lindeman

76

 

76

 

29

Jonny Hansen - Tor Reistad

61

 

 

61

30

Arvid Hilstad - Leif Bråten

56

 

 

56

31

Arve Farstad

53

 

 

53

32

Olav Orheim

50

 

50

 

33

Bjarne Erlandsen

20

175

-155

 

34

Jan Male - Ole Roar Opsahl

-32

186

-150

-68

35

Fred Vear - Helge Bjaaland

-71

 

 

-71

36

Signe K. Andersson - Kim Andersson

-79

 

 

-79

37

Willy Nilsen

-155

 

-155

 

38

Siri Bråtane - Kristine Brandsnes

-219

-219

 

 

39

Vemund Vikjord

-219

-272

 

53

40

Stig Martinussen

-242

 

 

-242

41

Jarl Johansen - Jan Harald Eek

-282

108

-59

-331

42

Arnold Mundal

-396

-277

50

-169

43

Brit L'Orange - Agnes Halsaa

-400

-400

 

 

44

Bjørg Westerheim - Rolf Knudsen

-442

-125

-317

 

45

Tor Henriksen 

-446

-277

 

-169

46

Anders Hauge - Knut Sem

-519

 

 

-519

47

Are Nundal - Jan Eirik Lien

-540

 

 

-540

48

Kristine Brandsnes - Siri Bråtane

-616

-220

-396

 

49

Jill & Gunnar Huun

-646

-272

-392

18

50

Robin Bjørkås - Andreas Pedersen

-818

 

-294

-524

51

Siri Sandsmark - Cecilie Kielland

-959

213

-571

-601

52

Øivind & Arne Tellesbø

-1037

-204

-833

 

 

Wenche Wang in Memoriam

Wenche Elisabeth Wang er dessverre gått bort, bare 66 år gammel.

 

Wenche ble medlem av Bridgekameratene i 1980, og var innehaver av Bridgekameratenes gullnål. Wenche var et positivt menneske og en god bridgespiller. Hun hadde en indre ro som nærmest lyste imot deg når du traff henne, og hun var både tolerant, hjelpsom og hyggelig, både mot makker og mot motstandere.

 

Wenche etterlater seg 4 barn, Linda, Elisabeth, Helene og Christian samt sin mann Kåre Ivar, som også er Bridgekamerat.

 

Wenche ble begravet på tirsdag som var, og Vestre Gravlund var så full av mennesker som hadde hatt et godt forhold til Wenche at det omtrent ikke var ståplasser igjen. Hun vil bli savnet av svært mange, for hun var veldig flink til å knytte nære, positive bånd.

 

Vi lyser fred over ditt mine, Wenche, og takker deg for alle de varme og gode minnene vi har sammen med deg.

 

                                                                           Tommy Sandsmark

Ny turneringssjef i NBF Oslo

 


Anton Gunnarsson, også kjent under klengenavnet "Geysiren", ble onsdag 16. april valgt til ny turneringssjef i NBF Oslo. Han erstatter tidligere turneringssjef Arve Farstad, og med seg i turneringskomiteen får han Farstads støttespillere, Finn Brandsnes og Tommy Sandsmark. Vi ønsker Anton lykke til i hans nye verv for NBF Oslo.

 

 

Bridgekamerater hedret på Kretsting

Hans Jørgen Bakke og Tommy Sandsmark mottok onsdag kveld NBF Oslos Hederstegn i en enkel seremoni etter kretstinget. Tor Helness ble også tildelt Hederstegnet, men hadde dessverre ikke anledning til å være til stede under overrekkelsen, så han vil få sitt merke ved neste korsvei. Dette er de første hederstegn som blir tildelt på over 20 år. Tidligere resipienter var: Bjørn Andresen, Johan M. Arnesen, Per Elind, Sverre Frich og Harry M. Korizinsky, men alle disse er desverre gått bort.

 

Merket er laget i ekte gull og designet av Rita Åse, Bridgekameratene.

 

Her er kretsens begrunnelse for tildelingen.

