Vedlegg 2 til Reglement for TU: Reglement for klubbmesterskapet

Vedtatt i styremøte 21/8-2003

1.      Klubbmesterskapet spilles over 6 kvelder. Alle deltagere må være tatt opp som medlemmer og dessuten ha betalt sitt medlemskap for året innen klubbmesterskapets 1. kveld.

 

2.      Normalt spilles klubbmesterskapet i 2 puljer, A og B. Det er opp- og nedrykksturneringene over hele året helt fram til klubbmesterskapet begynner som avgjør hvilken pulje man skal spille i. For å delta i A-puljen kreves det altså at paret i henhold til de vedtatte opp- og nedrykksregler er kvalifisert til A-puljen den dagen klubbmesterskapet starter.

 

3.      I A-puljen teller alle kveldene med i sammendraget (=akkumulert poeng eller %), og man får bare stille med vikar én gang hver for å være med i kampen om klubbmesterskapet. Hvis et par ikke stiller med designert vikar/vikarpar, får paret 0% på kvelden, og er ikke lenger med i kampen om klubbmesterskapet. TU skal tilstrebe å sette inn et reservepar, slik at A-puljen hele tiden er like stor. Dersom dette reserveparet er med og kjemper om klubbmesterskapet i Bpuljen, skal det få 10% i handicap på kvelden som ikke teller med i deres kveldsresultat i A, men som vil bli lagt til kveldsresultatet i B. Dette vil si at et B-par som spiller middels i A (50 %) får dette resultatet + 10 % = 60 % som sin kveldsscore i B.

 

4.      Hvis et A-par på forhånd vet at de må melde forfall utover 1 kveld hver, plikter de å spille i B-puljen.

 

5.      I B-puljen teller de 5 beste av 6 kvelder med i sammendraget (=akkumulert % siden B-puljen vil variere i størrelse fra gang til gang). 4 av de 5 tellende omgangene må man ha spilt med makkeren sin.

 

6.      Hvis det kun er grunnlag for 1 pulje, spiller alle i samme pulje hele tiden. De 5 beste av 6 kvelder teller med i sammendraget (=akkumulert % siden puljen vil variere i størrelse fra gang til gang). 4 av de 5 tellende omgangene må man ha spilt med makkeren sin.

 

1.      Klubbmesterskapet premieres med inngravert pokal til beste par i hver pulje og diplomer til de tre beste parene. Premiene deles ut under årsfesten (evt. jubileumsfesten det året det er jubileum).

 

2.      TU kan fravike dette reglementet dersom ”Force Majeur” kan gjøre dette nødvendig