NR 27

                                                                                                                2. oktober 2008

                                                                                                    Redaktør:  Tommy Sandsmark

                                                                                                             Redaksjon:  Styret

                                                                                                                          

 

Styret:                                                 

Christel Gundelach (Leder)                                               40 24 67 56 M        tharit@online.no

Arild H. Johansen (Leder TU)                    63 95 40 45 K     95 12 11 40 M        henrysas@online.no

Jan Harald Eek (styremedlem)                                          90 17 49 41 M        oakwell@hotmail.com

Tor Inge Iversen (Varamedl.)                    22 25 70 57 P     90 15 33 67 M        tiiversen@gmail.com

Forretningsfører:

Tommy Sandsmark                                22 69 20 66 K     92 44 30 50 M        tommy@bridgekameratene.no

Turneringsleder:

Finn Alsos Brandsnes                                                      97 74 04 90 M        finn@brabridge.no

Bankkonto:                                           1607.56.97086                               

Hjemmesider:                                                                                           http://www.bridgekameratene.no

Spillested:                                            Bridgesenteret hver torsdag kl. 18.30 http://www.bridgesenteret.no/

 

Betaling for neste år:

I disse dager sendes giroer ut for 2009. Dette er fordi NBF er så tidlig ute hvert år med å sende oss giroer for medlemmer som vi både har og ikke har. For at vi skal få en oversikt over dem som ønsker å være medlemmer av Bridgekameratene i 2009, sender vi ut giroene allerede nå. Vi ber om at du betaler innen 29 oktober 2008.

 

Noen av dere har gammel gjeld, dvs kontingenter og annet som ikke er betalt. Dette er penger vi bl.a. har forskuttert til NBF, og det må vi jo dessverre prøve å inndrive igjen. Det ville vært hyggelig om du kunne betale dette også, hvis du er i den kategorien.

 

Noen av dere har dessuten fått krav om betaling for hele laget i KM, (eller for fjorårets NM). Dette er også penger vi har forskuttert, og vi ber dem det gjelder om å drive inn beløpet fra lagets øvrige medlemmer.

 

Bridgekameratenes Eksterne turneringer:

Bridgekameratenes parturnering går lørdag 25. oktober 2007: http://www.bridgekameratene.no/Turneringer/Bridgekameratenes%20Parturnering%202008.htm

og lagturneringen går dagen etter, søndag 26. oktober 2007:

http://www.bridgekameratene.no/Turneringer/Bridgekameratenes%20Lagturnering%202008.htm

Du finner invitasjoner til turneringene under turnering i menyen (klikk på linken og følg den!).

 

Klubbens styre synes det er svært viktig at vi kan gjenreise turneringen til gamle dagers storhet, da Bridgekameratenes turneringer var noe av det gjeveste man kunne delta i.

 

For å få til dette, må vi be så mange av klubbens medlemmer som bare kan, om å delta i turneringene. Meld deg på, jo før, jo heller. Du melder deg lettest på gjennom NBF Data, eller gjennom en E-mail til Tommy

 

Turneringsleder for begge turneringene blir Kenneth Syversen, så det meste vil nok gå i orden der. Egentlig stiller vi ikke andre krav til våre medlemmer enn at de melder seg på, dersom de overhodet kan. Dette er en stor forandring fra gamle dager, da det faktisk var et krav om at ganske mange måtte ”jobbe” i turneringen.

 

Meld deg på i dag!

Torsdag 25. september 2008:

Bridgekam 250908 Høstcupen 1/3
25. sep 2008
R E S U L T A T L I S T E

 

­

Plass

Parnr

Navn

Represent

Poeng

1

[12]

Ole Lesteberg - Svein Erik Dahl

 

39,0

2

[15]

Anders Fodstad - John Berger

 

33,0

3

[9]

Frode Mo - Geir Godal

 

21,0

(3)

3

[13]

Trond Kleiven - Hans Jørgen Bakke

 

21,0

(-3)

5

[14]

Trond Odin Rønbeck - Christel Gundelach

 

15,0

(2)

5

[6]

Kjell Kaspersen - Olav Bjerkholt

 

15,0

(-2)

7

[8]

Ole Roar Opsahl - Jan Male

 

9,0

 

8

[4]

Jarl Johansen - Jan Harald Eek

 

7,6

 

9

[11]

Tor Inge Iversen - Tommy Sandsmark

 

6,0

 

10

[16]

Fredric Wilt - Håvard Heimset Larsen

 

0,4

 

11

[5]

Arild F.Johansen - Jan Fjellvang

 

-2,0

(1)

11

[18]

Ragnar Præsttun - Mikkel Østbye

 

-2,0

(-1)

13

[1]

Einar Jørgenrud - Hans Slaaen

 

-3,0

 

14

[2]

Andreas Pedersen - Vemund Vikjord

 

-6,0

 

15

[3]

Marit Mork - Bjørg Westerheim

 

-10,0

 

16

[7]

Svein Rystad - Øystein Gulliksen

 

-46,0

 

17

[17]

Dag Mangset - Anne Rydning

 

-47,0

 

18

[10]

Per Berg - Helge Lindeman

 

-51,0

 

Topbridge runde 4:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Streamline

Psycho

14 - 16

(11 - 14)

2

TTT

Tøffelklubben XO

21 - 9

(32 - 13)

3

Sørvoll

WO

18 - 0

(0 - 0)

4

Best Uten Kort

Juniors Disipler

18 - 12

(26 - 15)

5

YES!

Gunsmoke

13 - 17

(24 - 30)

6

Team Erlandsen

Ivrig

12 - 18

(10 - 22)

7

Panzer

Lakk & Lær

16 - 14

(25 - 20)

8

Tor Ivars

Akademisk

6 - 24

(2 - 32)

Runde 5:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Streamline

Tor Ivars

25 - 5

(36 - 4)

2

Akademisk

Lakk & Lær

23 - 7

(27 - 1)

3

Panzer

Team Erlandsen

13 - 17

(1 - 9)

4

Ivrig

Gunsmoke

21 - 9

(26 - 7)

5

Best Uten Kort

YES!

15 - 15

(9 - 10)

6

Juniors Disipler

Sørvoll

16 - 14

(25 - 22)

7

TTT

WO

18 - 0

(0 - 0)

8

Psycho

Tøffelklubben XO

13 - 17

(0 - 9)

Runde 6:

Bord

Arrangør

Gjest

VP

IMP

1

Streamline

Tøffelklubben XO

6 - 24

(17 - 46)

2

Psycho

WO

18 - 0

(0 - 0)

3

TTT

Juniors Disipler

10 - 20

(16 - 34)

4

Sørvoll

YES!

14 - 16

(6 - 9)

5

Ivrig

Best Uten Kort

22 - 8

(32 - 9)

6

Gunsmoke

Panzer

12 - 18

(20 - 30)

7

Akademisk

Team Erlandsen

15 - 15

(13 - 14)

8

Lakk & Lær

Tor Ivars

13 - 17

(17 - 23)

Stillingen:

Plass

Lagnr

Navn

Spillere

Poeng

1

15

Ivrig

Frank Erik Svindahl, Svein Arild Naas Olsen, Siv Thoresen, Odin S. Svendsen, Jonny Hansen, Jo-Arne Ovesen

122,0

2

8

Sørvoll

Leif Salterød, Knut Koppang, Arne Olsen, Jostein Sørvoll, Erik Bølviken, Bjørn Bratteteig

109,0

3

13

Juniors Disipler

Olav Lomsdalen, Espen Østli, Thorvald Jr. Tande, Finn Brandsnes, Petter Osbak, Kurt Edgar Strand

108,0

4

2

Akademisk

Jan Mikkelsen, Øyvind Ludvigsen, Harald Nordby, Runar Lillevik, Arve Farstad, Per Løwe

99,0

5

1

Panzer

Steinar Krogstad, Erik Rynning, Stig Martinussen, John Berger, Dag Heldal Paulsen

97,0

6

14

YES!