Tommy Sandsmark

 

 

 

 

 

 

 

 


Kretsens kasserer Leif Theodorsen

Festet Hederstegnet til Tommys bryst.

får kretsens hederstegn for sin mangeårige og allsidige innsats for Oslobridgen spesielt, men også nasjonalt (bl.a. som forbundsstyremedlem) og internasjonalt (internasjonal turneringsleder og lærer ved tre internasjonale og mange flere nasjonale kurs for turneringsledere, 16 år i styret for IBPA (bridgejournalistenes verdensomspennende organisasjon), hvorav nesten 7 år som President og i ca 15 år medlem av 3 forskjellige internasjonale komitéer). Han var to ganger leder for Bridgekameratene, NBF Oslos største klubb, og begge gangene var han instrumentell i å reise en klubb som var i sterk tilbakegang. På kretsplan har han i ca 18 år vært styremedlem og nestleder i 6 år, og vi vil spesielt fremheve hans innsats under opprettelsen av Bridgens hus, der han hadde ansvaret for hele innredningen. Senere har han på privat initiativ vært med på å opprette Bridgesenteret, NBF Oslos spillested og sekretariat, og han fungerer i dag som sekretær for NBF Oslo. Han har vært fast inventar av kretsens stående Appell- og autorisasjonsutvalg og sitter i dag også i kretsens turneringsutvalget og er leder for undervisningsutvalget. Som en av initiativtagerne til Bridge i Norge var han redaktør og utgiver i nesten 20 år, og har gleder og forarget svært mange med sin skarpe analyse og enda skarpere penn. For sin utrettelige innsats både nasjonalt og internasjonalt har han blitt æresmedlem av Bridgekameratene, æresmedlem av Norsk Bridgepresse og ærespresident (President Emeritus) i IBPA. For øyeblikket er han leder for bridgelærerutdanningskomiteeen i NBF, og vil gjennom dette forsøke å hjelpe NBF med å sette bridgeopplæring i system, noe vi synes er meget spennende. Tommy har gjennom måten han har gjort bridge til sitt livsverk på gjort seg fortjent til vår største heder. 

 

 

 

 

Hans Jørgen Bakke flankert av kretsleder Tor Henriksen og styremedlem Arve Christiansen

Hans Jørgen Bakke

blir tildelt NBF Oslos hederstegn for sin mangeårige innsats både på krets- og nasjonalt plan. I svært mange år satt han i styret i NBF Oslo og var nestleder i lange perioder.

Som internasjonal turneringsleder har han i minst 15 år sittet i kretsens Appell-og autorisasjonsutvalg. Han har gjort et stort arbeid med stillingsin-strukser for NBF Oslo. Han har hatt en meget skarp hånd når det gjelder redigering av lover og reglementer opp gjennom tiden, og spesielt i sin siste styreperiode for NBFO tok  han særlig ansvar for utforming av kretsens vedtekter og turneringsreglementer. Han har vært styremedlem i NBF og President i ett år. Hans Jørgen har sittet i Lovutvalget i NBF, og var da blant annet medansvarlig for det første alert-og stoppreglementet her i landet, noe som fremdeles brukes omtrent på den samme opprinnelige måten i Norge. Han var landslagssjef med en fin 3. plass i EM som resultat med et helt uerfarent lag. Spesielt må vi fremheve hans innsats ved avviklingen av Bridgens hus med salg og opprettelse av bridgefondet. Hans Jørgen er en fortjent  innehaver av NBFs Hederstegn. Han er en meget verdig mottager av vår høyeste utmerkelse.


Tor Helness 

er NBF Oslos desidert beste spiller gjennom alle tider, og får kretsens hederstegn for sine mange utrolige prestasjoner i Norges, Nordens, Europas og verdens aller skarpeste turneringer. Hans merittliste startet i 1980 med seier i NM, SM, Nordisk Mesterskap og i Junior-EM og etter et helt lite liv som fast inventar på Norges landslag ble prestasjonene bare bedre og bedre. Den foreløpige toppen er blitt nådd i de senere år, med Europamesterskapet i både mix par og mix lag sammen med Gunn i 2005, Verdensmesterskapet i åpen klasse lag (Rosenblum Cup) i 2006 og seieren i verdens desidert mest attraktive kjente og prestisjetunge turnering, VM for landslag (Bermuda Bowl) i 2007.

 

 

Tors prestasjoner ved det grønne bord er så formidable, hans etikk så uklanderlig og hans personlighet så hyggelig, vennlig og inkluderende at han er en svært god ambassadør for Oslo-bridgen. Han er innehaver av NBFs Hederstegn og er en meget verdig mottager av kretsens største heder.

Merittliste Tor Helness (noen bedre?)


1980 Seriemester
1980 Norgesmester par
1980 Nordisk mester åpen klasse
1980 Europamester junior lag
1980 Bronse Bridgeolympiaden
1981 Seriemester
1981 Norgesmester klubblag
1981 Sølv Nordisk mesterskap junior
1982 Seriemester
1982 Norgesmester par
1982 Sølv EM lag junior
1982 Nordiskmester åpen klasse
1983 Bronse EM lag
1984 Norgesmester klubblag
1985 Seriemester
1986 Norgesmester klubblag
1986 Norgesmester par
1986 Sølv Nordisk mesterskap
1988 Seriemester
1988 Norgesmester klubblag
1989 Norgesmester klubblag
1990 Sølv Nordisk mesterskap
1991 Norgesmester mix par
1993 Sølv Rottneros Nordisk Cup
1993 Vinner Schipol International Teams
1993 Bronse EM lag
1994 Sølv Nordisk mesterskap
1994 Vinner Cap Volmac World Top Tournament
1993 Sølv Bermuda Bowl
1995 Seriemester
1995 Gull Rottneros Nordisk Cup
1996 Vinner Cap Gemini Invitational World Top Pairs
1997 Bronse EM lag
1997 Bronse Bermuda Bowl
1998 Seriemester
1998 Vinner Macallan Invitational Pairs
1999 Vinner Macallan Invitational Pairs
1999 Bronse EM lag
2000 Seriemester
2000 Norgesmester klubblag
2000 4. plass Bermuda Bowl
2001 Sølv EM lag
2001 Sølv Bermuda Bowl
2002 Seriemester
2002 Norgesmester klubblag
2002 Norgesmester par
2002 Bronse EM lag
2002 Bronse European Champions Cup
2003 Seriemester
2003 Norgesmester par
2003 4. plass Bermuda Bowl
2004 Seriemester
2004 Norgesmester klubblag
2004 Norgesmester mix lag
2005 Seriemester
2005 Europamester mix lag
2005 Europamester mix par
2006 Norgesmester klubblag
2006 Bronse EM lag
2006 Verdensmester Rosenblum Cup
2006 Norgesmester par
2007 Norgesmester par
2007 Norgesmester monrad lag
2007 Verdensmester Bermuda Bowl


 

 

Planer Lørdagsseminaret våren 2008:

Lørdagsseminaret passer best for dem som kan en del, men som ikke har satt kunnskapene i system. Dette er tilbudene vi kan gi våren 2008:

Dato

Tema

Lørdag 19. april 2008:

Spilleføring i farge

Lørdag 10. mai 2008:

I slemsonen: Mini-Splinter, Splinter, Cuebids og Roman Key Card Blackwood

Lørdag 31. mai 2008:

Utspill

Lørdag 21. juni 2008:

Moderne offensive konvensjoner: XY-NT, Lebensohl, support-x, Reese-x, DOPI/ROPI

 

Du kan melde deg på gjennom www.bridgeskolen.no og gå til ”Påmelding Lørdagsseminaret” øverst til høyre (rød knapp).

 

Her kan du faktisk melde deg på til alle seminarene som avholdes resten av 2007 + de 5 første I 2008. Fra januar kan du også melde deg på til de to siste våren 2008.

 

Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark