Bridgekameratenes regelverk
1) Bridgekameratenes vedtekter
2) Turneringsutvalgets reglement 
a) Reglement for klubbmesterskapet
b) Opp- og nedrykksregler
c) Reglement for OSS-toppen
d) Vedtak om klubbmesterskapet i 2005
e) Vedtak om klubbmesterskapet i 2007
3) Avtale om forretningsdrift av Bridgekameratene UTGÅR
4) Statutter for Klubbens medlemsmerker
5) Statutter for Vil og Kan-medaljen.
6) Statutter for Hedersmedlemskap
7) Statutter for Bridgekameratenes Ridderskap