NR 16

                                                                                                                  24. april 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Grethe Kristin Syvertsen                                                  45 01 81 25 M        grethe@bridgesenteret.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

Tenk ÅRSFEST!

Sett av lørdag 7. juni til en hyggelig sammenkomst!

Meld deg på i dag!

 

Resultater Torsdag 17. april:

 

BRIDGEKAM 24.04.08
24. apr 2008
R E S U L T A T L I S T E

 

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[16]

Tommy Sandsmark - Arild H Johansen

 

50,0

2

[9]

Are Aarebrot - Gjermund Rekstad

 

42,0

3

[13]

Kenneth Wik - Anton Gunnarsson

 

30,6

4

[14]

Markku Lähteenoja - Dag Mangset

 

29,0

5

[7]

Siri Bråtane - Kristine K Brandsnes

 

25,0

6

[6]

Erik Rynning - John Berger

 

7,0

7

[3]

Ragnar Præsttun - Mikkel Østbye

 

-1,0

8

[11]

Ole Lesteberg - Einar Berg

 

-5,0

9

[10]

Tonje Larsen - Nina Tangstrøm

 

-7,0

10

[15]

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

 

-10,0

11

[12]

Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik

 

-11,0

12

[4]

Hans Jørgen Bakke - Jon Nicolaisen

 

-11,4

13

[17]

Jan Male - Ole Roar Opsahl

 

-12,0

14

[1]

Anne Rydning - Petter Gjerull

 

-14,4

15

[2]

Bjarne Erlandsen - Per H Wang

 

-20,0

(1)

15

[5]

Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

 

-20,0

(-1)

17

[18]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

-32,4

 

18

[8]

Helge Bjaaland - Fred Vear

 

-33,0

 

 

 

Topbridge runde 19:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Tor Ivars

0 - 18

(0 - 0)

2

Streamline

YES!

14 - 16

(23 - 27)

3

Akademisk

Psycho

24 - 6

(38 - 9)

4

Abeddiengen

Panzer

24 - 6

(29 - 1)

5

Sørvoll

Samma

15 - 15

(14 - 14)

6

Tøffel/VSOP

TTT

9 - 21

(6 - 26)

7

Best Uten Kort

Lakk & Lær

14 - 16

(14 - 18)

8

Juniors Disipler

Gunsmoke

7 - 23

(2 - 29)

Runde 20:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Streamline

0 - 18

(0 - 0)

2

Tor Ivars

Akademisk

16 - 14

(25 - 21)

3

YES!

Panzer

17 - 13

(15 - 9)

4

Psycho

Sørvoll

12 - 18

(16 - 28)

5

Tøffel/VSOP

Abeddiengen

19 - 11

(37 - 22)

6

Samma

Best Uten Kort

5 - 25

(1 - 33)

7

TTT

Juniors Disipler

7 - 23

(9 - 35)

8

Lakk & Lær

Gunsmoke

10 - 20

(11 - 28)

Runde 21:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Akademisk

0 - 18

(0 - 0)

2

Panzer

Streamline

2 - 25

(3 - 53)

3

Sørvoll

Tor Ivars

19 - 11

(33 - 19)

4

YES!

Tøffel/VSOP

15 - 15

(40 - 40)

5

Best Uten Kort

Psycho

13 - 17

(17 - 24)

6

Juniors Disipler

Abeddiengen

3 - 25

(18 - 59)

7

Gunsmoke

Samma

14 - 16

(25 - 27)

8

Lakk & Lær

TTT

13 - 17

(26 - 35)

 

Stillingen:

Plass

Lagnr

Navn

Spillere

Poeng

1

6

Akademisk

Tormod Clemetsen, Harald Nordby, Arve Farstad, Jon Aabye, Jan Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen, Runar Lillevik

378,0

2

12

Gunsmoke

Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Gunn Kari Helness, Jan Petter Svendsen, Erik Sælensminde, Anne-Lill Hellemann, Lasse Aaseng

373,0

3

10

Best Uten Kort

Tommy Sandsmark, Hans Jørgen Bakke, Per Arvid Andersen, Martin Rian, Tore Lydvo, Trond Hantveit, Espen C Fasting, Dag Mangset, Markku Lähteenoja

371,0

4

1

Abeddiengen

Jo-Arne Ovesen, Frank Erik Svindahl, Baard Dahl, Svein Arild Naas Olsen, Odin S. Svendsen, Siv Thoresen, Gunn Tove Vist, Jonny Hansen, Tor Bølum

367,0

5

4

Tor Ivars

Bjørn Gulheim, Bjørnar Halderaker, Tor Ivar Bang, Eskil Monrad Hagen, Tor F. Bølum, Atle Sæterdal, Olav Ellestad, Knut Nordeide, Are Aarebrot

