Bridgekameratenes Systemkort         
Dette er ment som en hjelp for Bridgekamerater til å fylle ut systemkort på en enkel og grei måte. De utfylte Systemkortene under er utfylt med Naturlig meldesystem med 3+, 4+, 4+, 5+, Multi og Tartan, Amundsen mot NT. Ringer er plassert for utspill iht. Norske/svenske kast (lavt kort styrke). Du bør gå gjennom kortet sammen med makker, så du er sikker på at kortet inneholder det dere spiller. Lagres som en Word-fil. De nye kortene bør tilfredstille de nye krav til "silent" annonsering.
1 Bridgekameratenes Systemkort (Helt tomt)Nytt kort juni 2012 Fra dette kortet kan du legge inn alt du har fra bunnen av. Ingen ting er avkrysset eller fremhevet på noen måte.
2 Bridgekameratenes Systemkort (Norske Fordelingskast)
Nytt kort juni 2012

Ferdig utfylt systemkort med ringer rundt de riktige tingene i henhold til NORSKE fordelingskast. 
3

 Bridgekameratenes Systemkort (Svenske Fordelingskast)
Nytt kort juni 2012

Ferdig utfylt systemkort med ringer rundt de riktige tingene i henhold til SVENSKE fordelingskast. 
4 Slik fyller du ut Bridgekameratenes Systemkort Her finner du et hjelpemiddel som gjør at du vil forstå hvordan du skal fylle ut Bridgekameratenes Systemkort. 
5 WBFs Systemkort for lagturneringer Dette er et eksemplar av WBFs systemkort med Norske og omvendte kast. Brukes i lagturneringer.