Ikke-naturlige Systemer 
1 Skrot Norsk Tommy Sandsmark
2 Skrot Engelsk Martin Löfgren
3 The Blue Club Tommy Sandsmark
4 Relepresisjon Glenn Groetheim