347,0

6

14

TTT

Jan Løvfall, Gunnar Sandve, Truls Bjerkås, Trond Odin Rønbeck, Erlend Torjussen, Kjetil Theodorsen, Trond Høines, Terje Beck Nilsen, Vemund Vikjord

320,0

7

8

Sørvoll

Arne Olsen, Knut Koppang, Leif Salterød, Sverre Koch, Jostein Sørvoll, Bjørn Bratteteig, Erik Bølviken

315,0

8

2

Psycho

Arnold Digre, Willy Brown, Finn Brandsnes, Christel Gundelach, Anton Reynir Gunnarsson

307,0

(0)

8

5

Streamline

Ketil Jørstad, Per Ongstad, Svein Parnas, Hans Slaaen, Jan Langøy

307,0

(0)

10

3

YES!

Sten Bjertnes, Sam Inge Høyland, Harald Skjæran, Gjermund Rekstad, Tore Skoglund, John-Hallvard Skoglund, Tor Ove Reistad, Jesper Dall

302,0

 

11

13

Lakk & Lær

Hans Thomas Holmøy, Barbro Spillum, Anders Fodstad, Maja Rom Anjer, Ida Wennevold, Simen Gan Schweder, Lise Blågestad, Kjell Isingrud

295,0

 

12

15

Samma

Ole Tørhaug, Ulf Sverdrup, Vegard Brekke, Cato Sundeng, Rolf E. Olsen, Terje Jørgensen, Ketil Olsen

286,0

 

13

9

Tøffel/VSOP

Christian Vennerød, John Kåre Schjelderupsen, Jørn Markussen, Dag Steinar Jensen, Tor Eivind Høyland, Johan Fredrik Monrad, Brynjulv Hauksson, Jan Male

277,0

 

14

7

Panzer

Arnold Mundal, John Berger, Erik Rynning, Tor Henriksen, Fredric Wilt, Halvor Lervik, Magnus Klerck Skaar, Håvard Heimset Larsen

263,0

 

15

11

Juniors Disipler

Raymond Fjellseth, Petter Osbak, Jorunn Feness, Kjell Otto Kopstad, Espen Østli, Berit Anna Hanssen, Tim Nørgaard, Olav Lomsdalen, Thorvald Tande Jr.

222,0

 

 

Butler:

Plass

Navn

Lag

Snitt

Ant kamper

Score

1

Jan Petter Svendsen

Gunsmoke

1,59

11

157

2

Harald Nordby

Akademisk

1,22

20

218

3

Tor Helness

Gunsmoke

1,07

13

125

4

Øyvind Ludvigsen

Akademisk

0,99

11

98

5

Jo-Arne Ovesen

Abeddiengen

0,98

11

97

6

Frank Erik Svindahl

Abeddiengen

0,94

20

169

7

Ketil Jørstad

Streamline

0,94

9

76

8

Runar Lillevik

Akademisk

0,93

14

117

9

Erik Sælensminde

Gunsmoke

0,89

9

72

10

Bjørnar Halderaker

Tor Ivars

0,87

12

93

11

Trond Hantveit

Best Uten Kort

0,83

14

104

12

Lasse Aaseng

Gunsmoke

0,81

12

87

13

Simen Gan Schweder

Lakk & Lær

0,78

17

118

13

Sam Inge Høyland

YES!

0,78

17

118

15

Lise Blågestad

Lakk & Lær

0,77

17

117

16

Tommy Sandsmark

Best Uten Kort

0,76

17

115

17

Gjermund Rekstad

YES!

0,71

11

70

18

Tore Skoglund

YES!

0,63

12

67

19

Svein Parnas

Streamline

0,61

17

93

20

Per Ongstad

Streamline

0,58

14

73

21

Olav Ellestad

Tor Ivars

0,57

9

46

22

Svein Arild Naas Olsen

Abeddiengen

0,57

11

56

23

Trond Odin Rønbeck

TTT

0,51

9

41

24

Jon-Egil Furunes

Gunsmoke

0,45

14

56

25

Are Aarebrot

Tor Ivars

0,43

20

77

26

Jostein Sørvoll

Sørvoll

0,42

17

63

27

Arnold Digre

Psycho

0,38

20

68

28

Eskil Monrad Hagen

Tor Ivars

0,34

8

24

29

Jan Mikkelsen

Akademisk

0,29

14

36

30

Per Arvid Andersen

Best Uten Kort

0,28

12

30

31

Markku Lähteenoja

Best Uten Kort

0,27

20

48

32

Erik Bølviken

Sørvoll

0,26

20

46

33

Odin S. Svendsen

Abeddiengen

0,24

8

17

34

Arve Farstad

Akademisk

0,24

12

25

35

Terje Beck Nilsen

TTT

0,12

20

21

35

Vemund Vikjord

TTT

0,12

20

21

37

Jonny Hansen

Abeddiengen

0,09

17

13

38

Anton Reynir Gunnarsson

Psycho

0,08

20

14

39

Ulf Sverdrup

Samma

0,05

14

6

40

Knut Koppang

Sørvoll

-0,05

12

-6

40

Arne Olsen

Sørvoll

-0,05

12

-6

42

Bjørn Bratteteig

Sørvoll

-0,06

9

-5

43

Finn Brandsnes

Psycho

-0,11

15

-16

44

Willy Brown

Psycho

-0,14

20

-26

45

Gunn Kari Helness

Gunsmoke

-0,18

15

-25

46

Tor Ove Reistad

YES!

-0,25

15

-34

47

Tor Eivind Høyland

Tøffel/VSOP

-0,25

11

-25

48

Trond Høines

TTT

-0,25

14

-32

49

Barbro Spillum

Lakk & Lær

-0,27

12

-30

50

Håvard Heimset Larsen

Panzer

-0,31

11

-31

51

Jørn Markussen

Tøffel/VSOP

-0,34

14

-43

52

Gunn Tove Vist

Abeddiengen

-0,41

9

-34

53

Johan Fredrik Monrad

Tøffel/VSOP

-0,42

12

-46

54

Ida Wennevold

Lakk & Lær

-0,55

9

-45

55

Magnus Klerck Skaar

Panzer

-0,61

20

-110

55

Maja Rom Anjer

Lakk & Lær

-0,61

12

-66

57

Brynjulv Hauksson

Tøffel/VSOP

-0,67

12

-73

58

Fredric Wilt

Panzer

-0,69

17

-106

59

Jan Langøy

Streamline

-0,69

20

-125

59

Hans Slaaen

Streamline

-0,69

20

-125

61

John Kåre Schjelderupsen

Tøffel/VSOP

-0,71

14

-90

61

Dag Steinar Jensen

Tøffel/VSOP

-0,71

14

-90

63

Vegard Brekke

Samma

-0,83

9

-68

64

Christel Gundelach

Psycho

-0,85

11

-85

65

John Berger

Panzer

-0,89

20

-161

66

Erik Rynning

Panzer

-0,89

17

-137

67

Terje Jørgensen

Samma

-0,90

14

-114

68

Cato Sundeng

Samma

-1,01

14

-128

69

Espen Østli

Juniors Disipler

-1,05

20

-190

70

Olav Lomsdalen

Juniors Disipler

-1,14

20

-206

71

Rolf E. Olsen

Samma

-1,34

14

-170

72

Harald Skjæran

YES!

-1,39

14

-176

73

Thorvald Tande Jr.

Juniors Disipler

-1,71

15

-232

73

Gunnar Sandve

TTT

2,30

3

62

75

Tore Lydvo

Best Uten Kort

1,34

3

36

76

Tormod Clemetsen

Akademisk

1,13

6

61

77

Siv Thoresen

Abeddiengen

1,10

6

59

78

Atle Sæterdal

Tor Ivars

1,06

6

57

79

John-Hallvard Skoglund

YES!

1,04

6

56

80

Dag Mangset

Best Uten Kort

0,98

4

35

81

Jorunn Feness

Juniors Disipler

0,96

5

43

81

Kjell Otto Kopstad

Juniors Disipler

0,96

5

43

83

Tor Bølum

Abeddiengen

0,93

6

50

84

Tor F. Bølum

Tor Ivars

0,71

6

38

85

Martin Rian

Best Uten Kort

0,45

5

20

86

Ole Tørhaug

Samma

0,41

6

22

86

Espen C Fasting

Best Uten Kort

0,41

3

11

88

Jan Male

Tøffel/VSOP

0,34

3

9

89

Kjetil Theodorsen

TTT

0,15

3

4

90

Baard Dahl

Abeddiengen

0,01

3

0

91

Hans Jørgen Bakke

Best Uten Kort

-0,05

2

-1

92

Jon Aabye

Akademisk

-0,11

3

-3

93

Halvor Lervik

Panzer

-0,14

3

-4

94

Raymond Fjellseth

Juniors Disipler

-0,33

3

-9

94

Ketil Olsen

Samma

-0,33

3

-9

96

Berit Anna Hanssen

Juniors Disipler

-0,40

3

-11

97

Leif Salterød

Sørvoll

-0,44

5

-20

98

Bjørn Gulheim

Tor Ivars

-0,48

3

-13

99

Anne-Lill Hellemann

Gunsmoke

-0,51

6

-28

100

Tor Ivar Bang

Tor Ivars

-0,68

5

-31

101

Jesper Dall

YES!

-0,73

5

-33

102

Sverre Koch

Sørvoll

-0,83

2

-15

103

Anders Fodstad

Lakk & Lær

-0,84

5

-38

104

Knut Nordeide

Tor Ivars

-1,44

2

-26

105

Petter Osbak

Juniors Disipler

-1,48

3

-40

106

Kjell Isingrud

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

106

Hans Thomas Holmøy

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

108

Truls Bjerkås

TTT

-1,77

3

-48

109

Tim Nørgaard

Juniors Disipler

-2,44

6

-132

110

Sten Bjertnes

YES!

-3,66

3

-99

 

Skarp student

 (Innsendt av Jan Harald Eek)

 

Oppgaven til studentene lød slik: - «Beskriv hvordan man kan fastsette høyden på en skyskraper ved hjelp av et barometer.»

En av studentene svarte: «Man kan binde et barometer til en snor og heise barometret fra toppen av taket ned til bakken. Høyden av skyskraperen er lik lengden av snora pluss høyden på barometret.»

Dette meget originale svaret fikk sensor til å hevde at studenten hadde strøket på eksamen, men studenten protesterte og fastholdt at svaret var absolutt korrekt. Universitetet utnevnte en egen eksamenskommisjon som skulle avgjøre saken. Kommisjonen måtte medgi at svaret var korrekt, men at det ikke avgjorde om studenten hadde kunnskaper i fysikk. De besluttet derfor å gi studenten seks minutter til en muntlig utredning hvor han skulle vise sine generelle fysikkunnskaper. I fem minutter satt studenten stille og tenkte. Sensor minnet ham om at tiden var ved å renne ut. Studenten svarte at han hadde flere meget relevante svar, men at han vanskelig kunne velge et av dem. Etter å ha blitt anbefalt å skynde seg, foreslo studenten følgende:

·        Man kan bringe et barometer opp på taket av skyskraperen og slippe det ut for kanten, for så å måle tiden det tar før barometret treffer bakken. Høyden av bygningen kan deretter regnes ut etter formelen: H = 0.5g x t2. Det betyr imidlertid slutten for barometeret.

·        Hvis det er solskinn, kan man måle høyden av barometeret, og så sette det på enden for deretter å måle lengden av den skyggen det lager. Deretter kan man måle lengden på skyskraperens skygge, det er en enkel sak ved proporsjonsregning.

·        Vil man være riktig sofistikert kan man feste en kort hyssing til barometeret og svinge det som en pendel, først ved bakken og deretter på toppen av skyskraperen. Høyden av skyskraperen kan da beregnes etter forskjellen i gravitasjon etter prinsippet T=2pi2 (1/2g).

·        Hvis skyskraperen har en utvendig trapp, vil det være enkelt å gå opp trappen og måle høyden i «barometerlengder» for senere å legge dem sammen.

·        Hvis man ønsker å være riktig ortodoks, kan man også bruke barometeret til å måle lufttrykket på taket av skyskraperen og deretter på bakken, for så å gjøre om differensen i millibar til meter for å finne høyden på skyskraperen.

Studenten forklarte videre: «Men siden studentene er anmodet om å tenke selvstendig og finne utradisjonelle metoder som kan bringe den vitenskapelige tenking videre, ville den utvilsomt beste metoden være å banke på vaktmesterens dør og si at han skulle få et flott, nytt barometer hvis han ville fortelle hvor høy skyskraperen er.»

Studenten bestod eksamen. Han het Niels Bohr; den eneste danske som har vunnet Nobelprisen i fysikk.

 

 

Planer Lørdagsseminaret våren 2008:

Lørdagsseminaret passer best for dem som kan en del, men som ikke har satt kunnskapene i system. Dette er tilbudene vi kan gi våren 2008:

Dato

Tema

Lørdag 10. mai 2008:

I slemsonen: Mini-Splinter, Splinter, Cuebids og Roman Key Card Blackwood

Lørdag 31. mai 2008:

Utspill

Lørdag 21. juni 2008:

Moderne offensive konvensjoner: XY-NT, Lebensohl, support-x, Reese-x, DOPI/ROPI

 

Du kan melde deg på gjennom www.bridgeskolen.no og gå til ”Påmelding Lørdagsseminaret” øverst til høyre (rød knapp). Her kan du faktisk melde deg på til alle seminarene som avholdes resten av 2007 + de 5 første I 2008. Fra januar kan du også melde deg på til de to siste våren 2008. Hjertelig velkommen! Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark