Opp- og nedrykksregler

Vedtatt i styremøte 21/8-2003

 

1)    Under forutsetning av at det er nok fremmøtte spillere til at man kan ha 2 puljer vil A-puljen bestå av mellom 5 og 9 bord. Det er til enhver tid TU som bestemmer størrelsen på A-puljen. Resten av spillerne spiller i B-puljen. Puljene trenger ikke å være like store.

 

2)   I begynnelsen av en ny høstsesong skal det spilles kvalifisering om retten til å delta i Apuljen. Et B-par som kvalifiserer seg til A-puljen har anledning til å frasi seg opprykk.

 

 

3)   Alle nye parkombinasjoner, alle nye spillere og alle A-spillere som har stått over mer enn én turnering spiller automatisk i B-puljen til de rykker opp til A. Dog vil et nytt par, som består av to spillere som begge er kvalifiserte, ha rett til å spille i A.

 

4)   Normalt skal ¼ av parene rykke ned fra A-puljen etter hver turnering. Dette vil si 3 par hvis A-puljen er på 5-6 bord, 4 par (7-8 bord) og 5 par (9 bord). I tillegg vil det kunne bli ledige plasser i A fordi kvalifiserte par velger å stå over en turnering. Disse plassene skal fylles av TU i henhold til den rangeringsorden som er gitt nedenfor i punkt 7. TUs leder stiller med prioritert liste foran hver spillekveld i en ny opprykksturnering.

 

 

1)    Ønsker man (og er kvalifisert for) å spille i A-puljen, forplikter man seg til å møte frem alle kveldene i en pågående turnering. Ved forfall må stedfortreder skaffes. Møter man ikke fram til første spillekveld i en flerkveldsturnering (uten proxy), blir man automatisk flyttet ned i B-puljen. Møter man ikke til senere kvelder i en flerkveldsturnering (uten proxy), flyttes man ned i B-puljen fra neste turnering. For at A-puljen skal være sterk og stabil, vil vakanser der bli fyllt opp av de beste parene fra B-puljen (og/eller av ”wild cards.” som tilfeldigvis stikker innom).

 

2)   Spillere i A-puljen har imidlertid anledning til å stå over én turnering, og fremdeles beholde plassen i A-puljen dersom de sier fra på forhånd at de kommer til å stå over.

 

 

3)   A-puljen vil dermed til enhver tid bestå av (i prioritert rekkefølge):

 

a)    De par som er intakte og som ikke rykket ned fra forrige turnering:

Ant.Par Rykker ikke ned        Rykker ned

10 par: De 7 beste parene     De 3 dårligste parene rykker ned

12 par: De 9 beste parene     De 3 dårligste parene rykker ned

14 par: De 10 beste parene   De 4 dårligste parene rykker ned

16 par: De 12 beste parene   De 4 dårligste parene rykker ned

18 par: De 13 beste parene   De 5 dårligste parene rykker ned

 

b)   De 2 beste parene fra forrige B-pulje rykker automatisk opp.

 

c)    ”Nye” A-par, der begge er kvalifiserte har rett til å spille i A.

 

 

d)   A-par som har stått over én A-turnering har til en viss grad rett til å spille i A. Hvis det blir for mange A-par som velger å stå over, prioriteres de med best plassering i den nestsiste turneringen. Par som rykker opp fra B, og så står over en turnering rangeres etter alle A-par som har stått over.

 

e)    Beste ”nedrykkede” par fra forrige A-pulje.

 

 

f)    Nr. 3 i forrige B-pulje.

 

g)    Nest beste ”nedrykkede” par fra forrige A-pulje.

 

 

h)    Nr. 4 i forrige B-pulje (osv.).