Bridgekameratenes Systembank
Her vil vi til hjelp for våre medlemmer offentliggjøre hele systemer, som kan brukes helt vederlagsfritt. I denne systembanken kan alle gjøre innskudd. Hvis du har et elektronisk beskrevet system, så send det til oss: tommy@bridgekameratene.no
a) Naturlige Systemer
b) Ikke-naturlige Systemer