Reglement for klubbmesterskap i to puljer 2007

Vedtatt av TU og styret i Bridgekameratene 17. januar 2007

 

Klubbmesterskapet skal gå over 5 ganger, med to kvelder kvalifisering (alle mot alle) og tre kvelder finale i A og B.

 

1) Forutsetninger

Alle deltagere må være tatt opp som medlemmer og dessuten ha betalt sitt medlemskap for året innen klubbmesterskapets 1. kveld for å kunne delta i klubbmesterskapet. Dette er en soleklar forutsetning for å få lov til å kvalifisere seg til A-puljen. Heller ikke i B-puljen vil du være med på å kjempe om klubbmesterskapet dersom du ikke har betalt medlemskontingent for 2007. Hvis du er i tvil om du har betalt eller ikke, så ta kontakt med Tommy.

 

2) Kvaliken

I kvalifiseringen kan en av spillerne ha reserve en av gangene, og likevel bli kvalifisert for A-puljen. Hvert par må imidlertid første kvalifiseringskveld innrapportere på slippen om det er en eventuell reserve til stede og for hvem. For eksempel slik: Tommy SandsmarkArild H. Johansen (for Tore Skoglund) eller: Arild H. Johansen (for T. skoglund) – Tommy Sandsmark).

 

I kvalifiseringen legges prosentene for hver av kveldene sammen, og de 16 beste parene som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, og som kan spille minst 2 av 3 kvelder i finalerundene, får spille finale i A-puljen.

 

Resten spiller om klubbmesterskapet i B-puljen.

 

3) Finalen i B-puljen

I B-puljen er det for så vidt et meget enkelt reglement. I B-puljen starter man helt fra scratch, og har ingen carry-over fra innledende runder. Det er således anledning til å delta i konkurransen om tittelen klubbmester i B-puljen uten å ha vært med på kvalifiseringen. Hver av spillerne bærer sin egen prosentdel videre, uansett hvem de spiller med, og den (eller de to) som etter 3 finalekvelder har flest %, blir klubbmester(e) i B. Det kan altså bli én spiller eller det kan bli to.

Hvis to eller flere par deler prosentdel, vil antallet 1. plasser teller, og deretter antall 2. plasser osv. for å skille to eller flere par.

 

3) Finalen i A-puljen

Alle kvalifiserte A-par får med seg ¼ av opptjent % i kvaliken som carry-over, (2 desimaler). For å være kvalifisert til A-puljen, må spillerne i hvert par forplikte seg til å spille alle tre gangene, enten selv, eller gjennom stedfortreder. Dette vil si at hvert par er ansvarlig for at paret stiller alle tre gangene i klubbmesterskapet.

 

Slik stedfortreder kan i A-finalen brukes en gang av hver av spillerne i paret uten at man mister retten til å bli klubbmester. Uansett er det kun det originale paret som kvalifiserer seg gjennom kvaliken som har anledning til å bli klubbmestre i A.

 

Hvis noen i et kvalifisert par vet at de kan komme til å bli borte fra finalekveldene minst 2 ganger, så bør paret avgi plassen sin i A-finalen til det neste paret i rekken og heller spille i B.

 

Skjer det noe uforutsett etter at turneringen har startet, slik at en spiller f. eks. gjennom force majeur må stå over 2 ganger, har paret ikke lenger anledning til å  bli klubbmestre (med mindre styret etter søknad bestemmer noe annet), men spiller kun om kveldspremiene. De må imidlertid fortsette å stille par i A-puljen gjennom de tre kveldene som dette varer.

 

Dette reglementet for klubbmesterskap i to puljer erstatter alle tidligere reglementer for klubbmesterskap i to puljer.