Harald Skjæran, Sten Bjertnes, Einar Gulbrandsen, Trond Hantveit, Sam Inge Høyland

95,0

7

6

Gunsmoke

Jon-Egil Furunes, Jan Petter Svendsen, Gunn Kari Helness, Tor Helness, Erik Sælensminde, Lasse Aaseng

92,0

8

7

Best Uten Kort

Per Arvid Andersen, Tommy Sandsmark, Dag Mangset, Markku Lähteenoja, Terje Berg, Atle Jørn Reitan

88,0

9

16

Streamline

Børge Ongstad, Terje A. Pedersen, Einar Jørgenrud, Jan Langøy, Kjell Kaspersen, Helge Bjaaland, Per Ongstad

86,0

10

10

Psycho

Anton Reynir Gunnarsson, Willy Brown, Arnold Digre, Stian Andersen

83,0

11

11

Tøffelklubben XO

John Kåre Schjelderupsen, Dag Steinar Jensen, Jørn Markussen, Tor Eivind Høyland

81,0

(0)

11

9

TTT

Trond Høines, Terje Beck Nilsen, Vemund Vikjord, Trond Odin Rønbeck

81,0

(0)

13

5

Team Erlandsen

Tor Arne Storvik, Ivar Barikmo, Terje Nyborg, Bjarne Erlandsen, Per H. Wang, Per Skotnes

79,0

(0)

13

3

Tor Ivars

Are Aarebrot, Tor Ivar Bang, Jan Frode Karlsen, Olav Ellestad, Atle Sæterdal, Eskil Monrad Hagen

79,0

(0)

15

4

Lakk & Lær

Lise Blågestad, Simen Gan Schweder, Maja Rom Anjer, Ida Wennevold, Hans Thomas Holmøy, Håvard Heimset Larsen

64,0

 

Butler

Plass

Navn

Lag

Snitt

Ant kamper

Score

1

Odin S. Svendsen

Ivrig

3,12

3

84

2

Arne Olsen

Sørvoll

1,97

3

53

2

Knut Koppang

Sørvoll

1,97

3

53

4

Helge Bjaaland

Streamline

1,63

3

44

5

Jan Petter Svendsen

Gunsmoke

1,60

3

43

6

Svein Arild Naas Olsen

Ivrig

1,54

6

83

7

Jo-Arne Ovesen

Ivrig

1,34

6

72

7

Siv Thoresen

Ivrig

1,34

6

72

9

Kurt Edgar Strand

Juniors Disipler

1,15

3

31

9

Petter Osbak

Juniors Disipler

1,15

3

31

11

Jan Frode Karlsen

Tor Ivars

1,04

3

28

12

Jostein Sørvoll

Sørvoll

0,98

5

44

12

Erik Bølviken

Sørvoll

0,98

5

44

14

Arve Farstad

Akademisk

0,97

3

26

15

Finn Brandsnes

Juniors Disipler

0,75

3

20

15

Olav Lomsdalen

Juniors Disipler

0,75

3

20

17

Tor Helness

Gunsmoke

0,65

6

35

18

Harald Nordby

Akademisk

0,62

6

33

19

Espen Østli

Juniors Disipler

0,56

6

30

19

Thorvald Jr. Tande

Juniors Disipler

0,56

6

30

21

Dag Heldal Paulsen

Panzer

0,54

5

24

22

Atle Jørn Reitan

Best Uten Kort

0,52

3

14

22

Terje Berg

Best Uten Kort

0,52

3

14

24

Einar Jørgenrud

Streamline

0,45

6

24

25

Stig Martinussen

Panzer

0,34

3

9

25

Sten Bjertnes

YES!

0,34

3

9

25

Sam Inge Høyland

YES!

0,34

6

18

25

Trond Hantveit

YES!

0,34

6

18

29

Jan Mikkelsen

Akademisk

0,26

3

7

30

Jørn Markussen

Tøffelklubben XO

0,17

6

9

30

Tor Eivind Høyland

Tøffelklubben XO

0,17

6

9

32

Are Aarebrot

Tor Ivars

0,06

6

3

33

Willy Brown

Psycho

0,01

5

0

33

Anton Reynir Gunnarsson

Psycho

0,01

5

0

33

Terje Nyborg

Team Erlandsen

0,01

3

0

33

Harald Skjæran

YES!

0,01

6

0

37

Frank Erik Svindahl

Ivrig

-0,03

3

-1

38

Ivar Barikmo

Team Erlandsen

-0,18

3

-5

39

Vemund Vikjord

TTT

-0,19

5

-9

39

Terje Beck Nilsen

TTT

-0,19

5

-9

41

Jon-Egil Furunes

Gunsmoke

-0,22

3

-6

42

Øyvind Ludvigsen

Akademisk

-0,24

6

-13

42

Runar Lillevik

Akademisk

-0,24

6

-13

44

Gunn Kari Helness

Gunsmoke

-0,25

6

-14

45

Eskil Monrad Hagen

Tor Ivars

-0,29

3

-8

46

Einar Gulbrandsen

YES!

-0,33

3

-9

47

Per H. Wang

Team Erlandsen

-0,39

5

-18

48

John Berger

Panzer

-0,44

5

-20

48

Erik Rynning

Panzer

-0,44

5

-20

48

Håvard Heimset Larsen

Lakk & Lær

-0,44

3

-12

51

Tor Arne Storvik

Team Erlandsen

-0,51

5

-23

52

Simen Gan Schweder

Lakk & Lær

-0,51

6

-28

53

Erik Sælensminde

Gunsmoke

-0,55

3

-15

53

Lasse Aaseng

Gunsmoke

-0,55

3

-15

55

Lise Blågestad

Lakk & Lær

-0,59

3

-16

56

Kjell Kaspersen

Streamline

-0,62

6

-34

56

Jan Langøy

Streamline

-0,62

6

-34

58

Per Arvid Andersen

Best Uten Kort

-0,71

5

-32

58

Tommy Sandsmark

Best Uten Kort

-0,71

5

-32

60

Per Ongstad

Streamline

-0,74

3

-20

61

Tor Ivar Bang

Tor Ivars

-0,87

6

-47

62

Arnold Digre

Psycho

-0,88

5

-40

62

Stian Andersen

Psycho

-0,88

5

-40

64

Atle Sæterdal

Tor Ivars

-0,92

3

-25

64

John Kåre Schjelderupsen

Tøffelklubben XO

-0,92

6

-50

64

Dag Steinar Jensen

Tøffelklubben XO

-0,92

6

-50

67

Hans Thomas Holmøy

Lakk & Lær

-1,11

3

-30

68

Trond Høines

TTT

-1,28

5

-58

68

Trond Odin Rønbeck

TTT

-1,28

5

-58

70

Olav Ellestad

Tor Ivars

-1,44

3

-39

71

Maja Rom Anjer

Lakk & Lær

-1,55

6

-84

72

Ida Wennevold

Lakk & Lær

-1,99

3

-54

72

Steinar Krogstad

Panzer

0,84

2

15

74

Dag Mangset

Best Uten Kort

0,39

2

7

74

Markku Lähteenoja

Best Uten Kort

0,39

2

7

76

Bjarne Erlandsen

Team Erlandsen

-1,11

2

-20

76

Per Skotnes

Team Erlandsen

-1,11

2

-20

78

Bjørn Bratteteig

Sørvoll

-1,16

2

-21

78

Leif Salterød

Sørvoll

-1,16

2

-21

 

 

 Velkommen til

Bridgekameratenes Parturnering 2008

 

Dato:                      Lørdag 25. oktober 2008

Tid:                        Fra kl. 11.00 til kl. 19.30

Sted:                      Bridgesenteret, Sporveisgaten 31, Oslo

 

Turneringsform:          Parturnering: Grøna Hissen

Klasse:                    A og B hvis nok påmelding

Mesterpoeng:             Forbundspoeng

 

Startkontingent:         350,- pr spiller (jr=1/2)

Maks antall par/lag:     60

 

Pameldingsfrist:          26. oktober 2008

Påmeldingsform:          NBF-DATA

                             eller pr E-mail til

                             tommy@bridgesenteret.no

 

Info/Premiering:         Etter at utgifter til TL, kort, mesterpoeng

                                      og lokalleie er dekket, går alt tilbake til

                                      spillerne i form av pengepremier.

                                      Sammenlagtpremie for 2 dager (par og lag).

 

Turneringsleder:          Kenneth Syversen

 

Påmelding/info:           Tommy Sandsmark

Telefon:                   92 44 30 50 eller 22 69 20 66

Epost:                tommy@bridgesenteret.no

Hjemmeside:         www.bridgekameratene.no 

 

 

 

 

Velkommen til

Bridgekameratenes Lagturnering 2008

 

Dato:                      Søndag 26. oktober 2008

Tid:                        Fra kl. 11.00 til kl. 19.30

Sted:                      Bridgesenteret, Sporveisgaten 31, Oslo

 

Turneringsform:          Lagturnering Swiss Teams

Klasse:                    En klasse

Mesterpoeng:             Forbundspoeng

 

Startkontingent:         1400,- pr lag (jr=1/2 pris)

Maks antall par/lag:     40

 

Pameldingsfrist:          24. oktober 2008

Påmeldingsform:          NBF-DATA 

                             eller pr E-mail til

                             tommy@bridgekameratene.no

 

Info/Premiering:         Etter at utgifter til TL, kort, mesterpoeng

                                      og lokalleie er dekket, går alt tilbake til

                                      spillerne i form av pengepremier. Premie til

                                      beste spiller/par over 2 dager. Butlerpremie

 

Turneringsleder:          Kenneth Syversen

 

 

Påmelding/info:           Tommy Sandsmark

Telefon:                   92 44 30 50 eller 22 69 20 66

Epost:                tommy@bridgesenteret.no

Hjemmeside:         www.bridgekameratene.no 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 4. september:

 

Kursprogram Bridgeskolen høsten 2008

Kurs høsten 2008:   

(Lettvindt påmelding gjennom påmeldingsknappen over til høyre)

1. dag (av 6):

Kl.

Sted

Kursinnhold

Lærer

Mandag 15. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 1

Gunnar Wikstrand

Mandag 15. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 1

Christel Gundelach

Tirsdag 16. september 2008

11.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 2

Tommy Sandsmark

Tirsdag 16. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 2

Tommy Sandsmark

Tirsdag 16. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Begynnere

Christel Gundelach

Onsdag 17. september 2008

12.00

Bridgesenteret

Viderekomne

Finn Brandsnes

Onsdag 17. september 2008

18.00

Bridgesenteret

Litt Øvet 1

Kristine Kvernstrøm

Kursene varer i 6 uker, 2,5 timer hver gang og koster kr. 1250,- pr. person. Kursavgiften inkluderer 1 års   medlemskap i en bridgeklubb, 1 års K-medlemskap i Norsk Bridgeforbund og NBF Oslo, undervisning, alt materiell og to gratis spillekvelder etter endt kurs.

 

 

­


Lørdagsseminaret høsten 2008:

Dato

Tema

Lørdag 20. september 2008:

Forsvarskonvensjoner: Motmeldinger (1- og 2-farge). Sperreinnmeldinger. Forsvar mot NT. Forsvar mot 2 kløver. Forsvar mot "Multi".

Lørdag 18. oktober 2008:

Innmeldinger: Når skal du melde inn og når skal du la det være? Hva skal du melde inn? Sperreinnmeldinger. Reåpninger.

Lørdag 29. november 2008:

Håndvurdering: Hvilke tillegg og fradragspunkter kan hjelpe deg til å foreta riktige vurderinger av såvel farge, som kontrakthøyde?

Lørdag 13. desember 2008:

Offensive konvensjoner 1: Multi 2 ruter, Tartan & Support-doblinger.

 

Lørdagsseminaret er et bridgeseminar for dem som kan litt mere enn det helt nødvendige. Det dreier seg om undervisning og trening i spesialemner. Ofte vil dette være problemområder som de fleste spillerne har et uklart forhold til, som f.eks. Utspill, kast satt i system, spilleføringsproblematikk, slemmeldinger, sperremeldinger, moderne meldeteori, etc. Seminaret går lørdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00, ca. en lørdag i måneden. Undervisningen koster kr. 250,- pr gang (1/2 pris for ungdom under 25 år), og foregår på Bridgesenteret, Sporveisgt. 31 (2. etg. over Rema 1000).Betaling skjer på stedet.

Lørdagsseminaret våren 2009:

Dato

Tema

Lørdag 10. januar 2009:

Offensive konvensjoner 2: Puppet Stayman og overføringer på sterke grander. Sør-Afrikansk Texas på NT. Mottiltak etter innmelding over 1 NT (Lebensohl, fargemelding, doblinger).

Lørdag 24. januar 2009:

Forsvarskonvensjoner: Motmeldinger (1- og 2-farge). Sperreinnmeldinger. Forsvar mot NT. Forsvar mot 2 kløver. Forsvar mot "Multi". Forsvar mot sperreåpninger.

Lørdag 14. februar 2009:

Spilleføring i NT. Stikktyper. Strategi. Planlegging og gjennomføring. Tempo eller ikke? Hvilken måte skal du tenke på for å utnytte ressursene på begge hender på best mulig måte?

Lørdag 28. februar 2009:

Doblinger. Opplysende doblinger. Straffedoblinger. Negative doblinger. Utspillsvisende doblinger. Responsive doblinger. Support-dobling og -redobling. SOS redobling. Styrkevisende redobling.Honnørvisende redobling.

Lørdag 14. mars 2009:

Motspill: Styrkekast. Fordelingskast. Lavinthal. Honnøravkast. Hva skal du legge når, og hvordan skal du kunne sette alle disse forskjellige kastene i system, slik at både du og makker forstår hva som foregår?

Lørdag 4. april 2009:

Utspill: Hva skal du spille ut mot NT-kontrakter? Offensive og defensive utspill. Hva er forskjellen mellom utspill mot NT og utspill mot fargekontrakt? Når skal du spille trumf ut, og når skal du la det være?

Lørdag 18. april 2009:

Spilleføring i farge: Hva er forskjellen mellom NT-kontrakter og fargekontrakter? Hvordan skal du greie å utnytte trumffargen på en best mulig måte? Hva skal til for at det skal bli ekstrastikk i forhold til NT?

Lørdag 2. mai 2009:

Eliminasjon: Et krevende kurs i spilleføring, der du lærer å å se for deg og deretter å spille deg ned til en viss sluttposisjon. Hvordan sette motparten inn til riktig tid, slik at de må åpne prekære farger for deg?

Lørdag 30. mai 2009:

I slemsonen: Når skal du forsøke å gå mot slem? Når skal du la det være? Oddsberegning. The principle of fast arrival. Stenbergs 2 NT. Minisplinter. Splinter. Cuebids. 5 ess Roman Key Card Blackwood.

Lørdag 13. juni 2009:

Bridge-psykologi og bridge-filosofi : Hva skal til for å få makker til å gjøre det best mulig ved bordet? Psykiske og halv-psykiske åpninger og meldinger. Strategiske meldinger. Et kurs til ettertanke!