NR 20

                                                                                                                   29. mai 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Grethe Kristin Syvertsen                                                  45 01 81 25 M        grethe@bridgesenteret.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

Årsfesten er avlyst!

Dessverre var det for liten påmelding denne gang, så vi må heller komme sterkere igjen når det gjelder festingen. Da vil kanskje noen flere være ute i litt bedre tid?

 

Resultater Torsdag 22. mai

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[8]

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

 

62,4

2

[14]

Frederic Wilt - Håvard H Larsen

 

45,0

3

[4]

Markku Lähtenoja - Dag Mangset

 

43,4

4

[5]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

36,0

5

[2]

Erik Rynning - John Berger

 

27,0

6

[19]

Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

 

19,4

7

[16]

Trond Hantveit - Tommy Sandsmark

 

19,0

(2)

7

[9]

Helge Bjaaland - Hans Slaaen

 

19,0

(-2)

9

[12]

Marie Therese - Olivier Poulard

 

14,4

 

10

[6]

Arild Fyhn Johansen - Jan Fjellvang

 

0,0

 

11

[13]

Ole Lesteberg - Einar Berg

 

-12,0

 

12

[15]

Bjørg Westerheim - Rolf Knudsen

 

-12,6

 

13

[1]

Anne Rydning - Petter Gjerull

 

-15,0

 

14

[7]

Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik

 

-22,6

 

15

[11]

Kyrre Gran - Evy Jakobsen

 

-23,6

 

16

[20]

Gjermund Rekstad - Jo-Gaute Åsgard

 

-28,0

 

17

[18]

Steinar Nordskog - Tron E Grov

 

-30,6

 

18

[3]

Bjørn Hallen - Sven-Åge Lund

 

-36,6

 

19

[10]

Per Støkken - Arnold Mundal

 

-56,0

 

 

Sammenlagt for Maiblomsten:

Maiblomsten

Plass

Navn

1,00 %

2,00 %

Sammenlagt

1

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

56,17 %

62,84 %

119,01 %

2

Dag Mangset - Markku Lahteenoja

55,77 %

58,93 %

114,70 %

3

Erik Rynning - John Berger

57,56 %

55,56 %

113,12 %

4

Trond Hantveit - Tommy Sandsmark

57,83 %

53,91 %

111,74 %

5

Ole Lesteberg - Einar Berg

63,13 %

47,53 %

110,66 %

6

Håvard Larsen - Frederic Wilt

50,72 %

59,26 %

109,98 %

7

Øystein Gulliksen - Svein Rystad

49,75 %

57,41 %

107,16 %

8

Jan Fjellvang - Arild F.Johansen

56,41 %

50,00 %

106,41 %

9

Cecilie Kielland - Siri Sandsmark

47,42 %

53,99 %

101,41 %

10

Anne Rydning - Petter Gjerull

52,11 %

46,91 %

99,02 %

11

Tor Inge Iversen - Viggo Nordvik

47,92 %

45,35 %

93,27 %

12

Evy Jakobsen - Kyrre Gran

39,54 %

45,14 %

84,68 %

13

Arnold Mundal - Per Støkken

45,59 %

38,48 %

84,07 %

14

Vemund Vikjord - Anton Gunnarsson

61,12 %

 

61,12 %

15

Vidar Hanevold - Mikkel Østbye

57,27 %

 

57,27 %

16

Hans Slaaen - Helge Bjaaland

 

53,91 %

53,91 %

17

Marie Terese Poulard - Olivier Poulard

 

52,96 %

52,96 %

18

Per Berg - Helge Lindemann

52,67 %

 

52,67 %

19

Bjørg Westerheim - Rolf Holm Knutsen

 

47,41 %

47,41 %

20

Kjell Kaspersen - Olav Bjerkholt

46,54 %

 

46,54 %

21

Jill Huun - Gunnar Huun

46,17 %

 

46,17 %

22

Gjermund Rekstad - Jo-Gaute Åsgård

 

44,24 %

44,24 %

23

Steinar Nordskog - Tron E. Grov

 

43,70 %

43,70 %

24

Bjørn Hallen - Sven Åge Lund

 

42,47 %

42,47 %

25

Hans Jørgen Bakke - Trond Kleiven

40,97 %

 

40,97 %

26

Ivar Dyrhaug - Sven Erik Dahl

38,37 %

 

38,37 %

27

Ulriksen - Guven

36,24 %

 

36,24 %

 

Resultater Torsdag 29. mai

­

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[15]

Jo Gaute Åsgård - Gjermund Rekstad

 

65,0

2

[3]

Jan Harald Eek - Jarl Johansen

 

53,0

3

[18]

Per G. Ohren - Anton Gunnarsson

 

27,0

4

[1]

Ragnar Præsthun - Mikkel Østbye

 

18,0

5

[10]

Svein Åge Lund - Bjørn Tore Hallen

 

15,0

6

[16]

Trond Kleiven - Hans J. Bakke

 

12,0

7

[14]

Venki Ramachandran - Guru Shyamsundar

USA

11,0

8

[5]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

10,0

9

[17]

Erik Rynning - John Berger

 

7,0

10

[8]

Viggo Nordvik - Tor Inge Iversen

 

0,0

11

[7]

Ole Lesteberg - Einar Berg

 

-1,0

12

[2]

Tommy Sandsmark - Tore Lydvo

 

-14,0

13

[12]

Helge Bjaaland - Alf T. Svendsen

 

-17,0

(0)

13

[9]

Siri Bråtane - Kristine Brandsnes

 

-17,0

(0)

15

[4]

Arnold Mundal - Per Støkken

 

-18,0

 

16

[13]

Jan Fjellvang - Arild Fyhn Johansen

 

-26,0

 

17

[11]

Tonje Larsen - Simen Larsen

 

-50,0

 

18

[6]

Agnes Halsaa - Brit L'Orange

 

-75,0

 

 

Bridgekamerat lanseres som ny presidentkandidat i NBF!

NBF Oslo og NBF Follo & Østfold har gått sammen om å lansere en meget sterk motkandidat til Jan Aasen på det kommende ting. Deres toppkandidat, Ragnar Præsttun (Bridgekameratene) har sagt seg villig til å stille som motkandidat. Det er dermed temmelig sikkert at det kommende forbundstinget vil få en kampvotering om presidentplassen, da Jan Aasen har uttalt gjennom BIN at han helt sikkert ikke vil trekke seg frivillig.

Det er svært mange som er både glade og takknemlige for at Ragnar har stilt seg villig til denne for oss alle så svært viktige jobben, og vi er overbevist om at han vil bli en både sterk og dyktig president. Som bergenser bosatt i Oslo er han trolig meget ukontroversiell. Les brevet fra Styret i NBF Oslo.

Ragnar Præsttun lanseres som presidentkandidat i NBF!Bridgetinget avholdes 9. til 10. juni 2008.

 

Til Bridgetinget:
Forslag på Ragnar Præsttun som president 
i Norges Bridgeforbund 2008-2010

Styret i NBF Oslo ønsker å fremme forslag på Ragnar Præsttun som president for Norges Bridgeforbund 2008-2010

Præsttun er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen 1970 og arbeider nå som bedriftsrådgiver i Hartmark Consulting as. 

Ragnar Præsttun er relativt ny i bridgens verden, men har allerede rukket å være tillitsvalgt og leder i Bridgekameratene. Først som kasserer 97-99 og senere leder i perioden 2003–2004. Bridgekameratene er i dag en av landets største klubber, og en klubb i stadig utvikling. Ragnars funksjonstid som leder av klubben ble utført til medlemmenes fulle tilfredshet.

I NBF Oslo har han siden april 2007 vært medlem av fondsstyret som forvalter kretsens formue etter salget av Bridgens hus. Ved de to siste kretsting er han blitt valgt til dirigent og har vist seg å være en utmerket møteleder. Han har også vært benyttet som revisor.

I begge organisasjoner har han vist at han er en drivkraft som skaper resultater og utvikling.

I tillegg til ovenstående har Ragnar Præsttun  en yrkesmessig bakgrunn og erfaring, som gjør at vi ønsker å fremme forslag på ham som president for kommende periode. Vi mener at han vil være en svært godt egnet og samlende president i NBF i en periode der konsolidering av oppnådde resultater og videre utvikling av organisasjonen må være de fremste oppgaver.

Vi håper vi gjennom denne presentasjonen har klart å begrunne hvorfor vi mener at Bridge-Norge har behov for Ragnar Præsstuns kvalifikasjoner, og hvorfor vi foreslår ham som kandidat til presidentvervet for perioden 2008 - 2010.

Ragnar Præsstuns kandidatur støttes av enstemmige styrer i landets to største kretser, Østfold og Follo, og Oslo.

Ragnar Præsstun er kjent med at dette forslaget vil bli fremmet på Bridgetinget, og har sagt seg villig til å stille som kandidat til presidentvervet.

For  NBF Oslo

Tor Henriksen
Styreleder
(sign)

 

Ragnar Præsttun får også støtte I Norges største bridgekrets:

Fra NBF Østfold og Follo:

"...Oslo krets har nå fremmet et forslag på Ragnar Præsttun som alternativ presidentkandidat til Jan Aasen. Ragnar er et relativt nytt navn i organisasjonssammenheng, men har gjort ”førstegangstjenesten” sin både i klubb og i kretsen. At Ragnar har de nødvendige kvalifikasjoner for å kunne lede NBF framover på en god måte, burde det bli liten diskusjon om. Når Østfold og Follo krets har valgt å støtte denne kandidaten, skyldes det først og fremst at vi anser at han vil kunne samle kreftene i bridge-norge til NBF’s beste.

Vi anser at den innstilling til styre som valgkomiteen har lagt fram har en svakhet ved at styreforslaget ikke har noen representanter fra sentrale områder i landet som Oslo, Bergen og Trondheim. Skal organisasjonen utvikle seg videre, må disse viktige områdene være med på lasset. For å lykkes med dette anser vi at det er så viktig med en president som har tillit i disse kretsene.

Nå skal ikke vi uttale oss på vegne av Hordaland og Trøndelag - såvidt vi kjenner til har ikke disse kretsene bekjent farge i den diskusjon som har pågått siden valgkomiteens innstilling ble lagt fram. Derimot er det vel kjent at Oslo krets har vedtatt å uttrykke mistillit til Jan Aasen som president. Når Oslo krets nå også har vist ansvar i denne situasjonen ved å fremme en god alternativ kandidat, er det nok for oss. The votes from Østfold og Follo goes to Ragnar Præsttun!

Østfold Bridgekrets
Randi Uttisrud - leder.

 

Bridgekamerat straffedømt av NBF Disiplinærkomiteen

Vårt æresmedlem Tommy Sandsmark er blitt idømt en advarsel av NBF Disiplinærkomiteen for uetterrettlighet i skrift. Vi har litt problemer med å skjønne hva han er dømt for, men trolig er det unøyaktighet når det gjelder antall millioner som er forsvunnet fra NBF under Jan Aasens lederskap. Dette er det jo også litt vanskelig å være helt nøyaktig med, all den tid at NBF kun lar oss få se det offisielle regnskapet, der de store tallene er skjøvet godt innunder teppet.

Disiplinærekomiteens dom er sendt til alle kretser. Her kan du lese selv hva disipinærkomiteen har uttalt:

Disiplinærkomitéen

 

 

Tommy H. Sandsmark   

Landingsv. 7 B

             

0770  OSLO

 

 

Hamar, 23. mai 2008

VEDRØRENDE ANGREP PÅ VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NY PRESIDENT I NBF

Disiplinærkomiteen er av arbeidsutvalget i NBF anmodet om å vurdere E-post distribuert 14.04.2008 av Tommy Sandsmark, i forhold til NBFs disiplinærvedtekter.

Disiplinærkomiteens mandat er følgende:

·        Ta stilling til sannhetsinnholdet i det som er skrevet

·        Vurdere hvor vidt det som er skrevet kvalifiserer til noen form for disiplinær forføyning.

DK har gjennomgått sentrale punkter i den omtalte E-post.

Nedenfor har vi tatt inn avskrift av dine utsagn i denne E-posten, og gitt dem kommentarer forløpende.

-         Jan Aasens tidligere lederskap har robbet forbundet for gjennom sin totale mangel på økonomisk oversikt og styring.

-         Innen 2004 hadde Jan Aasens regime faktisk greid å kvitte seg med resten av millionene i NBF, og ble regelrett sparket. Styret hans gikk så langt som å si at hvis han ble gjenvalgt, ville de alle sammen ta sin hatt og frakk og gå.

Jan Aasen gikk av som president på bridgetinget på Lillehammer i 2004. Av tingdelegatene fikk han stående applaus for sitt langvarige arbeid i NBF's styrende organer. Først som ordinært styremedlem, senere visepresident og de siste 8 årene som president. DK er fullstendig klar over at NBFs økonomistyring i en periode på slutten 1990-tallet, og de første årene av inneværende århundre var sterkt kritikkverdig. Vi er selvfølgelig klar over at applaus ikke glatter over den manglende økonomistyringen.

Men å skrive det du her gjør er et regelrett overtramp. Den 15.01.2003 ansatte Jan Aasen og hans styre Rune Handal som ny Generalsekretær i NBF. Regnskapene for år 2003 og 2004 har ingen merknader fra så vel revisor eller kontrollkomite. Regnskapene viser overskudd på kr.732.000 i 2003 og kr. 876.000 i 2004.

For å belyse dette punktet har DK gått gjennom alle revisjonsberetninger samt kontrollkomiteens rapport fra årene Jan Aasen satt som president.

Å definere dette som robbing, tar DK sterk avstand fra.

-         Er dette ikke riktig, sier du? Men vær da så snill å forklare meg hvor det ble av de millionene man fikk for salget av Drammensveien 70 C.

Drammensveien 70 C ble solgt for i overkant av 1,2 millioner. Etter at flyttekostnader m.m. ble nettobeløpet for salget bokført til 1,053 millioner.

Du kan ikke skrive de millionene, når det faktiske tallet kun er i overkant av 1 million.

-         Og - ikke minst - hvor ble det av de mellom 8 og 12 millionene NBF håvet inn på disse årene fra Norsk Lotteridrift?

Beløpet er i følge regnskapene 7,0 millioner.

-         som kjørte NBF rett ned i grøfta for bare noen få år siden, og som lovet og lovet og som aldri greide å holde noen av løftene sine.

Ingen valgt komite i NBF vil relansere en kandidat som alene hadde sendt organisasjonen rett i grøfta. Organisasjonen har en lovlig valgt valgkomite til å utføre dette viktige arbeidet. At NBF Oslo valgte en hard linje overfor Bridgetinget i år 2000 og 2002 er forståelig. Men når vi så kom til tinget i 2004 hadde jo det som tidligere hadde vært kritikkverdig nå kommet på plass.

Det å være uenig i valgkomiteens innstilling er en udiskutabel rett. Formen og innholdet i mailen bidrar etter Disiplinærkomiteens syn til å skape splid og konfrontasjon i stedet for å være oppbyggende for organisasjonen.

NBFs organisasjon er i stor grad bygd opp ved bruk av frivillige tillitsvalgte som har liten eller ingen godtgjørelse for det arbeidet de utfører. Selvfølgelig skal det være tillatt å komme med innsigelser, konstruktiv kritikk og andre forslag i forhold til organisasjonens ulike arbeidsfelt. Imidlertid er det helt avgjørende for troverdigheten at innholdet er sannferdig.

Det er dette siste punktet DK mener er sterkt kritikkverdig i det du beskriver i din E-post.

Summen av disse til dels injurierende beskyldninger, samt mangel på rotfeste i enkelte av påstandene, anser vi som et grovt overtramp på så vel tillitsvalgte samt administrasjonen i NBF i perioden 1996–2004. Vi er av den oppfatning at dette er et klart brudd på NBFs disiplinær-vedtekter. Spesielt galt blir det når budskapet spres til store deler av NBFs organisasjon.

Med bakgrunn i det som her er anført har Disiplinærkomiteen fattet følgende enstemmige vedtak:

Tommy Sandsmark idømmes en advarsel for uhøvisk oppførsel jfr disiplinærvedtektenes § 3c,  jfr § 5a.

Vedtaket kan ankes inn for NBFs Domskomite. Ankefrist 3 uker fra mottagelsen av dette brev. Anke sendes NBFs Disiplinærkomite, v/Karl Vidar Michelsen, Olav Trygvasonsgate 81, 2319 Hamar - mail til: karlvm@online.no.

Det gjøres videre oppmerksom på at vedtaket vil bli tillagt vekt ved eventuelle senere brudd på NBFs disiplinærvedtekter.

Med hilsen

NBFs Disiplinærkomite

Kopi til: Norsk Bridgeforbund

 

OssToppen 2008 – Stillingen før sommer’n

Hele 175 spillere har vært ”innom” klubben og gjort seg fortjent til en nevning i Oss-Toppen. Mellom de aller beste er det meget stor spenning. Skal Tommy Sandsmark greie å vinne OSS-toppen for 3. gang på rad, eller kommer det noen outsidere og slår ham på målstreken? Følg med, godtfolk, for til høsten blir det spennende!

 

OssToppen 2008

Stillingen pr 29. mai 2008

OssToppen (OT) er et løpende klubbmesterskap over hele kalenderåret. De 15 beste blir premiert. Vinneren av OssToppen blir kåret til ”Årets Bridgekamerat”.

Plass

Navn

Navn

Poeng

Fremmøte

1

Sandsmark

Tommy

404

100,00 %

2

Berger

John

401

90,48 %

3

Rynning

Erik

377

85,71 %

4

Eek

Jan Harald

372

100,00 %

5

Gunnarsson

Anton

365

90,48 %

6

Johansen

Jarl

362

95,24 %

7

Rystad

Svein

343

95,24 %

8

Lesteberg

Ole

340

95,24 %

9

Gulliksen

Øystein

331

95,24 %

10

Wilt

Frederic

328

80,95 %

11

Bakke

Hans Jørgen

323

80,95 %

12

Iversen

Tor Inge

319

100,00 %

13

Johansen

Arild Fyhn

301

90,48 %

14

Larsen

Håvard Heimset

299

71,43 %

15

Mangset

Dag

298

76,19 %

16

Mundal

Arnold

283

85,71 %

17

Kleiven

Trond

282

66,67 %

18

Lydvo

Tore

269

66,67 %

19

Fjellvang

Jan

263

80,95 %

20

Lähteenoja

Markku

261

66,67 %

21

Østbye

Mikkel

260

76,19 %

22

Nordvik

Viggo

259

85,71 %

23

Sandsmark

Siri Hildrum

245

90,48 %

24

Aarebrot

Are

239

47,62 %

25

Kielland

Cecilie Njøs

222

85,71 %

26

Johansen

Arild Henry

203

47,62 %

27

Berg

Einar

200

57,14 %

28

Vikjord

Vemund

195

52,38 %

29

Erlandsen

Bjarne

189

52,38 %

30

Rydning

Anne

182

61,90 %

31

Berg

Terje

180

42,86 %

32

Præsttun

Ragnar

176

52,38 %

33

Halvorsen

Eirin

175

47,62 %

34

Gjerull

Petter

173

57,14 %

35

Henriksen

Tor

171

47,62 %

36

Wang

Per Herman "Persa"

171

42,86 %

37

Bjaaland

Helge

162

47,62 %

38

Rekstad

Gjermund

162

33,33 %

39

Hansen

Jonny Marvin

152

28,57 %

40

Opsahl

Ole Roar

149

52,38 %

41

Huun

Gunnar

147

57,14 %

42

Huun

Jill

147

57,14 %

43

Olsen

Ketil "Mini"

145

33,33 %

44

Godal

Geir

143

33,33 %

45

Mo

Frode

143

33,33 %

46

Male

Jan

137

47,62 %

47

Høines

Trond

136

42,86 %

48

Dahl

Svein Erik

131

33,33 %

49

Vist

Gunn Tove

129

23,81 %

50

Knudsen

Rolf Holm

128

47,62 %

51

Westerheim

Bjørg

128

47,62 %

52

Orheim

Olav

125

28,57 %

53

Brandsnes

Kristine

122

38,10 %

54

Bråtane

Siri

111

33,33 %

55

Slaaen

Hans

107

28,57 %

56

Mørch

Ole

106

38,10 %

57

Farstad

Arve

102

23,81 %

58

Kaspersen

Kjell

93

23,81 %

59

Rian

Martin

92

23,81 %

60

Wishman

Morten

88

33,33 %

61

Rønbeck

Trond Odin

81

28,57 %

62

Jørgensen

Lars

79

19,05 %

63

Sviland

Einar

79

19,05 %

64

Hantveit

Trond

75

19,05 %

65

Sem

Knut

74

23,81 %

66

Berntsen

Marius

72

19,05 %

67

Støre

Trond

72

19,05 %

68

Berg

Per

68

19,05 %

69

Brekke

Vegard

68

14,29 %

70

Lindeman

Helge

68

19,05 %

71

Hauksson

Brynjulv

67

14,29 %

72

Martinussen

Stig

67

14,29 %

73

Bjerkholt

Olav

64

19,05 %

74

Åsgård

Jo-Gaute

57

14,29 %

75

Nørgaard

Tim

54

14,29 %

76

Tellesbø

Øyvind

54

33,33 %

77

Andersen

Geir Sverre

51

14,29 %

78

Sandve

Gunnar

51

14,29 %

79

Larsen

Tonje

50

14,29 %

80

Mikkelsen

Jan

48

14,29 %

81

Bugge

Aase

47

28,57 %

82

Johansen

Magnar Henry

47

28,57 %

83

Tellesbø

Arne

47

28,57 %

84

Gundelach

Christel Birgitte

45

19,05 %

85

Hauge

Anders

45

19,05 %

86

L'Orange

Brit

45

19,05 %

87

Reistad

Tor-Ove

45

9,52 %

88

Beck Nilsen

Terje 

44

9,52 %

89

Wik

Kenneth

44

9,52 %

90

Mikkelsen

Unni

43

14,29 %

91

Bjørkås

Robin

42

14,29 %

92

Pedersen

Andreas

42

14,29 %

93

Bråten

Leif

37

9,52 %

94

Hilstad

Arvid

37

9,52 %

95

Støkken

Per

37

19,05 %

96

Olsen

Rolf E.

36

9,52 %

97

Lien

Jan-Eirik

32

14,29 %

98

Nundal

Are

32

14,29 %

99

Skaar

Magnus Klerck

32

9,52 %

100

Svendsen

Alf Tore

32

9,52 %

101

Brandsnes

Finn

31

4,76 %

102

Mogstad

Åse

29

9,52 %

103

Halsaa

Agnes

28

14,29 %

104

Larsen

Tor Arne

28

4,76 %

105

Lütken

Asle

28

4,76 %

106

Sethov

Eivind

28

4,76 %

107

Krogstad

Steinar

27

4,76 %

108

Hallén

Bjørn Tore

26

9,52 %

109

Lund

Sven-Åge

26

9,52 %

110

Abrahamsson

Raoul

25

9,52 %

111

Gjærdahl

Harald

25

9,52 %

112

Lervåg

Lars Eivind

25

9,52 %

113

Tiller

Bjørn

25

9,52 %

114

Torjussen

Erlend

25

4,76 %

115

Birkenes

Gøran

24

4,76 %

116

Carlsen

Geir

24

14,29 %

117

Digre

Arnold

24

4,76 %

118

Gulbrandsen

Magnus

24

14,29 %

119

Tangstrøm

Nina

24

9,52 %

120

Tokstad

Knut

24

4,76 %

121

Fodstad

Anders

23

4,76 %

122

Vear

Fred

23

9,52 %

123

Hanvold

Vidar

22

4,76 %

124

Ørjansen

Sveinung

22

4,76 %

125

Bugge

Bjørn-Erik

21

4,76 %

126

Eide

Lisbeth

21

4,76 %

127

Ohren

Per Jørgen

21

4,76 %

128

Kolsberg

Gaute

20

4,76 %

129

Kolsberg

Kirsten

20

4,76 %

130

Gran

Kyrre

18

9,52 %

131

Jakobsen

Evy

18

9,52 %

132

Vennerød

Christian

18

4,76 %

133

Przelicka

Ela

17

4,76 %

134

Ramachandran

Venki

17

4,76 %

135

Shyamsundar

Guru

17

4,76 %

136

Wojcik

Zdziscaw

17

4,76 %

137

Andersson

Kim

16

4,76 %

138

Andersson

Signe Kjørsvik

16

4,76 %

139

Bakler

Joanna

16

4,76 %

140

Kjellås

Karl Otto

16

4,76 %

141

Poulard

Marie Thérese

16

4,76 %

142

Poulard

Olivier

16

4,76 %

143

Fasting

Espen Christopher

15

4,76 %

144

Gregusson

Hild Føyn

14

4,76 %

145

Hanssen

Berit Anna

13

9,52 %

146

Larsen

Irene

13

4,76 %

147

Lepperød

Yngvar

13

4,76 %

148

Reitan

Claudia

13

4,76 %

149

Wethal

Anders

13

4,76 %

150

Nicolaisen

Jon

12

4,76 %

151

Nilsen

Willy

12

4,76 %

152

Syvertsen

Grethe Kristine

12

4,76 %

153

Zuckerman

Eitan

12

4,76 %

154

Brandsnes

Håkon

11

4,76 %

155

Hjulstad

Eva

11

4,76 %

156

Ljønes

Oddvar

11

4,76 %

157

Kowalik

Kris

10

4,76 %

158

Piechocki

Pavel

10

4,76 %

159

Larsen

Tonje

9

4,76 %

160

Skaar

Kristin Klerck

9

4,76 %

161

Grov

Tron E.

8

4,76 %

162

Høie

Kolbjørn

8

4,76 %

163

Lindvig

 

8

4,76 %

164

Nielsen

 

8

4,76 %

165

Nordskog

Steinar

8

4,76 %

166

Schalm

Arnfinn

8

4,76 %

167

Basma

Arild

7

4,76 %

168

Børresen

Georg Smidt

7

4,76 %

169

Dyrhaug

Ivar

7

4,76 %

170

Imsland

Bjørg

7

4,76 %

171

Larsen

Simen

7

4,76 %

172

Tjørswaag

Rolf

7

4,76 %

173

Guven

0

6

4,76 %

174

Ulriksen

0

6

4,76 %

175

Surdal

Geir Børre

5

4,76 %

 

Bridgeskolen: Kursprogram Høsten 2008:

Kursprogram Bridgeskolen høsten 2008

Kurs høsten 2008:   

(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)

1. dag (av 6):

Kl.

Sted

Kursinnhold

Lærer

Mandag 15. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 1

Finn Brandsnes

 

Mandag 15. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Begynnere

Gunnar Wikstrand

 

Mandag 15. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 1

 

 

Tirsdag 16. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Begynnere

Gunnar Wikstrand

 

Tirsdag 16. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 2

Tommy Sandsmark

 

Tirsdag 16. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 2

Tommy Sandsmark

 

Tirsdag 16. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Begynnere

 

 

Onsdag 17. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Begynnere

Gunnar Wikstrand

 

Onsdag 17. september 2008

12.00

Bridgesenteret

Viderekomne

Finn Brandsnes

 

Onsdag 17. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Begynnere

 

 

Onsdag 17. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Viderekomne 2

 

 

Onsdag 17. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 1

Tommy Sandsmark

 

Torsdag 18. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Begynnere

Gunnar Wikstrand

 

Fredag 19. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Begynnere

Tommy Sandsmark

 

Fredag 19. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Begynnere

Tommy Sandsmark

 

Kursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1250,- pr. person. (NB: Gratis for Ungdom under 25 år/studenter under 30 år!) Kursavgiften inkluderer 1 års   medlemskap i en bridgeklubb, 1 års K-medlemskap i Norsk Bridgeforbund og NBF Oslo, undervisning, alt materiell og to gratis spillekvelder etter endt kurs.

 

Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark