Spill fra OSS og andre steder

Her vil du finne spill som har vært presentert i OSS og andre steder, spilleprøver og andre oppgaver.

 

Spill fra Topbridge på mandag

Rundenr 3

 

ª 2

 

Spillnr 32(4)

 

© Q976

 

Giver: Vest

 

¨ AQJ73

 

Sone: Alle

 

§ QT5

 

 

ª J73

 

ª KT

 

© K52

 

© AJT

 

¨ 2

 

¨ T9854

 

§ AKJ642

 

§ 983

 

 

ª AQ98654

 

 

 

© 843

 

 

 

¨ K6

 

 

 

§ 7

 

 

              Vest                  Nord              Øst                   Syd

                                      Tommy                                    Tommy

                                      Elde                                       Sandsmark                               

 

              1 kl                   2 ru               pass                  2 sp

              pass                  pass               pass

 

Utspillet var Kløver ess fra Vest og skift til ruter 2. Hvordan spiller du?

 

La meg si det slik at hvis du tror på julenissen, slik jeg gjorde, går du 2 beter før du har sagt jasså! Jeg lot ruteren gå til kongen, og spilte en ruter til mot bordet, i tro på at jeg kunne kaste noen hjertere på ruteren.

 

Den gang ei, sa Tordenskjold. Vest kunne stjele, og deretter fulgte det hjerter og ruter og hjerter og ruter, og til slutt hadde jeg ikke innkomst på bordet til å få tatt sparfinessen, så jeg ga bort den andre beten i spar. -200 og meget forsmedelig resultat, særlig fordi Markku og Arnvid ved det andre bordet kom stolt med en bet i 3 spar. Spilleføreren der hadde spilt betydelig bedre enn meg.

 

Han fikk kløver ess ut, og skift til en ruter. Da la han påpasselig ruter knekt, og var inne på bordet. Så fulgte en spar til damen, spar ess og nok en spar, og dermed var det 8 stikk.

 

Tror ikke dette spillet kommer inn i noen av mine fremtidige bøker, nei!

 

Spill fra Formiddagsbridgen på fredag

 

Rundenr 1

 

ª 10 8 5 3 2

 

Spillnr 3(3)

 

© kn 9 6 4 2

 

Giver: Syd

 

¨ 9 7 3

 

Sone: ØV

 

§ -

 

 

ª E D 7 6

 

ª kn 9

 

© E D 10 8

 

© K 7 3

 

¨ K kn 10

 

¨ E D 8

 

§ 6 5

 

§ E K kn 9 4

 

 

ª K 4

 

 

 

© 5

 

 

 

¨ 6 5 4 2

 

 

 

§ D 10 8 7 3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vest                  Nord              Øst                   Syd

              Bodil                                      Arnold

              Remmem                                  Digre                                  

 

              1 NT                 pass               2 kl                   x

              2 NT                pass               6 NT                pass

              Pass                  pass

 

Utspillet var spar 2 til nieren, kongen og esset. Kløver til esset, kløver konge og spar knekt. Så fulgte tre ganger ruter, hjerter konge, hjerter til esset:

 

Rundenr 1

 

ª 10 8

 

Spillnr 3(3)

 

© kn 9

 

Giver: Syd

 

¨ -

 

Sone: ØV

 

§ -

 

 

ª D 7

 

ª -

 

© D 10

 

© 7

 

¨ -

 

¨ -

 

§ -

 

§ kn 9 4

 

 

ª -

 

 

 

© 5

 

 

 

¨ 6

 

 

 

§ D 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne posisjonen spilte Bodil Remmem fornuftig nok spar dame og nok en spar, og Nord var innspilt og måtte spille hjerter opp i glufselufsen!

 

Pent spilt!

 

 

Spill fra TopBridge på mandag

 

Rundenr 1

 

ª AQJ5

 

Spillnr 11(11)

 

© 843

 

Giver: Syd

 

¨ A72

 

Sone: Ingen

 

§ 983

 

 

ª

 

ª

 

©

 

©

 

¨

 

¨

 

§

 

§

 

 

ª T874

 

 

 

© AK2

 

 

 

¨ JT5

 

 

 

§ J54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Vest                  Nord              Øst                   Syd

                                      Tommy                                    Tommy

                                      Elde                                       Sandsmark

 

                                                                                    Pass

              Pass                  1 kl                pass                  1 sp

              Pass                  2 sp               pass                  pass

              Pass

 

Hjerter kommer ut til knekten i Øst. Hvordan tenker du deg spillet? Du spiller lagkamp, og trenger derfor i første rekke å vinne kontrakten din.

 

Du har tre bombesikre kløvertapere og en ganske sikker taper i hjerter, kanskje en i spar og minst en i ruter. Hvordan spiller du?

 

Du stikker naturligvis med hjerter konge og trekker spar 10 og tar en vinnende finesse. Deretter tar du en ny spoarfinesse med knekten, og så pinner du sparkongen med esset. Nå er det kun et spørsmål om å begrense antallet rutertapere. Du må for enhver pris unngå å få to rutertapere. Hvordan planlegger du ruterspillet?

 

Svaret er ikke! Du skal for all del ikke spille ruteren selv, men overlate dette helt og holdent til motparten. Og hvordan kan du gjøre dette? Jo, ganske enkelt gjennom eliminasjon og innspill. Trumfen er allerede eliminert, og n å frir du deg ganske enkelt gjennom å spille hjerterkongen og en hjerter til. Da kan motparten ta det hjerterstikket og tre kløverstikk, men så må en av dem åpne ruterfargen. Og uansett hvem av dem som gjør dette, blir det like galt for dem:

 

Rundenr 1

 

ª AQJ5

 

Spillnr 11(11)

 

© 843

 

Giver: Syd

 

¨ A72

 

Sone: Ingen

 

§ 983

 

 

ª K62

 

ª 93

 

© T975

 

© QJ6

 

¨ K84

 

¨ Q963

 

§ AT7

 

§ KQ62

 

 

ª T874

 

 

 

© AK2

 

 

 

¨ JT5

 

 

 

§ J54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis Vest spiller ruter, slipper du den til Syd, og selv om Øst får et ruterstikk for damen, er han innspilt og må enten ta finessen i ruter for deg, eller spille til dobbeltrenons. Hvis Øst skifter til ruter, legger du i tieren fra Syd, og stikker Vests honnør med esset. Deretter spiller du ruter opp til knekten i god tro på at ruterhonnørene sitter fordelt. Det sier vel litt om nivået i ToppBridge at nær sagt samtlige greide 8 stikk i spar:

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

6

7

 

2 Spar

S

8

110

0

2,0

-2,0

4

9

 

2 Spar

N

8

110

0

2,0

-2,0

10

3

 

2 Spar

N

8

110

0

2,0

-2,0

1

12

 

2 Spar

S

8

110

0

2,0

-2,0

3

10

 

2 Spar

N

8

110

0

2,0

-2,0

12

1

 

3 Kløver

Ø

7

100

0

2,0

-2,0

11

2

 

50%-50%

 

 

 

 

0,0

0,0

2

11

 

Pass

 

 

0

0

-2,0

2,0

7

6

 

Pass

 

0

0

0

-2,0

2,0

8

5

 

Pass

 

0

0

0

-2,0

2,0

9

4

 

3 Spar

N

8

0

50

-3,0

3,0

5

8

 

4 Spar

N

8

0

100

-4,0

4,0

BUTLERSNITT: 54 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei Tommy.

 

I siste runde del 1 av spekecupen (30/11) , spill 26, så meldte N/S seg forholdsvis kontrollert opp i 6sp mot oss.. Dette var turneringens siste spill for vår del, og folk begynte å bli ferdige.. Vi satt ved utgangsdøren, og en del folk gikk forbi der. Før Stine skulle spille ut, så ble det sagt hva som nok var det beste utspillet med den handa Stine satt med. Stine følte at hun har fått urettvis informasjon om spillet, og tilkalte turneringsleder. Turneringsleder dømte så spillet som ødelagt, og 60-60%. Jeg tenkte ikke mer over spillet der og da, men tok første trikk hjem i all hast.

 

Rundenr 9                       AJT752 

Spillnr 26(26)                 KT4 

Giver: Øst                       A3 

Sone: Alle                       94 

               94                                         83

              Q753                                     J82

              KJT                                       8752

              J862                                     AQ53

                                      KQ6 

                                      A96 

                                      Q964 

                                      KT7

 

 [3] [21]                          60%-60%      2,6 2,6

[13] [11]                          4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[9] [15]                           4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[7] [17]                           4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[5] [19]                           4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[23] [2]                           4 Spar  S 11 650 0 0,0 0,0

[4] [25]                           4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[27] [6]                           4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[28] [8]                           4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[10] [26]                         4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[12] [24]                         4 Spar  S 11 650 0 0,0 0,0

[22] [14]                         4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[16] [20]                         4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

[1] [18]                            4 Spar  N 11 650 0 0,0 0,0

 

Men så ser jeg siden på spillet, og det er INGEN som har meldt denne slemmen, som forøvrig ALDRI kan vinnes, uansett utspill. Er det da slik at motparten skal ha 60% for å melde en helt død slem, og vi "bare" 60% for å spille mot denne døde slemmen? Ingen kritikk til TL, men jeg tror kanskje det gikk litt for i svingene her?

 

Mvh

Kjell G Fyrun

 

Appellkomitéen er enig med apellanten i at 60/60 ikke er et rettferdig resultat på spillet. Det har framkommet informasjon, men denne har IKKE hatt noen innflytelse på spillet. Altså: Spillet er IKKE ØDELAGT. Det synes ikke riktig at alt man eventuelt hører om et spill automatisk skal føre til 60/60. Hvis derimot man hadde hørt dette FØR meldingsforløpet var avsluttet, ville 60/60 vært et klart alternativ.

 

Vi retter derfor kontrakten til 6 spar med 11 stikk. Begrunnelse:  6 spar er meldt og kan ikke vinnes uansett utspill. (Hjemles i §84 om turneringsleders rett til å fastsette resultat etter skjønn.) Motparten skal varsles skriftlig om dette og gjøres oppmerksom på sin rett til å appellere.

 

Bridgekameratene

Appellkomitéen

Christel Gundelach

Willy Brown

Hans Jørgen Bakke

 

 

Spill fra Mestertreffen:

I dette spillet fra mestertreffen sist torsdag var det sannelig ikke lett å vite hvem som stampet og hvem som hadde høyeste kontrakt. Se bare på disse kortene:

 

5                      ª2             
Nord                 ©kn87543       
N-S                  ¨8             
                        §KDkn85        
            ªED109864                  ªKkn73  
            ©D                   ©2      
            ¨EK92              ¨kn10765
            §6                    §1073   
                        ª5             
                        ©EK1096        
                        ¨D43           
                        §E942 
 
            Vest      Nord     Øst       Syd
            Tommy              Tore
                        Pass      pass      1 hj
            4 sp      5 hj      5 sp      x
            Pass      pass      pass
 
Jeg tror det er riktig å melde slik jeg gjør, for makker har tross alt vært i pass. Fordelen ved å melde 4 spar rett i er naturligvis at dette hindrer motparten i å finne ut at de har dobbelttilpass i hjerter og kløver. Hvis de får vite dette, vil det være lettere for dem å være med til ett trinn høyere enn de faktisk var i dette spillet. For meg er det ikke så stort poeng om vi har dobbelttilpass eller ikke (i spar og ruter), fordi ruteren min er så toppsterk.
 
I dette tilfellet var både Syd og Nord å klandre for deres dårlige resultat. Syd burde ha innsett at E K i hjerter ikke er sjenerende verdifullt så lenge makker kan støtte til 5-trinnet, og han burde derfor ha meldt 6 hjerter, som doblet er ”par” på spillet (= det beste resultat som kan oppnås på spillet av begge parter dersom begge parter gjør alt riktig). Nord på sin side, vet at han ikke bør spille imot, for han har ikke motspillsstikk overhodet. Derfor bør heller ikke Nord stå med på doblingen. For å gjøre det riktig galt, spilte Nord ut sin single ruter, og  dermed forsvant en av mine tapere på den 5. ruteren i tidens fylde, og 750 på Ø/V ga hele 86%.  Slik så faciten ut:      
 
            Resultat            Poeng  
            100       0
850      99        1
                        96        4
300      93        7
            91         9
100       88        12
            86        14
50        74        26
            62        38
-200     57        43
            51         49
-450     47        53
            43        57
-480     34        66
            25        75
-500     24        76
            22        78
-750     14         86
-790     5          95
            4          96
-1210    1           99
            0          100

 

 

Spill fra Psycho Monrad Par

Her var Einar Hanssen i sitt ess: Han satt Syd med følgende kort.

 

                                    Syd

                                    AQT4                                                      

                                    JT65                                                      

                                    765                                                       

                                    83

 

Alle er i sonen og makkeren din i Nord åpner med 2 spar, som viser 5-korts spar og en minst 4-korts minorfarge og under åpning. Øst sa 3 spar, og du dobler. Så går det 4 kl og pass og Øst sa 6 kløver.  Du spiller ut spar ess, naturligvis, og får se dette bordet: 

 

                                                             9                                       

                                                             AKQ83                                   

                                                             A8                                       

                                                             AJ954                                 

                                    AQT4                                                      

                                    JT65                                                      

                                    765                                                       

                                    83

 

Alle følger, og makker legger svakhet med åtteren. Hva fortsetter du med?

 

Tja, hva tror du egentlig makker kan ha for noe, når han ikke engang har sparkongen? Han er tross alt i sonen, og bør jo ha noen poeng, ikke sant? Hva om han har kløverkongen og ruterkongen? Men da sitter jo disse i saksen, ikke sant? Hvis ikke………

 

Nettopp! Gjør som Einar og spill hjerter knekt! Dette dreper kontrakten fullstendig! Spilleren kommer inn på bordet, og kommer seg ikke ut derfra igjen uten å gi makker det betende stikket. Nå prøvde han seg med to ganger hjerter og hjerter til stjeling med kløver 10, men Nord kunne stikke over og det var alle poengene på det spillet!  Slik satt det:                                        

 

13 ( 13)                         J8632                                      

NORD /                       92                                      

ALLE                            KT93                                       

                                    K2                                                          

              K75                                         9                                       

              74                                           AKQ83                                   

              QJ42                                      A8                                       

              QT76                                      AJ954                                 

                                    AQT4                                                       

                                    JT65                                                      

                                    765                                                       

                                    83

 

Her er nok et spill fra Einars mesterhånd:

 

53 ( 21)                         75                                          

NORD /                        QJT2                                      

NORD-SYD                   KJT2                                     

                                     T84                                                        

              T8632                                    AQ4                                  

              A94                                        K763                                    

              A85                                        Q963                                    

              J5                                          Q9                                       

                                     KJ9                                                          

                                     85                                                        

                                     74                                                          

                                    AK7632

 

              Vest               Nord                Øst                   Syd

              Einar              Tor Ivar           Tommy              Terje

              Hanssen          Bang                 Sandsmark        Jørgensen

 

                                    Pass                  1 hj                   pass

              1 sp                pass                  1 NT                 pass

              2 hj                pass                  2 sp                  pass

              Pass                pass

 

Det er jo for meg helt ufattelig at ikke Terje Jørgensen meldte inn 2 kløver, men han gjorde nå ikke det. Tor Ivar spilte ut ruter knekt, som Einar vant med damen i bordet. Fordi han hadde dårlig med forbindelser, spilte han en liten spar fra bordet, og Syd var inne på knekten. Han spilte ruter til Vests ess, og Einar fortsatte med ruter mot bordet. Nord kom inn på ruter 10, og skiftet til trumf. Damen ble stukket av kongen og deretter fulgte to kløverstikk og frispilling med spar 9 til bordets ess:

 

                                     -                                         

                                    QJT                                      

                                     K                                     

                                     T                                                        

              T8                                          -                                  

              A94                                        K763                                   

              -                                             9                                     

              -                                             -                                       

                                     -                                                          

                                     85                                                        

                                     -                                                         

                                    763

 

Nå kom det hjerter til esset og spar 10 med avkast av en hjerter på bordet. Fra Nord forsvant det en kløver. Så fulgte den siste sparen, og Nord var Schwiskenvertig. Han måtte enten gi opp ruterholdet eller hjerterholdet. Dermed greide Einar kontrakten akkurat, med 10+ av 13 mulige som resultat. Og det uten at motparten kunne gjøre noe som helst, eller…..?

 

Jovisst kunne Tor Ivar Bang ha gjort noe. Hvis han ikke skifter til spar når han er inne på den tredje ruteren, men bare rett og slett spiller en ruter til, vil det ikke være mer enn en farge å holde for ham i sluttspillet, så det greier han nok! Det var vel kanskje litt skuffende at en spiller av hans format (Norgesmester for par for et par år siden) ikke så dette ved bordet. Men det ble jo et morsomt spill ut av det!

 

 

Hei!

 

Rundenr 9

 

ª A854

 

Spillnr 27(27)

 

© A4

 

Giver: Syd

 

¨ 7432

 

Sone: Ingen

 

§ 832

 

 

ª JT3

 

ª K7

 

© KT96

 

© J73

 

¨ AQJT9

 

¨ 865

 

§ A

 

§ KQJT6

 

 

ª Q962

 

 

 

© Q852

 

 

 

¨ K

 

 

 

§ 9754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette spillet var Dag (Mangset) på høyden. Han spilte 3 NT etter meldingsforløpet:

 

              Vest                  Nord              Øst                   Syd

              John                 Tore               Dag                  Tommy

 

                                                                                    Pass

              1 ru                  pass               1 NT                 pass

              2 ru                  pass               pass                  x

              Pass                  2 sp               2 NT                pass

              3 NT                pass               pass                  pass

             

Tommy spilte ut spar til esset og så kom nok en spar. Dag tok de 7 neste stikkene:

 

Rundenr 9

 

ª 85

 

Spillnr 27(27)

 

© A4

 

Giver: Syd

 

¨ -

 

Sone: Ingen

 

§ 8

 

 

ª T

 

ª -

 

© KT96

 

© J73

 

¨ -

 

¨ -

 

§ -

 

§ KQ

 

 

ª Q9

 

 

 

© Q8

 

 

 

¨ -

 

 

 

§ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne posisjonen fridde Dag seg korrekt med den siste sparen. Dersom Tommy nå tar sine 2 sparstikk, må han spille hjerter fra D eller kløver til spillefører. Det som skjedde var jo at Tommy la spar 9 under spar 10, (sannsynligvis som feilspill, men kanskje et genialt sådan?) Men dette førte til at Dag måtte spille hjerter fra bordet. Da måtte motparten få to hjerterstikk og et sparstikk i stedet for omvendt. Hvis Tommy stikker spar 10, og så tar for damen, og spiller hjerter, har ikke Dag noe valg siden han trenger 2 stikk, ergo må han spille på at Tommy har damen. Det hele munnet dermed ut i et rent bytte av stikk. Artig?

 

En helt annen sak er at Tommy hadde sjansen til å passe oss ned i 2 ruter, men det var nok ikke helt aktuelt i hans bok.

 

Hilsen John Berger

 

 

Spill fra kretsserien

I siste kretskamp kom  dette interessante spillet: Etter pass i øst åpnet Syd med 1 kløver. Du sitter Vest med følgende hånd:

 

ª QJ862

© 53

¨ 5

§ QJ853

 

Hva melder du?

 

Tja, kløverfargen er jo oppbrukt, og alle de som kan n oe, synes å hevde at du ikke skal melde på en hånd som har den fargen som motparten har åpnet i. Dette er helt sikkert et godt råd, men fulgte jeg det?

 

Nei, lant ifra. Jeg hoppet inn svakt med 2 spar. Deretter gikk det to passer, reåpningsdobling fra Syd og pass rundt. Du får kløver 6 ut fra Nord. Hvordan spiller du?

 

Her er det rikelig med muligheter til å gjøre feil allerede i stikk 1. Hvis du lar kløveren gå til damen, stikker Syd opp med kongen, lar makker røffe bort kløveresset, og deretter spiller Nord 3 ganger spar. Da sitter du igjen med kun 3 sparstikk og 2 kløverstikk = 5 stikk og 800 i protokollen. Nei, slik må du for all del ikke spille.

 

Du skal heller gjøre som jeg, og stikke opp med kløver ess og spille en ny kløver. Syd er inne på kongen, og skifter til spar. Men nå har du tross alt fått for kløver ess, og resultatet bli kun 2 bet eller 500 ut. Og det er slett ikke verst, for motparten kan faktisk vinne 6 hjerter her, gjennom 2 sparstjelinger og liten kløver mot kongen. Litt surt at våre lagkamerater kom dessverre med 6 hjerter med en ned. Det kom vel ruter ut, og trolig ble det spilt kløver fra Nord før trumfen var ute, så det ble en ruterstjeling. Vi får vel tilgi dem, for resten av listen var til å slå gjennom veggen, og vi vant kampen med 24-6.

 

Rundenr 5

 

ª AK43

 

Spillnr 138(10)

 

© KJT2

 

Giver: Øst

 

¨ AQ62

 

Sone: Alle

 

§ 6

 

 

ª QJ862

 

ª T95

 

© 53

 

© 874

 

¨ 5

 

¨ JT983

 

§ QJ853

 

§ A4

 

 

ª 7

 

 

 

© AQ96

 

 

 

¨ K74

 

 

 

§ KT972

 

 

I mesterpuljen så spillstensilen slik ut:

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

8

3

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

12,0

-12,0

2

4

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

12,0

-12,0

3

8

 

5 Hjerter

S

12

680

0

-3,0

3,0

7

6

 

4 Hjerter

S

11

650

0

-4,0

4,0

1

5

 

5 Hjerter

S

11

650

0

-4,0

4,0

6

7

 

5 Hjerter

N

11

650

0

-4,0

4,0

5

1

 

4 Hjerter

S

10

620

0

-4,0

4,0

4

2

 

6 Hjerter

S

11

0

100

-13,0

13,0

BUTLERSNITT: 780 (1)

 

 

 

Spill fra Bridgekameratenes Lagturnering:

 

Hvor god er du til å spille?

 

Rundenr 8

 

ª 753

 

Spillnr 53(11)

 

© 62

 

Giver: Syd

 

¨ 985

 

Sone: Ingen

 

§ K8754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª K9

 

 

 

© A753

 

 

 

¨ AKJ

 

 

 

§ AQT6

 

 

Jeg åpnet i Syd med 2 ruter (Multi), og fikk 2 hjerter hos makker. På 2 NT rullet makker (H. S. Balle) med øynene, sukket dypt, sa 3 NT og ytret: ”Ja, ja, Enten så har du kløverstøtte, eller så har du det ikke!” Deretter gikk det pass rundt.

 

Vest åpnet med å spille ut hjerter konge. Hvordan planlegger du spillet?

 

Jeg lot Vest beholde for konge, dame i hjerter, men stakk knekten med esset (Øst fulgte alle gangene). Deretter kløver ess, kløver dame og kløver 10 til kongen (den satt 3-1 med knekten tredje i Vest).Hvordan fortsetter du?

 

Her er det faktisk en safe-variant, som gjør kontrakten 100 % sikker. Kan du se den?

 

Det er klart at du kan satse på spåar ess forsn kongen eller ruter dame foran knekten, men safe er dette absolutt ikke. Du har 8 stikk, og trenger et sikkert spar- eller ruterstikk for å få 9. Har du svaret nå?

 

Jo, du skal selvfølgelig ikke spille mer enn 3 ganger kløver, for ellers skvise du hånden din. Deretter skal du spille en ruter til kongen og hjerter 7, som du kaster en spar på:

 

Rundenr 8

 

ª 753

 

Spillnr 53(11)

 

© 62

 

Giver: Syd

 

¨ 985

 

Sone: Ingen

 

§ K8754

 

 

ª QJ

 

ª AT8642

 

© KQJ8

 

© T94

 

¨ 7632

 

¨ QT4

 

§ J93

 

§ 2

 

 

ª K9

 

 

 

© A753

 

 

 

¨ AKJ

 

 

 

§ AQT6

 

 

Vest er inne, og er eliminert. Han har intet annet valg enn å spille enten spar eller ruter, som begge gir deg det 9. stikket! Greide du den?

 

Noen hadde fått 10 stikk i NT, og disse må både ha tatt ruterkutten og spilt spar til kongen, og kan umulig ha fått hjerter ut! Ellers er det ganske enkelt ikke stikk nok. Dette var poenghøsten på spillet:

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

15

12

 

3 NT

S

10

430

0

4,0

-4,0

6

2

 

3 NT

S

9

400

0

4,0

-4,0

4

13

 

3 NT

S

9

400

0

4,0

-4,0

14

3

 

3 NT

S

9

400

0

4,0

-4,0

12

15

 

3 NT

S

9

400

0

4,0

-4,0

8

16

 

3 NT

S

9

400

0

4,0

-4,0

5

1

 

3 NT

S

10

430

0

4,0

-4,0

2

6

 

3 NT

S

9

400

0

4,0

-4,0

13

4

 

2 NT

S

10

180

0

-3,0

3,0

11

10

 

2 NT

S

9

150

0

-4,0

4,0

9

7

 

2 NT

S

9

150

0

-4,0

4,0

7

9

 

3 Hjerter

S

9

140

0

-4,0

4,0

3

14

 

3 Kløver

S

11

150

0

-4,0

4,0

16

8

 

2 NT

S

9

150

0

-4,0

4,0

1

5

 

2 NT

S

9

150

0

-4,0

4,0

10

11

 

2 NT

S

9

150

0

-4,0

4,0

BUTLERSNITT: 279 (1)

 

 

 

Hei Tommy!

 

Her er et bra spill - det er fra forrige klubbkveld. Det er Kjell Gaute Fyrun som sitter i førersetet:

 

Vennlig hilsen

Tommy Elde

 

                    E K D kn x                  
                    E kn x                   
                              E D                  
                    D kn x                   
           9 x               10 x x x           
           10 x x          N/A     K 9 x x             
           Kn 10 8 x                 K x x          
           K 9 x x                   x x           
                    x x                    
                    D x x                
                    9 7 x x                    
                    E 10 x x                  
 
          Vest    Nord   Øst     Syd
                    Gautis           Stine
                    2 NT   pass    3NT
          pass    pass    pass
 

Utspillet var en liten spar fra Øst, som gikk til nieren og esset. Kjell Gaute spilte kløverdamen, som han slapp til kongen. Vest skiftet til ruter knekt, som ganske sikkert er beste motspill, og hva gjør du nå?

 

Kjell Gaute gikk opp med esset (!) og tok sine sparstikk, og deretter kløverstikkene:

 

                    -                  
                    E kn x                   
                              D                  
                    -                   
                                         -           
           Like-  Ø/A     K 9             
           gyldig            K x          
                                         -           
                    -                    
                    D x                
                    9 
                    10 
 
Inne på bordet, tok Gautis for kløver 10, og kastet en hjerter på hånden. Øst hadde naturlig nok kasteproblemer, og valgte til slutt å kvitte seg med en ruter.
 
Men da fulgte ruter 9 til damen og kongen, og Øst var sluttspilt. Han måtte spille hjerter opp i saksen fra kongen.
 
Meget bra spilt av Gautis!  

 

 

Hei Tommy!

 

Her er et spill - det er fra Topbridge våren 2005.

Det kan du sikkert bruke i spalten din.

 

 

Harald

 

                                AQ92                 

                                K96                  

                                AK3                  

                                T92                  

           J863                                                   T74           

           QT84            Ø/A                                A             

           T92                                                     Q8765          

           KQ                                                      J874          

                                K5                   

                                J7532                

                                J4                   

                                A653                 

 

            Vest              Nord                               Øst   Syd

                                Harald                             Gautis

                                                                      pass  pass

            pass              1NT                                pass  2ru

            pass              2hj                                 pass  3NT

            pass              4hj                                 pass  pass

            pass

 

Utspill ruter fem til knekten. Hjerter to til firer, nier og ess. Kløver sju til ess og dame.

Hjerter tre til åtter, ess og ruter seks. Ess, konge i ruter med et kløveravkast. Spar konge, ess, dame og spar til stjeling. Kløver til vests konge. Vest måtte spille fra DT i hjerter.

 

Et spill fra Kretsserien:

Rundenr 3

 

ª A85

 

Spillnr 84(20)

 

© KT83

 

Giver: Vest

 

¨ QJT9

 

Sone: Alle

 

§ A9

 

 

ª JT43

 

ª 762

 

© 764

 

© Q952

 

¨ 865

 

¨ 43

 

§ J72

 

§ T865

 

 

ª KQ9

 

 

 

© AJ

 

 

 

¨ AK72

 

 

 

§ KQ43

 

 

Bridgekameratene 3 møtte Bridgekameratene 1, og da gikk det jo slik det måtte gå: Ved det ene bordet var det så hyggelig at man satte seg feil vei! Dermed kunne man bare sammenligne en omgang!

 

I dette spillet var Geir Andersen og Gunnar Sandve både dyktige og heldige. Geir åpnet i Nord med 1 ruter, og etter dette var det vanskelig å stoppe bussen. Den stanset ikke før man hadde nådd den kjempegode kontrakten 7 ruter, som hadde 13 takstikk når man hadde tatt tre sparstikk, to hjerterstikk og en hjerterstjeling. 4 ruterstikk og 3 kløverstikk. Godt meldt!

 

Ved vårt bord var vi nok ikke like flinke i meldingene, men veldig flinke i spillet. Jeg åpnet i Nord med 1 NT (15-17) med mine 14 HP. HJ Bakke stirret mistroisk ned i sine ikke mindre enn 22 HP, og overførte til hjerter, for deretter å la Blackwoodbussen gå. Han spurte også etter hjerter dame underveis, og da jeg ikke hadde denne, nøyde han seg med bare 6 NT.

 

Du får spar ut. Hvordan spiller du?

 

Du har 12 takstikk, og har flere måter å få det 13. på. Du kan gjette riktig vei i hjerter, hjerter dame kan falle dobbel, knekt 10 kan sitte tredje på en hånd i kløver eller….

 

Nei, her skal du nok ikke ta noen finesse. Spill 3 ganger spar, ess, konge i hjerter og deretter 4 x ruter! Stakkars Øst skal holde hjerterdamen og samtidig 4-korts kløver, og det går jo ikke. 13 stikk!

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

4

10

 

7 NT

N

13

2220

0

5,0

-5,0

6

9

 

7 NT

N

13

2220

0

5,0

-5,0

10

4

 

7 NT

S

13

2220

0

5,0

-5,0

13

15

 

7 NT

N

13

2220

0

5,0

-5,0

12

2

 

7 NT

N

13

2220

0

5,0

-5,0

15

13

 

7 Ruter

N

13

2140

0

4,0

-4,0

2

12

 

7 Ruter

N

13

2140

0

4,0

-4,0

3

7

 

7 Ruter

N

13

2140

0

4,0

-4,0

8

1

 

7 Ruter

N

13

2140

0

4,0

-4,0

7

3

 

7 Ruter

N

13

2140

0

4,0

-4,0

11

5

 

2 Spar D

V

2

1700

0

-8,0

8,0

1

8

 

6 NT

N

13

1470

0

-11,0

11,0

9

6

 

6 NT

N

12

1440

0

-11,0

11,0

5

11

 

7 NT

N

11

0

200

-19,0

19,

 

Noen spill fra Schizo-turneringen:

Rundenr 5

 

ª J4

 

Spillnr 13(13)

 

© 97

 

Giver: Nord

 

¨ QT83

 

Sone: Alle

 

§ JT864

 

 

ª AQT972

 

ª K86

 

© 6432

 

© KQJ

 

¨ 92

 

¨ 654

 

§ Q

 

§ A532

 

 

ª 53

 

 

 

© AT85

 

 

 

¨ AKJ7

 

 

 

§ K97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[22]

[5]

 

3 Spar

V

8

100

0

14,0

-14,0

[27]

[21]

 

3 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[14]

[6]

 

3 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[13]

[30]

 

2 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[11]

[28]

 

3 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[4]

[16]

 

2 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[1]

[10]

 

2 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[20]

[3]

 

2 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[2]

[18]

 

2 Spar

V

10

0

170

5,0

-5,0

[17]

[31]

 

60%-0%

 

 

 

 

3,0

-15,0

[25]

[23]

 

1 NT

Ø

10

0

180

-4,0

4,0

[8]

[12]

 

1 NT

S

4

0

300

-7,0

7,0

[7]

[24]

 

1 NT

S

4

0

300

-7,0

7,0

[15]

[32]

 

1 NT

S

3

0

400

-11,0

11,0

[29]

[19]

 

1 NT

S

3

0

400

-11,0

11,0

[26]

[9]

 

3 Spar D

V

10

0

930

-14,0

14,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her var jeg så dum at jeg meldte inn 1 NT etter at Øst hadde åpnet med 1 kløver. Dette var ikke spillet å spille NT i, for premissene var at Vest skulle spille ut til samtlige stikk!

 

Han startet naturligvis med liten spar til åtteren, som sto. Da var Vest inne igjen, og spilte spar 10, som sto. Deretter en ny spar til kongen hos Øst. I normal bridge har Øst nå blokkert fargen, men den gang ei, sa Tordenskjold!

 

Vest var nemlig inne igjen, og kunne fortsette spar i all evighet. Jeg måtte kaste noe på bordet, så noen hjertere forsvant, men da fortsatte Vest med hjerter, som gikk til mitt ess. Deretter spilte Vest ut hjerter 3 ganger til og til slutt tok de et kløverstikk, noe som gjorde at kontrakten gikk hele 4 bet (=-400 og delt nest-bånn!).

 

Moralen er: skal du spille NT i slike spill, bør Syd ha en hånd full av finesser, og Vest bør helst være innspilt i alle stikk! Hvis ikke, tror jeg nok at fargekontrakt er det eneste saliggjørende!

 

Rundenr 3

 

ª AJ93

 

Spillnr 9(9)

 

© Q52

 

Giver: Nord

 

¨ 873

 

Sone: Øst-Vest

 

§ JT3

 

 

ª K85

 

ª 6

 

© J764

 

© 93

 

¨ T9

 

¨ AK642

 

§ K865

 

§ Q9742

 

 

ª QT742

 

 

 

© AKT8

 

 

 

¨ QJ5

 

 

 

§ A

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[22]

[13]

 

4 Spar

S

11

450

0

11,0

-11,0

[32]

[23]

 

4 Spar

S

11

450

0

11,0

-11,0

[1]

[6]

 

4 Spar

S

11

450

0

11,0

-11,0

[29]

[27]

 

4 Spar

S

11

450

0

11,0

-11,0

[10]

[2]

 

4 Spar

S

10

420

0

-1,0

1,0

[5]

[14]

 

4 Spar

S

10

420

0

-1,0

1,0

[16]

[7]

 

4 Spar

S

10

420

0

-1,0

1,0

[11]

[20]

 

4 Spar

N

10

420

0

-1,0

1,0

[15]

[24]

 

4 Spar

S

10

420

0

-1,0

1,0

[17]

[26]

 

4 Spar

S

10

420

0

-1,0

1,0

[19]

[28]

 

4 Spar

N

10

420

0

-1,0

1,0

[21]

[30]

 

4 Spar

S

10

420

0

-1,0

1,0

[3]

[12]

 

4 Kløver

Ø

7

300

0

-10,0

10,0

[4]

[8]

 

2 Spar

S

10

170

0

-12,0

12,0

[18]

[9]

 

4 Spar

S

9

0

50

-14,0

14,0

[31]

[25]

 

0%-60%

 

 

 

 

-15,0

3,0

 

Premissene i dette spillet var at når noen spilte ut en 10 eller høyere, måtte alle legge sitt høyeste kort i fargen. Dette fikk noen rare konsekvenser.

 

Det kom mot 4 spar i Syd liten spar ut fra Vest, uten at dette spiller noen særlig stor rolle. Den gikk til tieren. Deretter hjerter 10 til damen, som felte knekten i Vest. Spar ess felte kongen i Vest og deretter kløver knekt til esset, som felte begge de andre kløverhonnørene. Spar dame tok ut trumfen, og så fulgte ruter dame, som ville ha felt både ess og konge om de hadde sittet på forskjellige hender. Men det gjorde de ikke, så resultatet ble 11 stikk, men dette var også delt topp på spillet.

 

Rundenr 4

 

ª AK7

 

Spillnr 10(10)

 

© Q7

 

Giver: Øst

 

¨ KQ542

 

Sone: Alle

 

§ 976

 

 

ª Q964

 

ª T853

 

© 8432

 

© AKT5

 

¨ JT

 

¨ A86

 

§ KQT

 

§ 83

 

 

ª J2

 

 

 

© J96

 

 

 

¨ 973

 

 

 

§ AJ542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her var premissene at Vest måtte hoppmelde i første melderunde, om han kunne, og her var det mange som ikke skjønte hvordan de burde ha meldt.

 

Øst åpnet med pass ved vårt bord. Ser du hva du må melde i Syd for å tvinge Vest inn i den mest ugunstige kontrakten?

 

Jo, nettopp: 6 spar! Da er det kun ett hopp som er mulig, og det er hoppet til 7 NT. Så skjedde, naturligvis, og da Tim deretter doblet i Nord, kunne vi selv med en feil i motspillet hent oss 2000 i beter, noe som burde vært under middels. Men dette ble i stedet nest-topp, fordi salen ikke hadde mestret denne problemstillingen. Den Ø- eller V-spiller som redoblet 7 NT ved et annet bord, kan vel heller ikke sies å ha forstått sjenerende mye, eller hva? 3400 i beter endte det med der (burde vært 4600):

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[27]

[25]

 

7 NT R

V

7

3400

0

14,0

-14,0

[29]

[23]

 

7 NT D

V

6

2000

0

12,0

-12,0

[13]

[26]

 

6 NT D

Ø

7

1400

0

10,0

-10,0

[6]

[10]

 

6 Hjerter D

V

8

1100

0

8,0

-8,0

[20]

[7]

 

7 NT

V

8

500

0

6,0

-6,0

[2]

[14]

 

4 Ruter

V

6

400

0

4,0

-4,0

[24]

[11]

 

4 Hjerter

Ø

8

200

0

1,0

-1,0

[9]

[22]

 

2 Ruter

V

6

200

0

1,0

-1,0

[15]

[28]

 

3 Spar

V

8

100

0

-6,0

6,0

[1]

[8]

 

3 Hjerter

V

8

100

0

-6,0

6,0

[3]

[16]

 

3 Hjerter

V

8

100

0

-6,0

6,0

[19]

[32]

 

3 Hjerter

V

8

100

0

-6,0

6,0

[12]

[4]

 

3 Hjerter

V

8

100

0

-6,0

6,0

[18]

[5]

 

2 Hjerter

V

8

0

110

-12,0

12,0

[17]

[30]

 

5 Kløver D

S

7

0

1100

-14,0

14,0

[31]

[21]

 

0%-60%

 

 

 

 

-15,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men ser du hvordan motparten kan kontre mot den helt sikkert ventende katastrofen?

 

Jo, ganske enkelt ved at Øst åpner med 6 NT! Da er det intet hopp igjen til Vest, og man får spille en doblet kontrakt på et lavere nivå enn man burde.

 

Et spill fra kretsserien til slutt:

Begrenset valg…

Rundenr 2

 

ª AJT42

 

Spillnr 59(27)

 

© Q6

 

Giver: Syd

 

¨ A62

 

Sone: Ingen

 

§ T95

 

 

ª 9763

 

ª KQ5

 

© T

 

© A953

 

¨ T9754

 

¨ Q83

 

§ AQ8

 

§ 732

 

 

ª 8

 

 

 

© KJ8742

 

 

 

¨ KJ

 

 

 

§ KJ64

 

 

 

 

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

4

8

 

4 Hjerter

S

10

420

0

8,0

-8,0

1

9

 

4 Hjerter

S

10

420

0

8,0

-8,0

11

14

 

3 NT

S

9

400

0

7,0

-7,0

12

15

 

3 NT

N

9

400

0

7,0

-7,0

15

12

 

2 Hjerter

S

9

140

0

1,0

-1,0

2

10

 

2 Hjerter

S

9

140

0

1,0

-1,0

3

13

 

2 NT

N

8

120

0

1,0

-1,0

8

4

 

4 Hjerter

S

9

0

50

-4,0

4,0

9

1

 

4 Hjerter

S

9

0

50

-4,0

4,0

13

3

 

4 Hjerter

S

9

0

50

-4,0

4,0

7

5

 

4 Hjerter

S

9

0

50

-4,0

4,0

14

11

 

4 Hjerter

S

9

0

50

-4,0

4,0

10

2

 

2 NT

S

6

0

100

-5,0

5,0

5

7

 

3 NT

N

7

0

100

-5,0

5

 

 

 

 

 

Her kom Trond (Kleiven) og jeg som så mange andre i 4 hjerter på Syds hånd etter meldingsforløpet, og svært mange gikk bet:

              Vest                  Nord              Øst                Syd

              Vigdis               Trond             Erik               Tommy

              Thorén              Kleiven           Rynning          Sandsmark

                                                                                  1 hj

              Pass                  1 sp                x                    2 hj

              3 ru                  4 hj                pass               pass

              Pass

 

Jeg fikk ruter ut til knekten, og spilte hjerter til tieren og damen som holdt. Ny hjerter mot Syd, og lav fra Øst. Hvordan bedømmer du trumf-situasjonen?

 

Dette er en typisk situasjon med begrenset valg. Prinsippet om begrenset valg sier at dersom Vest hadde hatt både 10 og 9 i hjerter, kunne hun like gjerne ha lagt nieren som tieren. Siden hun la tieren, er det derfor odds for at hun ikke hadde noe valg (begrenset valg).

 

Av denne grunn la jeg åtteren fra hånden, og ble rikelig belønnet da Vest var fri for hjerter. Jeg måtte gi bort for hjerter ess og to kløverstikk, men kontrakten sto i røk og damp!

 

 

Til slutt et par spill fra siste kveld i TopBridge:

 

Rundenr 4

 

ª 3

 

Spillnr 56(28)

 

© 62

 

Giver: Vest

 

¨ K8654

 

Sone: Nord-Syd

 

§ KJ873

 

 

ª T9854

 

ª AQ2

 

© Q7

 

© AKJT8

 

¨ A9

 

¨ J7

 

§ AT95

 

§ 642

 

 

ª KJ76

 

 

 

© 9543

 

 

 

¨ QT32

 

 

 

§ Q

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

10

6

 

3 NT

Ø

7

100

0

4,0

-4,0

3

2

 

4 Spar

Ø

9

50

0

3,0

-3,0

5

11

 

4 Spar

Ø

9

50

0

3,0

-3,0

6

10

 

4 Spar

V

9

50

0

3,0

-3,0

7

9

 

4 Spar

Ø

9

50

0

3,0

-3,0

2