NR 17

                                                                                                                    8. mai 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Grethe Kristin Syvertsen                                                  45 01 81 25 M        grethe@bridgesenteret.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

Tenk ÅRSFEST!

Sett av lørdag 7. juni til en hyggelig sammenkomst!

Meld deg på i dag!

 

Resultater Torsdag 24. april:

BRIDGEKAM 24.04.08
24. apr 2008
R E S U L T A T L I S T E

 

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[16]

Tommy Sandsmark - Arild H Johansen

 

50,0

2

[9]

Are Aarebrot - Gjermund Rekstad

 

42,0

3

[13]

Kenneth Wik - Anton Gunnarsson

 

30,6

4

[14]

Markku Lähteenoja - Dag Mangset

 

29,0

5

[7]

Siri Bråtane - Kristine K Brandsnes

 

25,0

6

[6]

Erik Rynning - John Berger

 

7,0

7

[3]

Ragnar Præsttun - Mikkel Østbye

 

-1,0

8

[11]

Ole Lesteberg - Einar Berg

 

-5,0

9

[10]

Tonje Larsen - Nina Tangstrøm

 

-7,0

10

[15]

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

 

-10,0

11

[12]

Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik

 

-11,0

12

[4]

Hans Jørgen Bakke - Jon Nicolaisen

 

-11,4

13

[17]

Jan Male - Ole Roar Opsahl

 

-12,0

14

[1]

Anne Rydning - Petter Gjerull

 

-14,4

15

[2]

Bjarne Erlandsen - Per H Wang

 

-20,0

(1)

15

[5]

Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

 

-20,0

(-1)

17

[18]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

-32,4

 

18

[8]

Helge Bjaaland - Fred Vear

 

-33,0

 

 

 

Topbridge runde 22:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Panzer

0 - 18

(0 - 0)

2

Akademisk

Sørvoll

12 - 18

(4 - 15)

3

Streamline

Tøffel/VSOP

16 - 14

(16 - 14)

4

Tor Ivars

Best Uten Kort

17 - 13

(10 - 1)

5

Juniors Disipler

YES!

18 - 12

(19 - 8)

6

Psycho

Gunsmoke

2 - 25

(10 - 56)

7

Lakk & Lær

Abeddiengen

13 - 17

(4 - 13)

8

TTT

Samma

11 - 19

(18 - 31)

Runde 23:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Sørvoll

0 - 18

(0 - 0)

2

Panzer

Tøffel/VSOP

6 - 24

(8 - 39)

3

Akademisk

Best Uten Kort

22 - 8

(27 - 4)

4

Streamline

Juniors Disipler

20 - 10

(25 - 7)

5

Gunsmoke

Tor Ivars

22 - 8

(32 - 8)

6

YES!

Lakk & Lær

22 - 8

(29 - 7)

7

TTT

Psycho

17 - 13

(17 - 9)

8

Samma

Abeddiengen

15 - 15

(26 - 27)

 

Runde 24:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

WO

Tøffel/VSOP

0 - 18

(0 - 0)

2

Sørvoll

Best Uten Kort

19 - 11

(28 - 14)

3

Panzer

Juniors Disipler

17 - 13

(13 - 6)

4

Akademisk

Gunsmoke

7 - 23

(16 - 41)

5

Lakk & Lær

Streamline

12 - 18

(14 - 25)

6

Tor Ivars

TTT

25 - 5

(47 - 11)

7

Samma

YES!

5 - 25

(8 - 43)

8

Abeddiengen

Psycho

3 - 25

(0 - 45)

 

Stillingen:

Plass

Lagnr

Navn

Spillere

Poeng

1

12

Gunsmoke

Tor Helness, Harald Skjæran, Jon-Egil Furunes, Åse Mogstad, Gunn Kari Helness, Jan Petter Svendsen, Erik Sælensminde, Per-Ove Grime, Anne-Lill Hellemann, Lasse Aaseng

443,0

2

6

Akademisk

Tormod Clemetsen, Harald Nordby, Arve Farstad, Jon Aabye, Jan Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen, Runar Lillevik

419,0

3

10

Best Uten Kort

Tommy Sandsmark, Hans Jørgen Bakke, Per Arvid Andersen, Martin Rian, Tore Lydvo, Trond Hantveit, Espen C Fasting, Dag Mangset, Markku Lähteenoja

403,0

4

1

Abeddiengen

Jo-Arne Ovesen, Frank Erik Svindahl, Baard Dahl, Svein Arild Naas Olsen, Odin S. Svendsen, Siv Thoresen, Gunn Tove Vist, Jonny Hansen, Tor Bølum

402,0

5

4

Tor Ivars

Bjørn Gulheim, Bjørnar Halderaker, Tor Ivar Bang, Eskil Monrad Hagen, Tor F. Bølum, Atle Sæterdal, Olav Ellestad, Knut Nordeide, Are Aarebrot

397,0

6

8

Sørvoll

Arne Olsen, Knut Koppang, Leif Salterød, Sverre Koch, Jostein Sørvoll, Bjørn Bratteteig, Erik Bølviken

370,0

7

3

YES!

Svein Høyland, Sten Bjertnes, Sam Inge Høyland, Gjermund Rekstad, Tore Skoglund, John-Hallvard Skoglund, Tor Ove Reistad, Jesper Dall

361,0

(0)

7

5

Streamline

Ketil Jørstad, Per Ongstad, Svein Parnas, Hans Slaaen, Jan Langøy

361,0

(0)

9

14

TTT

Jan Løvfall, Gunnar Sandve, Truls Bjerkås, Håvard Heimset Larsen, Trond Odin Rønbeck, Erlend Torjussen, Kjetil Theodorsen, Trond Høines, Terje Beck Nilsen, Vemund Vikjord

353,0

 

10

2

Psycho

Arnold Digre, Willy Brown, Finn Brandsnes, Christel Gundelach, Anton Reynir Gunnarsson

347,0

 

11

9

Tøffel/VSOP

Christian Vennerød, John Kåre Schjelderupsen, Jørn Markussen, Dag Steinar Jensen, Tor Eivind Høyland, Johan Fredrik Monrad, Brynjulv Hauksson, Jan Male

333,0

 

12

13

Lakk & Lær

Tor Arne Storvik, Hans Thomas Holmøy, Steinar Krogstad, Barbro Spillum, Anders Fodstad, Maja Rom Anjer, Ida Wennevold, Simen Gan Schweder, Lise Blågestad, Arnt Kenneth Wik, Kjell Isingrud

328,0

 

13

15

Samma

Ole Tørhaug, Ulf Sverdrup, Vegard Brekke, Cato Sundeng, Rolf E. Olsen, Sigurd Frydenlund, Terje Jørgensen, Arne Nils Kristiansen, Ketil Olsen

325,0

 

14

7

Panzer

Arnold Mundal, John Berger, Erik Rynning, Tor Henriksen, Fredric Wilt, Halvor Lervik, Magnus Klerck Skaar

304,0

 

15

11

Juniors Disipler

Raymond Fjellseth, Petter Osbak, Jorunn Feness, Kjell Otto Kopstad, Espen Østli, Berit Anna Hanssen, Tim Nørgaard, Lars Kristian Moen, Olav Lomsdalen, Thorvald Tande Jr., Ronny Korsmo

263,0

 

 

Butler:

Plass

Navn

Lag

Snitt

Ant kamper

Score

1

Jan Petter Svendsen

Gunsmoke

1,59

11

157

2

John-Hallvard Skoglund

YES!

1,38

9

111

3

Atle Sæterdal

Tor Ivars

1,28

9

103

4

Tor Helness

Gunsmoke

1,07

13

125

5

Tor F. Bølum

Tor Ivars

1,04

9

84

6

Tore Skoglund

YES!

0,91

15

122

7

Harald Nordby

Akademisk

0,90

23

185

8

Erik Sælensminde

Gunsmoke

0,89

9

72

9

Øyvind Ludvigsen

Akademisk

0,88

14

110

10

Ketil Jørstad

Streamline

0,88

12

94

11

Bjørnar Halderaker

Tor Ivars

0,87

12

93

12

Lasse Aaseng

Gunsmoke

0,81

12

87

13

Frank Erik Svindahl

Abeddiengen

0,79

23

163

14

Simen Gan Schweder

Lakk & Lær

0,78

17

118

15

Lise Blågestad

Lakk & Lær

0,77

17

117

16

Gjermund Rekstad

YES!

0,71

11

70

17

Sam Inge Høyland

YES!

0,65

20

116

18

Per Ongstad

Streamline

0,60

17

91

19

Svein Parnas

Streamline

0,59

20

106

20

Trond Hantveit

Best Uten Kort

0,57

17

87

21

Olav Ellestad

Tor Ivars

0,57

9

46

22

Svein Arild Naas Olsen

Abeddiengen

0,57

11

56

23

Runar Lillevik

Akademisk

0,55

17

84

24

Tommy Sandsmark

Best Uten Kort

0,55

20

98

25

Jo-Arne Ovesen

Abeddiengen

0,52

14

65

26

Trond Odin Rønbeck

TTT

0,51

9

41

27

Jon-Egil Furunes

Gunsmoke

0,45

14

56

28

Jostein Sørvoll

Sørvoll

0,42

17

63

29

Are Aarebrot

Tor Ivars

0,36

23

74

30

Gunn Kari Helness

Gunsmoke

0,36

18

57

31

Siv Thoresen

Abeddiengen

0,34

9

27

32

Jan Mikkelsen

Akademisk

0,29

14

36

33

Arnold Digre

Psycho

0,28

23

57

34

Arve Farstad

Akademisk

0,28

15

37

35

Markku Lähteenoja

Best Uten Kort

0,27

20

48

36

Erik Bølviken

Sørvoll

0,26

20

46

37

Arne Olsen

Sørvoll

0,16

14

19

37

Knut Koppang

Sørvoll

0,16

14

19

39

Ulf Sverdrup

Samma

0,05

14

6

40

Jonny Hansen

Abeddiengen

0,04

20

7

41

Anton Reynir Gunnarsson

Psycho

0,02

23

3

42

Per Arvid Andersen

Best Uten Kort

0,00

15

-1

43

Tor Eivind Høyland

Tøffel/VSOP

-0,03

13

-4

44

Bjørn Bratteteig

Sørvoll

-0,05

11

-5

45

Vemund Vikjord

TTT

-0,08

23

-17

45

Terje Beck Nilsen

TTT

-0,08

23

-17

47

Finn Brandsnes

Psycho

-0,09

18

-15

48

Willy Brown

Psycho

-0,12

23

-25

49

Jørn Markussen

Tøffel/VSOP

-0,15

16

-22

50

Tor Ove Reistad

YES!

-0,25

15

-34

51

Barbro Spillum

Lakk & Lær

-0,27

12

-30

52

Trond Høines

TTT

-0,33

17

-51

53

Håvard Heimset Larsen

TTT

-0,39

14

-50

54

Gunn Tove Vist

Abeddiengen

-0,41

9

-34

55

Johan Fredrik Monrad

Tøffel/VSOP

-0,42

12

-46

56

Brynjulv Hauksson

Tøffel/VSOP

-0,45

14

-57

57

Dag Steinar Jensen

Tøffel/VSOP

-0,51

16

-74

58

Ida Wennevold

Lakk & Lær

-0,53

10

-48

59

Jan Langøy

Streamline

-0,54

23

-112

60

Magnus Klerck Skaar

Panzer

-0,58

22

-116

61

Maja Rom Anjer

Lakk & Lær

-0,61

12

-66

62

Harald Skjæran

Gunsmoke

-0,61

17

-94

63

Fredric Wilt

Panzer

-0,65

19

-112

64

Hans Slaaen

Streamline

-0,69

20

-125

65

John Kåre Schjelderupsen

Tøffel/VSOP

-0,71

14

-90

66

Vegard Brekke

Samma

-0,83

9

-68

67

Christel Gundelach

Psycho

-0,85

11

-85

68

Terje Jørgensen

Samma

-0,87

17

-134

69

John Berger

Panzer

-0,95

22

-189

70

Erik Rynning

Panzer

-0,96

19

-165

71

Espen Østli

Juniors Disipler

-0,99

23

-207

72

Cato Sundeng

Samma

-1,01

14

-128

73

Olav Lomsdalen

Juniors Disipler

-1,07

23

-223

74

Rolf E. Olsen

Samma

-1,24

17

-190

75

Thorvald Tande Jr.

Juniors Disipler

-1,71

15

-232

75

Gunnar Sandve

TTT

2,30

3

62

77

Tore Lydvo

Best Uten Kort

1,34

3

36

78

Tormod Clemetsen

Akademisk

1,13

6

61

79

Dag Mangset

Best Uten Kort

0,98

4

35

80

Jorunn Feness

Juniors Disipler

0,96

5

43

80

Kjell Otto Kopstad

Juniors Disipler

0,96

5

43

82

Tor Bølum

Abeddiengen

0,93

6

50

83

Åse Mogstad

Gunsmoke

0,75

3

20

83

Per-Ove Grime

Gunsmoke

0,75

3

20

85

Martin Rian

Best Uten Kort

0,45

5

20

86

Ole Tørhaug

Samma

0,41

6

22

86

Espen C Fasting

Best Uten Kort

0,41

3

11

88

Jan Male

Tøffel/VSOP

0,34

3

9

88

Eskil Monrad Hagen

Tor Ivars

0,34

8

24

90

Odin S. Svendsen

Abeddiengen

0,24

8

17

91

Ronny Korsmo

Juniors Disipler

0,19

3

5

91

Lars Kristian Moen

Juniors Disipler

0,19

3

5

93

Kjetil Theodorsen

TTT

0,15

3

4

94

Baard Dahl

Abeddiengen

0,01

3

0

95

Svein Høyland

YES!

-0,07

3

-2

96

Jon Aabye

Akademisk

-0,11

3

-3

97

Halvor Lervik

Panzer

-0,14

3

-4

98

Leif Salterød

Sørvoll

-0,31

7

-20

99

Ketil Olsen

Samma

-0,33

3

-9

99

Raymond Fjellseth

Juniors Disipler

-0,33

3

-9

101

Berit Anna Hanssen

Juniors Disipler

-0,40

3

-11

102

Tor Ivar Bang

Tor Ivars

-0,47

8

-34

103

Arne Nils Kristiansen

Samma

-0,48

3

-13

103

Sigurd Frydenlund

Samma

-0,48

3

-13

103

Bjørn Gulheim

Tor Ivars

-0,48

3

-13

106

Steinar Krogstad

Lakk & Lær

-0,51

3

-14

106

Anne-Lill Hellemann

Gunsmoke

-0,51

6

-28

106

Tor Arne Storvik

Lakk & Lær

-0,51

3

-14

109

Hans Jørgen Bakke

Best Uten Kort

-0,71

5

-32

110

Jesper Dall

YES!

-0,73

5

-33

111

Sverre Koch

Sørvoll

-0,83

2

-15

112

Anders Fodstad

Lakk & Lær

-0,86

8

-62

113

Arnt Kenneth Wik

Lakk & Lær

-1,16

2

-21

114

Knut Nordeide

Tor Ivars

-1,44

2

-26

115

Petter Osbak

Juniors Disipler

-1,48

3

-40

116

Kjell Isingrud

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

116

Hans Thomas Holmøy

Lakk & Lær

-1,51

3

-41

118

Truls Bjerkås

TTT

-1,77

3

-48

119

Tim Nørgaard

Juniors Disipler

-2,44

6

-132

120

Sten Bjertnes

YES!

-3,66

3

-99

 

 

Planer Lørdagsseminaret våren 2008:

Lørdagsseminaret passer best for dem som kan en del, men som ikke har satt kunnskapene i system. Dette er tilbudene vi kan gi våren 2008:

Dato

Tema

Lørdag 10. mai 2008:

I slemsonen: Mini-Splinter, Splinter, Cuebids og Roman Key Card Blackwood

Lørdag 31. mai 2008:

Utspill

Lørdag 21. juni 2008:

Moderne offensive konvensjoner: XY-NT, Lebensohl, support-x, Reese-x, DOPI/ROPI

 

Du kan melde deg på gjennom www.bridgeskolen.no og gå til ”Påmelding Lørdagsseminaret” øverst til høyre (rød knapp). Her kan du faktisk melde deg på til alle seminarene som avholdes resten av 2007 + de 5 første I 2008. Fra januar kan du også melde deg på til de to siste våren 2008. Hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark