Statutter for bronse-, sølv- og gullmerket

 

Bronsemerket:

 

Bridgekameratenes medlemsmerke i bronse tildeles Bridgekamerater i det de offisielt blir medlemmer av klubben. Merket deles ut av formannen med et håndslag i kaffepausen på en vanlig spillekveld, sammen med klubbens lover, det siste jubileumsheftet, telefonliste og en folder som forteller om Bridgekameratene.

 

Sølvmerket:

 

Bridgekameratenes medlemsmerke i sølv tildeles Bridgekamerater som har vært medlem av klubben i 10 sammenhengende år. Det deles normalt ut av formannen på Bridgekameratenes årsfest. Utdelingen skal danne en enkel seremoni, og resipienten skal gis et håndslag med ordene ”Gratulerer”. De år Bridgekameratene jubilerer, inngår seremonien i hederstildelingsseremonien under middagen.

 

Sølvmerket kan også tildeles personer utenfor klubben som har gitt av sitt talent og sin tid for Bridgekameratene i spesielle saker. Sølvmerket er klubbens nest-høyeste utmerkelse til ikke-medlemmer.

 

Gullmerket:

 

Bridgekameratenes medlemsmerke i gull tildeles Bridgekamerater som har vært medlem av klubben i 20 sammenhengende år. Det deles normalt ut av formannen på Bridgekameratenes årsfest. Utdelingen skal danne en enkel seremoni, og resipienten skal gis et håndslag med ordene ”Takk for din troskap!”. De år Bridgekameratene jubilerer, inngår seremonien i hederstildelingsseremonien under middagen.

 

Gullmerket kan også tildeles personer utenfor klubben som har gitt av sitt talent og sin tid for Bridgekameratene over lang tid. Gullmerket er klubbens høyeste utmerkelse til ikke-medlemmer.

 

Disse statutter ble vedtatt på årsmøtet i 1994.

 

Årsmøtet i 1995 forandret ordlyden til:

 

Sølvmerket:

 

Bridgekameratenes medlemsmerke i sølv tildeles Bridgekamerater som har vært medlem av klubben i 10 sammenhengende år. Det deles normalt ut av formannen på Bridgekameratenes årsfest. Utdelingen skal danne en enkel seremoni, og resipienten skal gis et håndslag med ordene ”Gratulerer”. De år Bridgekameratene jubilerer, inngår seremonien i hederstildelingsseremonien under middagen.

 

Sølvmerket kan også tildeles personer utenfor klubben som har gitt av sitt talent og sin tid for Bridgekameratene i spesielle saker. Sølvmerket er klubbens nest-høyeste utmerkelse til ikke-medlemmer, og gir rett til deltagelse på alle Bridgekameratenes arrangementer til medlemspris.

 

Gullmerket:

 

Bridgekameratenes medlemsmerke i gull tildeles Bridgekamerater som har vært medlem av klubben i 20 sammenhengende år. Det deles normalt ut av formannen på Bridgekameratenes årsfest. Utdelingen skal danne en enkel seremoni, og resipienten skal gis et håndslag med ordene ”Takk for din troskap!”. De år Bridgekameratene jubilerer, inngår seremonien i hederstildelingsseremonien under middagen.

 

Gullmerket kan også tildeles personer utenfor klubben som har gitt av sitt talent og sin tid for Bridgekameratene over lang tid. Gullmerket er klubbens høyeste utmerkelse til ikke-medlemmer, og gir rett til gratis deltagelse på alle Bridgekameratenes arrangementer.

 

Begrunnelse: Ikke-medlemmer som har rett til å bære Bridgekameratenes klubbnål er ex-officio medlemmer, og bør derfor nyte de samme fordeler som medlemmer. Gullmerket henger så høyt at en eventuell resipient bør æres på lik linje med æresmedlemmene.

 

 

I 2002 ble statuttene igjen forandret, denne gang til denne ordlyd, som fikk sin plass i Bridgekameratenes vedtekter:

 

§ 2-16

 

a.     Bridgekameratenes medlemsnål har tre grader: gull, sølv og bronse.

 

b.     Gullnålen tildeles bridgekamerater som har vært medlem i 20 år sammenhengende.

 

c.     Sølvnålen tildeles bridgekamerater som har vært medlem i 10 år sammenhengende.

 

d.     Bronsenålen tildeles et medlem med håndslag idet vedkommende blir tatt opp som medlem av Bridgekameratene.

 

e.     Bridgekameratenes medlemsnål i gull og sølv skal normalt deles ut på årsfesten og dessuten på jubileumsfester i forbindelse med hederstildeling.

 

Konsekvensen av dette vedtaket var at klubbens medlemsnål ikke lenger kunne tildeles folk som ikke var medlemmer av klubben.

 

Derimot ble det vedtatt samme år at folk utenfor klubben kunne motta ”Vil og Kan-medaljen”:

 

        ”Vil og Kan” er klubbens nest høyeste utmerkelse, og kan tildeles bridgekamerater og ikke-medlemmer som tilfredsstiller minst to av følgende krav:

 

        *      har ytet fortjenestefullt og uselvisk arbeid for Bridgekameratene

               over tid.

        *      har gjort svært meget for klubben i en spesiell anledning.

        *      giennom såvel ord som handlinger har demonstrert  at de både ’’Vil’’ og

               ’’Kan’’.

 

Dette er regelen  den dag i dag. Ikke-medlemmer kan motta kun en grad av heder, nemlig Vil og Kan-medaljen. Men de må finnes fortjente til å motta en slik heder, og dette er det hederstegnkomitéen som innstiller overfor styret i hvert jubileumsår.